Yayınlar

THE HOUSE OF THE KALANDERI etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI

Resim
SALTANAT KAPISI bursa hisar surlarının beş ana kapısından biridir tekfur ve sultanların kullandığı kapı olmasından dolayı halk arasında "sultanat kapısı"olarak söylenmektedir helenıstik döneme özgü derzile kesme taş ve pişmiş toprak yaprak tuğla kemerlerle görkemleştirilmiş olup içinde bir adet gözetleme odası bulunmaktadır beden duvarlarına dayandığı yerde iki büyük kulesi bulunan bu kapı 1855 Bursa depreminde büyük hasar görmüş 1904 yılında  yol geçirmek amacıyla tamamen yıkılmıştır Osmangazi Belediyesi tarafından 2005 yılında başlatılan Tarihi Bursa Kent surlarını koruma ve ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında saltanat kapısı 1845 yılına ait gravüründen 1887 yılına ait kapının içten ve dıştan görünümünü sağlayan fotağraflarından ve günümüze kadar ulaşmış kalıntılarından yararlanılarak "rokonstrüksiyon" yöntemi ile ayağa kaldırılmış ve eski görkemli konumuna kavuşturulmuştur taşların tamamı orjinal ölcüsünde olup aslına uygun şekilde işlenmiştir aynı zamanda sur

KALENDERHANE THE HOUSE OF THE KALANDERI

Resim
KALANDERHANE 16. Yüzyılda Buharalı Şeyhler olduğu düşünülen Bahaeddin Efendi ile Abdüssamed Efendi tarafından kurulmuştur Bu sebeple "Buhara Kalenderhanesi" olarakta bilinmektedir Nakşi bendi tarikatına bağlı olan bu tekkeye halk arasında "Gar-ı aşıkan" ve "Özbekler Tekkesi"de denilmiştir 1925 yılında kapatılan kalenderhane Buharadan gelen bazı müsafirlerin kaldığı bunlar arasında Özbekler'inde bulunduğu bu yüzden bu isimler ile anıldığı anlaşılmaktadır Haziresinde 1570 yılında vefat eden Şeyh Süleyman Efendi ile tekkenin Şeyhlerinden Said Can Seyyid Can be Aşür Ahmed Şah Efendiler gömülüdürler Kubbe ile örtülü ana mekanın önünde tonozlu bir giriş bölümü bulunmaktadır ana mekenın üstü kubbe ile örtülüdür Bursa Mescitlerinde sıkça görünen kalkan duvarlı cephe bu yapıda"da görülmektedir yapı 1977 yılında restore edilmiştir THE HOUSE OF THE KALANDERI This structure was founded durıng the 16th century by Bahaeddin efendi and Abdussamed Efendi

SEYYİD USUL DERĞAHI SEYYİD USUL DERVISH LODGE

Resim
SEYYİD USUL DERĞAHI  SEYYİD USUL DERVISH LODGE   Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı günümüzde Kültür merkezi olarak kullanılmaktadır Peri Peyker Cafer Çelebi tarafından derğahın yan tarafına 1555 yılında Medrese binası inşa edilmiş derğah bir süre Medrese olarak hizmet vermiştir 1836'da Şeyh Mehmed Emin zuhuri efendi Derğahın boş kalan arsanın üzerine bir semahane ile birkaç odadan oluşan derğahı yeniden yaptırmıştır 1889'da görevi devralan Şeyh Abdi efendi derğahın bazı odalarını yaptırdığı gibi 1901 tarihinde de Semahaneyi onartmıştır Derğahın yönetimi 1925 yılında ise Mehmed Şemseddin Efendinin kardeşi Ali Haydar Efendiye verilmiştir ancak bu görev kısa sürmüş ve 1925 yılında yürürlüğe giren bir kanunla tüm tekke ve Zaviyelerle beraber Seyyid Usul Derğahı'ndaki resmi hizmetler sona ermiştir 2008 yılında Osmangazi Bel