BURSA SEVDAM : DEMİRTAŞ PASA HAMAMI
DEMİRTAŞ PASA HAMAMI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DEMİRTAŞ PASA HAMAMI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Şubat 2016 Cuma

İBRAHİM PASHA /MAHKEME HAMAMI

Şubat 05, 2016 0
İBRAHİM PASHA /MAHKEME HAMAMI
İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI
Bursa sevdamHamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki İmaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır bir rivayete göre yapının içinde bulunduğu mahallede Kadı Konağının yer alması nedeniyle mahalle Hamam ve caminin "mahkeme"adıyla anıldığı bilinmektedir Hamam çifte Hamam olarak yapılmış olup erkekler ve kadınlar bölümü bulunmaktadır kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk ( soyunmalık) sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından 2010.yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır yapının günümüzde erkekler bölümü özgün işlevi ile kadınlar bölümü ise kültür merkezi olarak kullanılmaktadır

İBRAHİM PASHA /MAHKEME (COURTHOUSE)PUBLIC BATH
Bursa sevdamThis Hamam was built in 825.A.H.(1421)by İbrahim Pasha son of Candarlı Hayrettin Pasha
According to the wagf's charter its purpose was to provide earnings to the soup kitchen in İznik According to a rumour it is also known that both Hamam and mosque are mentioned as "Mahkeme"or"courdhouse"too since the kadhi's residance was stuated in this neighbourhood this Hamam is built as a double Hamam with a men's and a women's section both men's and women's section consist of a cool room (frigidairum or changing cubicle) a hot room (caldairum) and a "halvet"or washing cell section a water reservoir and a "kulhan"(or boiler room)(oven)each the restoration work started by Bursa Metropolitan Municipality in 2010 was complated in 2011.today its men's section is used with its original fuction whereas the women's section is used as a cultural centre.

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

2 Şubat 2016 Salı

KADHI/PERŞEMBE HAMAMI

Şubat 02, 2016 0
KADHI/PERŞEMBE HAMAMI
Bursa sevdamKADI (PERŞEMBE) HAMAMI 
1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir getirmesi için inşa ettirilmiştir Mustafa Efendi'nin hamamı Bursa Kadılığı sırasında yaptırmış olması ve mütevellilerin (vakıf memuru) çoğunun Kadı ve Hoca olması nedeniyle Hamama"Kadı hamamı" denilmiştir ayrıca Hamam Perşembe Hamamı"yada Hamamı-Atik"adlarıyla bilinmektedir küçük ölçekli yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir "tek"hamamdır soğukluk (soyunmalık) kısmı günümüze gelemeyen Hamam ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1980'li yıllarda restore edilerek çarşı haline getirilmiş ve etrafı dükkanlarla çevrilmiştir.

KADHI/PERSEMBE (THURSDAY) PUBLIC BATH
Bursa sevdamThis Hamam or publıc bath was built prior to 1490. by hadji Hasanzade Kzasker Mustafa Efendi a high judiciary official in order to provide income to his mosque and his madrasah in Haydar İstanbul as this Hamam was built while Mustafa Efendi was kadji of Bursa and as most of the mutewallis or waqf officials were kadhıs and hodjas this Hamam was called"Kadı Hamam"(the kadhi Hamam) this Hamam is also known as"pershembe Hamam"or"Hamam-i Atik"this small-scale strucrure is a "single"Hamam built with a rectangular plan stuated in east-western direction this structure was repaired in the 1980s,converted into a covared market shops were built around it.
Bursa sevdam

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI


KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

5 Mayıs 2015 Salı

DAYE OĞLU HAMAMI

Mayıs 05, 2015 0
DAYE OĞLU HAMAMI
DAYE OĞLU HAMAMI
Bursa sevdamHamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir yapıya ilişkin bulunabilinen en erken tarihli kaydın 1605 yılına ait olması nedeniyle hamamın bu tarihten önce yaptırılmış olduğu kabul edilmektedir ayrıca hamamın Emir Sultan külliyesinin vakıf gelirleri arasında kaydedildiği tarihi kaynaklarda belirtilmektedir sürmeli hamam ve at pazarı hamamı adlarıyla da anılmış olan hamamın (deye oğlu) adı zamanla dayı oğlu şekline dönüşmüş ve halk arasında bu şekilde söylene gelmiştir daye oğlu hamamı erkek ve kadınlar kısmından oluşan bir çifte hamamdır erkekler ve kadınlar kısmının plan şeması ve boyutları birbirinin aynıdır hamamın kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1605-1684-1759. yıllarında onarım görmüş olup özgün işlevini sürdürmektedir.

DAYE OĞLU PUBLIC BATH
Bursa sevdam there is no definite information neither on the dete of construction of this hamam or public bath nor on its sponsor due to the fact the earliest record available concerning this structure  is a record from 1605 it is assumed that this hamam was built priorto this date furthermore hitorical sources state that this hamam was recorded among the wagf income of emir sultan külliye complex ıt is also called sürmeli hamam and at pazar hamam (the horse market hamam) the name daye oğlu changed to become dayı oğlu over tıme and the latter is used by the people daye oğlu hamam is a double hamam consisting of mens and a womens section the ground plans and the dimensions of these both sections are equivalent both mens and womens section consist of a cool room (frigidairum or changing cubicle)a warm room (tepidarium) a hot room (caldarium) and a halvet or washing cell section a water reservoir and a kulhan (or boiter room) (oven) each this structure was renovated in 1605-1684 and 1759 and has preserved its original function.
Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdamBursa sevdam
Bursa sevdam

17 Nisan 2015 Cuma

DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI

Nisan 17, 2015 0
DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI
DEMİRTASPASA HAMAMI
DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından Kara Mustafa paşa adına yaptırılmıştır doğu batı doğrultusunda inşa edilmiş bir tek hamamdır dikdörtgen planlıdır ılıklığa oradan da büyük bir kemerle sıcaklığa geçilmektedir 16 yüzyılda harabe durumda olan hamamın bütün mermer taşları 1552 yılında sadrazam Rüstem pasa ya satılarak yeni kaplıcanın inşasında kullanılmıştır yapının son onarımı 2010 yılında özgün mimari yapısına uygun bir şekilde restore edilerek günümüzde aynı şekilde hamam olarak bursa halkına hizmet etmektedir
TİMURTAŞ PAŞA (DEMİRTASPASA PUBLIC BATH)
this hamam or publıc bath was buılt in the late 14 th centruy by oruç bey the son of demirtash (kara timurtash) pasha for the latter this hamam is a single hamam built in east-western direction it is built with a rectangular plan from the cool room (frigidarium) the bather passes to the warm room section (tepidarium) and from there to the hot room section (caldarium) passing through a large arch all marbles and stones used for this hamam which went rack and ruin in the 16th centruy were sold to grand vizier rustem pasha in 1552 and used in the construction of the yeni kaplıca thermal bath
last renovation works with this structure were made in 2010
DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA

DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA

DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA

DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA