BURSA SEVDAM : MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ
MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Ocak 2016 Cumartesi

ERTUĞRUL BEY

Ocak 30, 2016 0
ERTUĞRUL BEY
ERTUĞRUL BEY
Bursa sevdamOsmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin Babası Yıldırım Bayezıd han tarafından Anadolu Beylikleri arasında birliği sağlamakla görevlendirilmiştir kendisinin komutanlık yaptığı Osmanlı Ordusu ile Sivas ta egemen olan Kadı Burhanettin'in Çorum civarındaki kırkdilim mevkiinde yapmış oldukları savaşta 1398'de ölmüştür cenazesi daha sonra Bursa'ya getirilmiştir
Söylenceye göre :Yıldırım Bayezıd bizzat kendisinin katıldığı Rumeli Seferinden dönerken Askerleri ile birlikte mola verdiği alanda Kaval sesini işitir ve o yöne doğru gider Kaval sesi koyunlarını otlatan bir çobana aittir çobanı sessizce dinler ve oldukca hüzünlenir çoban Yıldırım Bayezıd'ı farkedince Kaval çalmayı keser ve ayağa kalkar Yıldırım Bayezıd ise biraz sitemkar birazda hüzünle çobana "çal çoban çal sen ne çorum gibi bir şehrini ne de Ertuğrul gibi bir oğlunu kaybettin.."der ve çobana bahşiş vererek oradan uzaklaşır.

ERTUĞRUL BEY
Bursa sevdamThe Ottoman prince Ertuğrul bey (son of Yıldırım Bayezıd) was born in 1376 he has established the sancak principality in Aydın Ertuğrul Bey had been entruted by his father Yıldırım Bayezıd han with the task to unify the Anotolian principalities he died in the battle at kırkdilim mevkii near Çorum where Kadhi Burhanettin became prevailing at Sivas in 1398. as commander of the Ottoman Army later his funeral were brought to Bursa According to a legend Yıldırım Bayezıd who participared in the rumelian campaign herd the sound of a shepherd's pipe at the place where he stopped for a rest together with his soldiers while he was returning after this battle and he stepped forward towards this sound the sound of the shepherd's pipe came from a shepherd whose let this cheep graze he listened quietly to the shepherd and became quite sad when the shepherd became awere of the prensence of Yıldırım bayezıd he stopped playıng his pipe and stood up Yıldırım Bayezıd howewer said to the shepherd in a somewhat reproachful manner and a somewhat melancholic mood:"play you neither have lost a city like .Çorum nor a son like Ertuğrul.." and tipping the shepherd he went of that place


Bursa sevdam

16 Mayıs 2015 Cumartesi

ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ

Mayıs 16, 2015 0
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ
Bursa sevdam14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan sandukaların kimlere ait olduğu bilinmemektedir daha çok üç hanım kızlar türbesi olarak anılmakta olan yapı halk arasında yılanlı türbe olarak ta bilinmektedir kare plan üzerine yapılan türbenin kubbesi kurşun kaplıdır türbe içinde dört adet sanduka bulunmaktadır türbe bahçesinde çok sayıda tarihi eski mezar taşları vardır

THE THERE YOUNG LADIES MOUSOLEUM
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİThis mousoleum is presumed to be a structure of the 14th centruy the names of its sponsor and of those persons who are buried in the four sarcophagi inside are unknown mostly known as üç hanım kızlar mausoleum it is also known as yılanlı mauseloum among the people this mousoleum is built with a square plan and covered with e lead plated dome ınside the mausoleum there are four sarcophagi in its garden howoverthere are numerous old tompstones.


ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ

ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ2 Mayıs 2015 Cumartesi

ERTUĞRUL GAZİ

Mayıs 02, 2015 0
ERTUĞRUL GAZİ

 ERTUĞRUL GAZİ                                    
SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ  (1188-1281 Ertuğrul gazi bey Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman bey in babasıdır Oğuz Bozok kolundan Kayı boynuna mensuptur babası Kayaalp oğlu Süleyman şahtır bazı kaynaklara göre ise babasının Gündüz alp olduğu yazılıdır kesin Olmasa da bu gün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi nin babası Gündüz Alp tir yakın dönemde arkeolaglar tarafından bulunan Osman Bin Ertuğrul Bin Gündüz Alp yazısının darp edildiği bir sikkede bu görüşü teyit etmektedir annesi Hayme Hatun olup Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyünde medfundur. Önce toprak sonra bayrak ülküsü ile batıya doğru göç eden Kayı beyi Süleyman Şah rivayete göre Fırat Nehrini geçerken atından düşerek vefat eder. Mezarı bugün Suriye sınırları içerisinde Raka Kasabası civarına bulunan Ceber Kalesindedir. Süleyman Şah ölünce yerine Bey olarak Ertuğrul Bey seçilir. Göç yorgunu kayı boyunda ekseriyetle anavatana dönme eğilimi vardır. Kayı boyuna bey seçilen Ertuğrul Bey Sungur Tekin ve Günoğdu Bey'in anavatana dönme arzularına engel olmaz.Kayı boyunun en büyük çoğunluğu Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey ile beraber geri dönerken Ertuğrul Bey kardeşi Dündar Bey ve mahiyetindeki 400 çadırlık Kayı Aşireti, Batıya doğru ilerlerler. 1230 yılında Sivas Sürmeli Çukur da tanık oldukları savaşta zayıf olanlardan yana tavır alarak anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaadin Keykubad'ın moğulları yenmesini sağlamıştır bundan çok memnun olan 1. Aladdin Keykubad Ertuğrul Gazi Bey'e hilat giydirip Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini hediye olarak vermiştir. Beraber başladıkları Eskişehir yakınlarındaki Sultan Önü Muhasarası'nı moğullar yüzünden Ertuğrul Gazi Bey'e bırakan 1. Aladdin Keykubad Sultan Önü, Domaniç, Ermeni, Derbendi ve Söğüt'ün fethi haberini alınca çok sevinmiş Ertuğrul Gazi Bey ve aşiretine Domaniç'i yaylak Söğüt'ü ise kışlak olarak vermiştir. Selçuklu'nun Uç Bey'i olarak 50 yıl adalet ve hükmettiği bu topraklarda gerek tebasının gerek komşu tekfurlukların güvenini kazanmış ayrıca Mevlana Celallaleddin-i Rumi ve dünürü Şeh Edabalı'ya büyük hürmet göstererek kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin maddi ve manevi temellerinin sağlam bir şekilde atılmasına vesile olmuştur Ertuğrul Gazi ve eşi Halime Hatun'un; Gündüzalp, Savcı bey ve Osman Bey olmak üzere üç oğlu vardır doksan üç yaşında vefat eden Ertuğrul Gazi Bey kendi beldesi olan Söğüt'de toprağa verilmiştir. Ertuğrul Gazi Bey'in 1231'de ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu toy (şenlik) geleneği günümüzü halen devam etmektedir. Yörükler her sene eylül ayının ikinci cuma günü Türkiye'nin dört bir yanından Ertuğrul Gazi Ocağı Söğüt'e gelerek çadırlarını kurar ve üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle Ertuğrul Gazi'yi anarak toy geleneğini ihya ederler. 
ALLAH, BİZLERE BU TOPRAKLARI YURT EDİNEN ERTUĞRUL GAZİ BEY'E GAZA YOLDAŞLARINA VE NESLİNE RAHMET EYLESİN

                                                                                                                                                                      
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ  KAPI KİTABES                               Şeref-i şevket ile Aleme Sultan Hamid Eyledi Saye-i Umranını Medd-ü temhid İşte Ez Cümle Olup  Ahd-ü Hümayununda Türbe-i Hazreti Ertuğrul Gazide Cedid Sene Binyüz Dahi Yetmişbir İken Ahmet Han Temelinden Bunu Etmişti Bina-ü Tecdid Çok Vakit Geçmekle Münhedim Olmada İken Pederi Şah-i Zaman Hazreti Sultan Mecid Bir İki Çeşme-ü Pevvare İlave Ederek Şeref-i Türbeyi Tamiri İle Etmişti Mezid Şimdide Mevkiini Havi Harita Yapılıp Nazar-ı Ali-i Şahanede Oldukta Bedid Yeniden Eyledi İnşasını Emr-ü ve Ferman Şeref-ü ve Ziyneti Hakkari Olundu te-yip Yani Bu Tarz Dilavize Hamid
Han KoduOldu Sandukasına Böyle Ruham İle Ferid Ne Kadar Var İse Kubrunda Kubar-u Şüheda Zir-i Sanduka-i Hararede Ederler Tamhid Bunların Yattığı Müddetçe Bu Merkadlerde Şevket-ü ve Saltanatın Eylesün Allah Medid Kaimmakam Zühti Kulu Kuşeş-i Bihad Etti Bunun İmarına Meskür Kıla Ol Rabbi Vahit Dedi Salih Kulu Tarih Güher Tevşihin Kıldı Bu Türbeyi Mamur O HAKAN HAMİD

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
KAPI KİTABESİNİN TÜRKÇE Sİ

Aleme Şeref Haşmet ve Saltanat Veren Sultan Hamid İmarı Sayesinde Şerefini Uzatıp Kuvvetleştirdi
İşte Bu Cümleden Olup Onun Yeminli Saltanatında Hazreti Ertuğrul Gazi Türbesi Yenilendi Sene Bin yüz Yetmiş Birde Ahmet Han Bu Türbeyi Temelinden Yenilemişti Aradan Çok Vakit Geçmesiyle Türbe Yıkılmak Üzerken Zamanın Şahı Olan Abdul Hamid in Babası Sultan Mecid de Bir İki Çeşme İlave Ederek Türbenin Şerefini  Artırmıştır Şimdide Mevkiini içine alan Harita Yapılınca Yüksek Bakışlarda Görünür oldu Meydana Çıktı Abdül Hamid İnşasını Yeniden Emir Ve Ferman etti Şeref ve Süsü Hakikat tan Kuvvet Buldu Yani Bu Şekil Gönül Alıcılığı Hamid Han Yaptı
Ertuğrul Gazinin Sandukası da Mermerle Eşsiz Oldu Ertuğrul Gazinin Yakınında Ne Kadar Şehit Kabirleri Varsa Sandukanın Gerisinde Allaha Hamd Ederler Bu Mezarlar da Bunlar Yattığı Müddetçe Allah Onun Abdül Hamid in Haşmet Ve Saltanatını Uzun Eylesin Kaymakam Zühtü Kulu Türbe İçin Pek Çok Çalıştı Bir Olan Allah Onun Çalışmasını Makbul Eylesin Salih Kulu Süslenmiş Cevherin Tarihini Söyledi Bu Türbeyi Hakan Hamid İmar Edip Şenlendirdi

 BAK OĞUL !
Beni kır şeyh Edebalı'ı kırma, O bizim boyumuzun ışığıdır.Terazisi dirhem şaşmaz. Bana
karşı gel, ona karşı gelme bana. karşı gelirsen üzülür incinirim,ona karşı gelirsen gözlerim sana   bakmaz, baksada görmez olur.Sözümüz Edebalı için değil senceğiz içindir, bu dediklerimi  
vasiyetim say. sene:1304-1886
                                 
 KAYI BOYU'NUN ANADOLU'YA GÖÇÜ
Türkelrin ilk büyük devletini Günortaç elinde Oğuzhan kurdu. Bu devlet Kore'den Hazar denize kadar 26 devleti idaresine aldı. Fakat bu imparatorluk Çinlilerin tazyiki ile yıkıldı. Daha sonraki Türk Boyları ;                                                  
                          OĞUZ HAN
  BOZOKLAR                         ÜÇOKLAR
Gün Ay  Yıldız                     Gök   Dağ   Deniz
 kayı yazır avşar                bayındır salur ığdır
 bayat dodurga beğdili   çavundur alayuntlu büğdüz
 alkaevli döğer karkın        çepni eymür yıva
 karaevli yıpırlı çaruklu    peçenek üregil kınık  
     
 Bu boylara ait kültürümüzde çok izler vardır. Osmanlı Devlet teşlilatına sağ kol, sol kol olmak üzere iki düzen esaslı bir kaide yer alır. Ve 24'lü üzerine ait örnekler vardır.
SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ 24 Oğuz Boyu içinde önemli bir mevkiye sahip olan Kayı Boyu'nun arması iki ok ile bir yaydan ibarettir. Kayı'nın manası ise '' Muhkem, Kuvvet ve Kudret sahibi'' demektir. Dede Kokut ta eserinde gelecekte hanlığın kayığa geçeceğini bildirmiştir. Tarihi ananelere göre IX. yüzyılda Selçuklularla birlikte İran'ın Merv ve Mahan bölgelerine gelen kayıların anadoluya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir ancak 1071 Malazgrit Savaşı'ndan sonra Selçukların sevk ve idaresinde anadoluya gelen boylar arasında kayılarında bulunduğu düşünülmektedir ayrıca bunların anadoluya geldiklerinde kesin olarak nerelere yerleştikleri de testip edilememektedir. XVI. Yüzyıl Osmanlı araşic belgelerinde Erzurum Karahisar-ı şarki (Şebinkarahisar), Sivas, Amasya, Ankara, Bozok, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Çorum, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Bolu, Eskişehir, Konya Çukurova,Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın hevalisinde kayı adını taşıyan köy ve aşiretlere rastlanması bu boyun Doğudan Batıya gçö yollarına ve yerleştikleri bölgelere işaret etmektedir daha sonra Kayaalp Oğlu Süleyman Şah, 50.000 hane Türkmeni yanına alarak konak konak ilerlemek suretıyle Van Gölü civarındaki Ahlat şehrine geldi. Buradanda Amasya'ya gitti. Beraberinde 80.000 yiğit asker vardı.Süleyman Şah Eyyübi Devleti ile birlikte Haşlılarla çarpışmak üzere bütün ağırlıkları ve oymaklarıyla beraber Amasya'dan yola çıktı . Elbistan tarafında ilerlerken Fırat Nehri'ni geçerken atından düüşerek vefat eder Kayı Boynu'nun çoğunluğu geri döner kalanlara ise Ertuğrul Gazi önderliğinde Batıya ilerleyerek Ankara yakınlarındaki Karacadağ çevresine yerleşip Sulatnönü, Domaniç ve Ermeni derbendi ve Söğüt'ü fetheder Ertuğrul Gazi ölünce yerine geçen Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurar
                                                                                                                     
Kayı boyunun göçü, tarihin kaydettiği en mühim olaylardan biridi. 3 yüzyıl süren bir göç ve 7000 kilometrelik bir mesafe kateden Kayılar 7 yüzyılı aşan zamandan beri de yerleştiği noktada yadediliyor.SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

16 Mart 2015 Pazartesi

OSMANLI DEVLET ARMASI

Mart 16, 2015 0
OSMANLI DEVLET ARMASI
OSMANLI DEVLET ARMASINDAKİ GİZLİ SIRLAR
OSMANLI DEVLET ARMASIOsmanlı devlet arması 19.yy avrupa avrupa birleşik krallık geleneğinden esinlenerek Osmanlı İmparatorluğu için hazırlanmıştır daha önce padişahların tuğra ları devlet nişanı olarak geciyordu Osmanlı nişanının son şekli 17 nisan 1882 de II.Sultan Abdül Hamit tarafından yürürlülüğe konmuştur daha önce babasının yaptırdığı bu devlet armasına yeni eklemeler yaparak yürürlülüğe koymuştur ve bu armada otuz sembol bulunur sırasıyla bu şekildedir 1.Tuğranınetrafında güneş motifi padişahın güneşe benzetilmesidir.2.padişah II.abdül Hamit tuğrası.3.Sorguçlu kavuk Osmangazi yi ve tahtını temsil eder.4.Yeşil hilafet ve islam ordusunu sembolize eder.5.Süngülü tüfek Osmanlı ordusunun asli silahını temsil eder.6.çift taraflı teber (teber iki yüzlü ay şeklinde savaşta yakın muharebe de kullanılan bir çeşitsilahıdır)7.Toplu tabanca.8.Terazi şeşper ve asaya asılıdır Osmanlı adalet ve hukukunu temsil eder.9.üstte kur anı kerim altta kanunnameler anayasayı temsil eder.10.Nişanı ali imtiyaz (onur ve onurlandırıcı madalya 11.nişanı Osman i.(hizmetinde büyük başarı elde etmiş olanlara verilen madalya).12.asa ve şeşper.(şeşper savaş araçlarında altı dilimli tapuz).13.çapa Osmanlı donanmasını ve denizciligi sembolize eder.14.bereket boynuzu.15.nişanı İftihar.(iftihar madalyası).16.yay.17.nişanı mecidi.(üstün muaffakiyet madalyası).18.borazan.19. Şefkat nişanı.20.Top gülleleri.21.kılıç.22.top.23.el muhafazalı merasim kılıcı.24.mızrak.25.çift teber (savaş silahı).26. tek taraflı teber.27.bayrak.28.Osmanlı sancağı.29.mızrak.30.kalkan ortasına stebil edilmiş on iki yıldız8 Ocak 2015 Perşembe

BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU

Ocak 08, 2015 2
BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU
BÜYÜK OSMANLI İMPAROTORLUĞU
BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGU
Anadoluda siyasi birlik moğol saldırıları sonucu Türk selçuk lu devleti nin yıkılmasıyla bozulmuştu bundan sonra anadoluda bir çok beylik ortaya çıkmıştı bu beylkiklerden biri osmanogulları idi osmanogulları oguz ların bozok kolunun kayı boyundandandır ertugrul gazinin başında bulunduğu kayılar türk selçuklu sultanı tarafından sögüt ve domaniç bölgesine yerleştirildi türk selçuklu devletinin zayıflaması üzerine diger türk beylikleri gibi Osmanoğulları da bağımsızlıgını ilan etti (1299).böylece osmanlı beyligi osman bey tarafından kurulmuş oldu Osmanlı beyliği kurulduğu sırada balkanlar ve anadolu nun durumu karışıktı balkanlarda birden fazla devlet vardı bir siyasibirlik yoktu anadoluda bir cok beylik  vardı Bizans da eski gücünü kaybetmişti bu ortam osmanlıların topraklarını genişletmesini kolaylaştırmıştır osmanlı beyligi nin Başlangıçda genişleme siyasetini bizans üzerinde yoğunlaştırması nedeniyle onları Türk lerin gaza geleneginin (islam dini ve anodolu yu korumak için savaşmayı amaç edinme ) yeni temsilcisi durumuna getirmişti böylece diğer beyliklerdeki türkmen savaşcılar için osmanlı beyligi çekim merkezi haline gelmiştir osman bey osmanlı beyliğinin bağımsızlığını ilan etmesine rağmen beylik henüz devlet aşamasına geçememişti beyliğin topraklar genişleyip ihtiyaçlar artıkça osmanlı ordusu ve bürokrasi ile tam bir devlet yapısına ulaşacaktı artık her gecen gün osmanlı imparotorlugu kazanmış oldugu savaş larla büyük bir güc olmuştu osmangazi yaşlandıgı için 1320 yılından sonra oğlu Orhangazi ye bırakmıştı imparotorlugu 1326 yılında vefat eden Osmangazi yerini oğlu Orhangazi ye bıraktı Osmangazinin sekiz cocuğu vardı bunlar orhan bey pazarlı bey hamit bey alaeddin bey melik bey savcı bey ve kızı fatma hatun dur.

 OSMANGAZİ TÜRBESİ
BÜYÜK OSMANLI İMPAROTOR LUGUBursa kuşatması devam ettiği sırada Osmangazi'nin (D.1258-Ö.1326) oğlu Orhan Bey'e şehir içindeki kubbeli yapıyı göstererek oğul ben öldüğüm vakit beni BURSA da şol gümüşlü kubbenin altına koyasın demiştir bu kubbeli yapı tophane parkının girişinde sol tarafta yer alan saint elie manastırının şapelidir BURSA nın fethinden sonra şapel türbeye dönüştürülür ve Osmangazi vasiyeti üzerine buraya defnedilir türbe 1855 depreminde tamamen yıkılmıştır daha sonra 1863 yılında Abdülaziz döneminde yeniden inşa edilmiştir bir zamanlar bu türbenin davullu manastırı olarak anılmasının nedeni selçuklu sultanı ALAADDİN tarafından Osman Gazi ye hediye edilen büyük bir davul ve tesbihin burada sergilenmesinden dolayıdır yangın ve depremler sonucu bunların yok olduğu sanılmaktadır kubbe ile örtülü sekizgen kenarlı türbenin ortasında yer alan sedef kakmalı
muhteşem ahşap sanduka Osman gazi'ye aittir.Ayrıca Sultan 1. Murad'ın oğlu SavcıBey Orhan Gazi'nn oglu Alaaddin Bey,Orhan Gaz'nin eşi Aspurçe Hatun ve Olu İbrahim Bey ile kime ait oldukları bilinmeyen 12 sanduka türbe içinde yer almaktadır