Yayınlar

TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA

Resim
TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ Yıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu Ali bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş paşaya I.Murad Rumeli ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir Yıldırım Bayezıd tahta çıktığında Edirneye gelmiş Demirtaş paşaya beyler beyi rütbesi vererek Edirne de bırakmıştır Çelebi Mehmed e karşı kardeşi İsa Çelebiyi destekleyen paşa en yakın adamı tarafından öldürülmüş ve eskiden balık pazarı denen mevkideki şimdiki türbesine devredilmiştir türbedeki üç mezardan biri 1402. yılında vefat eden Timurtaş Paşaya aittir. MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA this mausoleum is the one demirtash pasha by named gazi or the veteran who lived during the reing of Yıldırım Bayezıd Timurtash pasha who had particepated in the war egainst karamanoğlu Ali bey in 1386.was granted the duty of a subashi or commissioned chief -officer responsible of security and of sakarya guard when Murad I.progessed to ru