Yayınlar

ERTUĞRUL BEY CAMİİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

BEDRETTİN CAMİİ BEDRETTİN MOSQUE

Resim
BEDRETTİN CAMİİ  Caminin Kitabesinden Yıldırım Bayezıd'in Oğlu Çelebi Mehmed'in Kızı Hafsa Sultan tarafından 1443 yılında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır Tarihi kaynaklarda Cami'nin Emir Buhari'nin Halifelerinden Bedrettin Mahmud adına yaptırıldığı'da yazılı olup günümüzdeki İsminin buradan geldiği bilinmektedir Cami asıl ibadet mekanı ve son Cemaat yeri ile birlikte Dikdörtgen bir plan Şemasına sahiptir Bursa Osmanlı mescit Mimarisinde sıkça görünen Kalkan Duvarlı cephesi Üç sivri Kemerli açıklık şeklindedir 1586 ve 1886 yıllarında onarım gören Cami 1935 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore edilmiştir.. BEDRETTİN MOSQUE İts epitaph board reveals that mosque was built in 1443 by Hafsa Sultan the daughter of Çelebi Mehmed son of Yıldırım Bayazıd historical sources state that this mosque was built for Bedrettin Mahmud one of the successors of Emir Buhari and it is known that its today's name originates from his name this mosque its main

ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM

Resim
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ Caminin Kitabesi bulunmamakta olup yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur H.889 (1484) tarihli sicil kayıtları arasında rastlanan ve Şeker Hocanın Oğlu ile torunundan bahseden "Mevlana baba Yunus Bin baba Hamid Bin Şeker Hoca"şeklindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak Şeker Hocanın Çelebi Mehmed veya Sulatan II. Murad zamanında yaşamış olduğu ve bu camii'de bu tarihlerde yaptırmış olduğu kabul edilebilir Caminin asıl ibadet mekanı Kare planlı olup üzeri kasnaksız bir kubbe ile örtülüdür son cemaat yeri üzeri kırma ahşap çatı ile örtülmüştür Camini Doğu tarafında yer alan haziresinde çoğu 19,yüzyıla ait olan Mezar taşları bulunmaktadır Caminin GüneyDoğusunda Kare planlı bir Türbe yer almakta olup üzeri Kubbe ile örtülüdür Türbenin iki Penceresinden birinin Kitabesinde 1474 tarihinde Muhammed Bin Seyyid Ali için inşa edildiği belirtilmektedir türbenin ortasında bulunan ahşap sandukanın bu zata ait olduğu düşünülmektedir Türbe günümüzde

UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ

Resim
ÜFTADE CAMİİ Celveti Tarikatı Şeyhlerinden Üftade Mehmed Muhyiddin Hazretleri tarafından 1527 yılında yaptırılmıştır 1855 depreminde Caminin zarar görmesi üzerine Bursa Kadısı İbrahim Sadettin Efendi'den alınan izin ile tamamen yıkılmış ve ziyaret için Bursa'ya gelen Serasker Hasan Rıza Paşa tarafından 1866 yılında yeniden ve günümüzdeki plan şemasında inşa edilmiştir Cami asıl ibadet mekanı ve son cemeaat yeriyle birlikte Dikdörtgen planlıdır asıl ibadet mekanı içde Dört ahşap sütun üzerine oturan Kurşun kaplı bir Kubbe ile örtülüdür son Cemaat yeri üç bölümdür Camii 1686-1770-1866-1892-1969-2004 yıllarında Onarım görmüştür.. UFTADE MOSQUE This mosque was built in 1572 by Üftade Mehmed Muhyiddin one of the sheikhs of the religious celveti order having sustained damage in the  1855 earthquake it was completel torn down with permission of Bursa Kadhı İbrahim Sadeddin Efendi and reopened in 1866 by Hassan Rıza Pasha minister defence who came to Bursa for avisit it then was b

ERTUĞRUL BEY MOSQUE

Resim
ERTUĞRUL BEY CAMİİ Yıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat etmiş ve naaşı Bursa'ya getirilerek bu Caminin haziresine defnedilmiştir Dikdörtgen bir alan üzerine konumlandırılmış olan caminin kare ye yakın dikdörtgen planlı asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeri bulunmaktadır yapı 1550. 1860. 1892. 1954. yıllarında onarım görmüştür ayrıca caminin haziresinde yer alan Ertuğrul Bey'in kabrinin mermer sandukası ve mezar taşları da yenilenmiştir 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. ERTUĞRUL BEY MOSQUE This mosque was made during the reing of Yıldırım Bayezıd (1389-1402) for his son Ertuğrul Bey Ertuğrul Bey died in 1398. while being the governor of Aydın district his funeral was brought to Bursa and buried in this mosque's graveyard this mosque is built on a rectangular area its main prayer hall is built with an almost square but rectan