UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİUMUR BEY TÜRBESİ
Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi, Ali, Mehmed, Oruç ve Mahmud adlı dört kardeşi vardır. Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatmasına katılmış, Ankara Savaşı'nda babası Timurtaş Paşa ile birlikte yaralı bir halde, Timur'a esir düşmüştür. Şehzadeler mücadelesinde Musa Çelebi'nin yanında yer almış, daha sonra Çelebi Mehmed'in safına geçerek büyük hizmetlerde bulunmuş ve Anadolu Beylerbeyi olmuştur. Hem asker hemde bilgin olan Umur bey, 2. Murad döneminde vezir rütbesini almıştır. Hayırsever bir insan olan Umur Bey'in çeşitli yerlerde vakıfları vardır. Etrafı açık olan türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbe de Umur Bey'e ait sanduka bulunmaktadır. 1461 tarihinde vefat ettiği bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca bu taşlarda "Müminler Ölmez bilakis fani alemden baki aleme göçerler.", "Dünya ahiretin tarlasıdır." gibi hadisler de yazılıdır.

MAUSOLEUM OF UMURBEY
This mausoleum is the mausoleum of Gazi Umur (Omur) Bey who died in 1461.Umur bey was the son of Kara Timurtash Pasha, a brother in arms of Osman gazi. He had four brothers, Yahshi, Ali, Mehmed, Oruç, and Mahmud. He participated in the Istanbul siege by Yıldırım Bayezid, and when wounded in the Ankara War together with this father, Timurtash Pasha, he was taken prisoner by Timur. In the succesion war, he stood by Musa Çelebi. Later, he defected to Çelebi Mehmed, to whom he rendered important services, and became governor-general of Anatolia. During the reign of Murad 2, Umur bey, bpth a soldier and scholar, was granted the rank of a vizier. Umur bey, who was a charitable person, built waqfs in different places. This open-sided mausoleum is covered with a. Inside this mausoleum, there is sarcophagus of Umur bey The inscription on the tombstone written in sulus script gives the information that Umur bey had died August of 1461. Furthermore, there are hadiths written on these stones saying: "The faithful won't die; on the contrary, they migrate from the mortal world to the eternal world.", "One may beweep the world's past, but ist middle and ist end are eternity", and "The world is the field of afterlife."


UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ


UMURBEY TÜRBESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GET UMURBEY TOMB GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar