Yayınlar

HAMZA BEY KÜLLİYESİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

HAMZA BEY KÜLLİYESİ

Resim
HAMZA BEY KÜLLİYESİ Külliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı HAMZA bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir cami medrese imaret ve beş türbeden oluşan külliyeden günümüze cami ile üç türbe ulaşmıştır.Hamza bey camii Fatih sultan Mehmet döneminde (1451-1481)Bursa da inşa edilmiş Mescitlerin en büyüğü olup Hamza bey  külliyesinin ana yapısıdır mescit 1614 te kazasker Muallimzade Ahmet efendi tarafından Mimber İlavesiyle camiye Çevrilmiştir zaviyeli (tabhaneli) camiler gurubuna giren yapı son cemaat yeri mihrap önü mekanı asıl ibadet mekanı ve bu mekanın iki yanında yer alan Tabhenelerden Oluşmaktadır.Camii 2013 yılında restore edilmiştir HAMZA BEY TÜRBESİ Türbe Hamza bey camii avlusunun kuzey batı köşesindedir 15.yüzyıl da inşa edilmiştir Fatih Sultan Mehmet in 1462 yılında eflak a gönderdiği heyette yer alan Hamza bey Voyvoda vlad tapeş (kazıklı voyvoda ) tarafından heyetin diğer üyeleriyle birlikte Öldürülmüş daha sonr

HAMZA BEY KÜLLİYESİ

Resim
HAMZA BEY KÜLLİYESİ  1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd  Paşanını kardeşidir Beyazıd paşa tarafından tırhala dan getirilen Hamza bey kendilerine malikane olarak verilen İznik civarında çakırca köyüne yerleşmiştir ağabeyi Beyazıd paşa komutasındaki orduda küçük bir zabit olarak Timurlenk ile Ankara savaşına katılan Hamza bey 1416 da on bin kişilik kuvvetle Çanakkale muhafızliğına getirilmiştir 1417 de Amasya ya vali olarak tayin edilen Şehzade II ,Murad ın Muhafız liğına ve Amasya ordu Komutanlığına  tayin edilmiştir Samsun ve Sinop Hamza bey  taraından Venediklilerden alınmıştır. II Sultan murad  zamanında Hamza bey 1422 de II,Murad ın Şerbattarllığına getirilen Hamza bey düzme Mustafa olayında bir ara esir düşmüştür 1427 de Anadolu Beylerbeyliğine getirilmiştir 1444 deki Varna muharebesine İştirak etmiştir dört yıl Şehzadeliğinde Amasya da 31 yılda padişahlığında Sultan II,Murad a sadı