BURSA SEVDAM : YEŞİL HAMAMI
YEŞİL HAMAMI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
YEŞİL HAMAMI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Şubat 2016 Perşembe

UMURBEY HAMAMI

Şubat 04, 2016 1
UMURBEY HAMAMI
Bursa sevdamUMURBEY HAMAMI
1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden anlaşılmaktadır Umur Bey Osmangazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşanın oğludur hem Asker hemde Bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde Vezir rütbesi almıştır Umurbey Hamamı dikdörtgen planlı bir "tek"Hamamdır soğukluk ılıklık ana mekanlarından oluşur Hamam ısıtmalı Hamamlardan olup su deposu Külhan (ocak) yapının sonunda yer almaktadır 1990.lı yıllara kadar Hamam olarak kullanılan yapı 2008.yılında restore edilerek Tofaş sanat galerisi olarak kullanılmaktadır

UMURBEY PUBLIC BATH 
Bursa sevdamThe waqf epitaph board mounted on the wall of "Umurbey"mosque reveals that this Hamam or publıc bath was donated by Umurbey to this mosque prior to 1440.Umur Bey was the son of Kara Timurtaş Paşha one of the brothers in arms of Osman gazi during the reign of Murad II.Umur Bey both a soldier and a scholar was granted the rank of Vizier "Umurbey"Hamam is a single Hamam built with a rectangular plan ıt consists of there main sections the cool room (caldarium)as this Hamam is one of those having a heating system it disposes of a water reservoir and a "külhan" (or boiler room/oven)which are stuated at the end of the structure until the 1990s this structure was used as a Hamam and restored in 2008.since when it is used as TOFAŞ art gallery.


Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

UMUR BEY HAMAMI

UMUR BEY HAMAMI

2 Şubat 2016 Salı

KADHI/PERŞEMBE HAMAMI

Şubat 02, 2016 0
KADHI/PERŞEMBE HAMAMI
Bursa sevdamKADI (PERŞEMBE) HAMAMI 
1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir getirmesi için inşa ettirilmiştir Mustafa Efendi'nin hamamı Bursa Kadılığı sırasında yaptırmış olması ve mütevellilerin (vakıf memuru) çoğunun Kadı ve Hoca olması nedeniyle Hamama"Kadı hamamı" denilmiştir ayrıca Hamam Perşembe Hamamı"yada Hamamı-Atik"adlarıyla bilinmektedir küçük ölçekli yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir "tek"hamamdır soğukluk (soyunmalık) kısmı günümüze gelemeyen Hamam ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1980'li yıllarda restore edilerek çarşı haline getirilmiş ve etrafı dükkanlarla çevrilmiştir.

KADHI/PERSEMBE (THURSDAY) PUBLIC BATH
Bursa sevdamThis Hamam or publıc bath was built prior to 1490. by hadji Hasanzade Kzasker Mustafa Efendi a high judiciary official in order to provide income to his mosque and his madrasah in Haydar İstanbul as this Hamam was built while Mustafa Efendi was kadji of Bursa and as most of the mutewallis or waqf officials were kadhıs and hodjas this Hamam was called"Kadı Hamam"(the kadhi Hamam) this Hamam is also known as"pershembe Hamam"or"Hamam-i Atik"this small-scale strucrure is a "single"Hamam built with a rectangular plan stuated in east-western direction this structure was repaired in the 1980s,converted into a covared market shops were built around it.
Bursa sevdam

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI


KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI

17 Nisan 2015 Cuma

DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI

Nisan 17, 2015 0
DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI
DEMİRTASPASA HAMAMI
DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından Kara Mustafa paşa adına yaptırılmıştır doğu batı doğrultusunda inşa edilmiş bir tek hamamdır dikdörtgen planlıdır ılıklığa oradan da büyük bir kemerle sıcaklığa geçilmektedir 16 yüzyılda harabe durumda olan hamamın bütün mermer taşları 1552 yılında sadrazam Rüstem pasa ya satılarak yeni kaplıcanın inşasında kullanılmıştır yapının son onarımı 2010 yılında özgün mimari yapısına uygun bir şekilde restore edilerek günümüzde aynı şekilde hamam olarak bursa halkına hizmet etmektedir
TİMURTAŞ PAŞA (DEMİRTASPASA PUBLIC BATH)
this hamam or publıc bath was buılt in the late 14 th centruy by oruç bey the son of demirtash (kara timurtash) pasha for the latter this hamam is a single hamam built in east-western direction it is built with a rectangular plan from the cool room (frigidarium) the bather passes to the warm room section (tepidarium) and from there to the hot room section (caldarium) passing through a large arch all marbles and stones used for this hamam which went rack and ruin in the 16th centruy were sold to grand vizier rustem pasha in 1552 and used in the construction of the yeni kaplıca thermal bath
last renovation works with this structure were made in 2010
DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA

DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA

DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA

DEMİRTASPASA HAMAMI BURSA


1 Nisan 2015 Çarşamba

YEŞİL HAMAMI

Nisan 01, 2015 0
YEŞİL HAMAMI
YEŞİL HAMAMI 
BURSA TARİHİ YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu Bedreddin ya da köse türbedar adında bir hayır sever tarafından Yeşil medresenin yanında kendi yaptırmış olduğu fakat bugün ortadan kalkmış bulunan medreseye gelir getirmek  amacıyla inşa ettirilmiştir kapısı üzerindeki kitabesinde Hamam da devrengeç suyu kullanıldığı belirtmektedir tek Hamam sınıfından dır hamam soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1925 yılında onarım görmüştür 2014 yılında UNOSCO Dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

BURSA TARİHİ YEŞİL HAMAMI YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH
this hamam or publıc bath was build by a charitable person called köse Ali Pasha also known under the names sofu or devout Bedreddin or mouseleum caretaker köse in 1480 during the reing of Mehmed the congueror nearby Yeşil Madrasah with the purpose to provide income to this madrasah which today does not exist anymore the epitaph board over its door states that the waters of devrengec spring are used in this hamam this hamam is a single type hamam ıt consists of a cool room (frigidarium or changinig cubicle) a warm room (tepidarium) and a hot room (caldarium) section and a halvet or washing cell section a water reservoir and a külhan (or boiler room) (oven)this structure was renovated in 1925 this hamam is located within a site which was inscribed on the UNOSCO world heritage list in 2014.