Yayınlar

YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

GRAVE OF HELVACI ACELE BACI

Resim
HELVACI ACELE BACI KABRİ  Söylentiye göre,Helvacı Acele Bacı,mescidi (Hacı Sevinç mescidi)yaptıran tüccarın yanında hizmetçi idi Mescidin inşaatı sürmekteyken tüccar hacca gitmişti Evde hanımı helva pişiriyordu bu sırada hizmetçi kıza "efendim helvayı çok severdi"dediği zaman hizmetçi kız eline bir tabak alıp içine bir miktar helva koyduktan sonra "ağız tadıyla bu helvayı yesin"demiştir.Bu durumu gören kadın şaşırmış ve hizmetçi kıza ne yaptığını sormuştur.Tüccarın hacdan dönüşünde tabak eşyaları arasından çıkmıştır.Bu durum bacının kerameti olarak kabul edilmiştir.Bu olaydan sonra kendisini helvacı bacı olarak çağırmışlardır.Vefat ettiğinde Hacı sevinç mescidinin batısına defnedilmiştir GRAVE OF HELVACI ACELE BACI It is said among the people that helvahdji acele badji was a maid working for the merchant who ordered the construction of this masjid (hadji sevinç masjid) duringthe construction of this masjid the merchant made the hadji the pilgrimage to mecca at h

YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH

Resim
YEŞİL HAMAMI  Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu Bedreddin ya da köse türbedar adında bir hayır sever tarafından Yeşil medresenin yanında kendi yaptırmış olduğu fakat bugün ortadan kalkmış bulunan medreseye gelir getirmek  amacıyla inşa ettirilmiştir kapısı üzerindeki kitabesinde Hamam da devrengeç suyu kullanıldığı belirtmektedir tek Hamam sınıfından dır hamam soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1925 yılında onarım görmüştür 2014 yılında UNOSCO Dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH this hamam or publıc bath was build by a charitable person called köse Ali Pasha also known under the names sofu or devout Bedreddin or mouseleum caretaker köse in 1480 during the reing of Mehmed the congueror nearby Yeşil Madrasah with the purpose to provide income to this madrasah which today does not exist anymore the epitaph board over its door s