MURADİYE TÜRBESİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI ".

MURADİYE TÜRBESİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİMURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI
15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı
Muradiye açık hava Müzesi'nde  Farsça Arapça Osmanlıca yazılmış mezar taşları bulunmaktadır taşların üzerinde yer alan Osmanlı hat sanatının Şahaserleri sayılabilecek sülüs muhakkak ta'lik ve az sayıda'da olsa rik'a yazı çeşitleri yazı sanatının tüm güzelliklerini sunmaktadır Askeriye,ilmiye ve sivil olmak üzere geniş halk kitlesine mensup kişilere ait olan bu mezar taşlarında adına hazırlanan kişinin kısa bir hayat hikayesini mesleğini ve toplum içindeki yerini anlamakta mümkündür Bursa ve çevresindeki çeşitli bölgelerden toplanarak buraya getirilen mezar taşlarının arasında alimler Askerler yüksek rütbeli devlet memurları ve sade vatandaşların taşları yanında Mevlit Yazarı Süleyman Çelebi ve Hacivat Karagöz gölge oyununu ilk icra eden Şeyh Küsteri gibi şahsiyetler de bulunmaktadır Muradiye açık hava müze'sinde mezarları oluşturan sandukalar Şahideler ve pehlerle birlikte çok miktarda sarık ve kavuk da yer almaktadır bunlardan başka çeşme Mektep ve dergah gibi yapıların bina kitabeleri de sergilenmektedir.

MURADİYE TOMBSTONES OPEN AIR EXHIBITION AREA
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİThere are hundreds of tombstones dated to various times from mid 15th century to early 20th century in Muradiye open air museum including tombstones with inscriptions written in persian Arabic and Ottoman many writing tecniques of Ottoman calligraphy in cluding sülüs muhakkak ta'lik and rik'a styles demonsrate all riches of the art of writing from these tombstones we can read the short biography profession and position in society of the person the tombstone belongs to who could be someone from different backgrounds military science or civilian these tombstones gathered from Bursa and around include tombstones of scholars soldires senior government officers and ragular citizens some notable tombstones include those of mevlid's author Süleiman Çelebi and first ever performer of Hacivat Karagöz shadow play Sheikh Küşteri along with sarcophagi headstones footstones and side stones Muradiye open air Museum also features many turbans and quilted turbans too in addition to these inscription panels from some other building like schools and lodges are also on exhibit
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ


Yorum Gönderme

0 Yorumlar