YILDIRIM BAYEZID TÜRBESİ

YILDIRIM BAYEZID TÜRBESİ

YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ
Bursa sevdam1406 yılında yıldırım beyazıd ın oğlu şehzade süleyman tarafından mimar hüseyin oğlu Aliye inşa ettirildiği kapısı üzerinde yer alan kitabesinden anlaşılmaktadır 1402 yılında Ankara savaşında Moğol imparatoru Timur a yenildikten kısa bir süre sonra vefat eden Yıldırım Bayazıd ın naaşı bir süre Akşehir de kaldıktan sonra  Bursa ya getirilerek kendi külliyesindeki bu türbeye gömülmüştür kare planlı ve kubbe ile örtülü türbe üç bölümlü revakı ile Osmanlı mimarisinin ilk revaklı türbesidir türbe 19 yüzyılda onarılırken Ampir üslubunun etkisinde kalmıştır türbede beş adet sanduka bulunmaktadır türbenin ortasında yer alan Yıldırım Bayezıd ın eşinin ve oğlu İsa çelebi nin olduğu bilinen sandukalar dışında kimlere ait olduğu bilinmeyen iki sanduka daha bulunmaktadır 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF YILDIRIM BAYEZID
the epitaph board over its door reveals that this mausoleum was ordared in 1406 by şehzade süleman son of yıldırım bayezıd to be built by architec Ali the son of hüseyin the body of yıldırım bayezıd who died only a short while after the defeat in 1402 against the mogul emperor Timur in the Ankara war first was buried in Akşehir and then brought to Bursa where he was buried in this mausoleum situated within his own külliye this mausoleum is builtwith a sguare plan with is three-segment riwaq
Bursa sevdamthis domed mausoleum is the first riwaqed mausoleum of ottoman architecture this mausoleum was renovated in the 19th centruy the building is showing empire styl influences there are five sarcophagi situated inside this mausoleum the sercophagi at its centre are known to be the ones of yıldırım bayezıd of his wife and of his son isa çelebi there are two more unknown sarcohagi this mausoleum is located within a ste which was inscribed on the UNESCO world heritage list in 2014.

SULTANI .I. BAYEZID (YILDIRIM) 1360-1403
Sultan IMurad (hüdavendigar) ile gülçiçek hatun hatunun oğludur 1381 yılında germiyan beyi Süleyman şah ın kızı Devlet hatun ile evlenmiştir babası I. Mrad ın karamanoğlu  Alaeddin  Ali beye karşı açtığı seferde hayret verici sürati ve yiğitliği dolasıyla Yıldırım lakabıyla anılmaya başlamıştır 1389.yılında I. Kosava savaşına katılan Yıldırım Bayezıd babasının savaşta şehit olması üzerine padişah olmuştur rumeli topraklarında düzeni sağlamış Anadolu birliğini kurmuştur İstanbul u almak için Anadolu hisarını yaptıran Sultan bayezıd 28 temmuz 1402 tarihinde Ankara savaşında timur a esir düşmüş 8 mart 1403 yılında Akşehirde vefat etmiştir türbe 1406 yılında oğlu süleyman tarafından yaptırılmıştır

SULTAN BAYEZID .I.
BURSA SEVDAMhe is the son of murad I and gülçiçek hatun in 1381 he marrıed devlet hatun the daughter of shah süleyman the ruler of germiyan. He was called "Thunderbolt" since he had got a tremendous courage and speed in the battle whic was fought by Murat i against Alaeddin ali bey, the ruler of KaramanOğulları.In 1389, He joined the war called kosova i then he became the sultan of the ottoman empire because his father ded n the war. He maintained peace in the european Turkey and maıntanied. Unity n the anatolaian turkey. In order to conquer istanbul, He had anatolian castle built He was taken rsoner by Timur in Ankara on july 28 1402 he died in Akşehir on march 8, 1403 The tomb was built by Bayezıd's son Süleyman in 1406

YILDIRIM TÜRBESİNİN KİTABESİ
Hazihi revzat üs-sultan es-said el-merhum vel-mağfur Bayazıd
Han ibn-i  Murad Han benaha  es-Sultan ül-azam ibn-i Bayezıd
Han halledallahu mülkehu fi evvel-i şehr el-muharrem sene tis a ve semane mie

Kad veka el ferağ min hazihi el-imaret il-müba eteli ala yed il-abd
üz-zaif Ali bin Hüseyin gafe Allahü Lehün a fi rebi ül-ahir
sene tis a ve semane mie

TÜRKÇE ANLAMI
Bu cennet bahcesi Murad Han oğlu said merhum ve mağfur
Bayezıd han a aittir onu büyük sultan arap ve acem illerinin hakimi
bayazıd oğlu  Süleyman Han yaptırdı Allah devletini sonsuz kılsın
bu mübarek imarethanenin yapılması Allahın zayıf kulu Hüseyin oğlu
Ali nin gayreti ile oldu Allah her iki sinide bağışlasın.

Bursa sevdam

YILDIRIM BEYAZID TÜRBESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GET YILDIRIM BEYAZID TOMB GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar