BURSA SEVDAM : DAYE OĞLU PUBLIC BATH
DAYE OĞLU PUBLIC BATH etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DAYE OĞLU PUBLIC BATH etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Şubat 2015 Salı

SULEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ

Şubat 24, 2015 0
SULEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ
 SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ                                                      
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİSultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir Süleyman çelebi Bursa da zamanın önemli alimlerinden ilim öğrenmiştir sultan Yıldırım bayazıd  zamanında Divanı-hümayun imamı sonrada Bursa da onun inşa ettirdiği ulu caminin imamı olmuştur Türk dünyasının en tanınmış Mevlid inin yazarı olan Süleyman çelebi Vesiletu n -necat (kurtuluş yolu) adını verdiği bu meşhur eserini Bursa da 1409 da tamamlamıştır vefatından sonra yoğurtlu baba zaviyesi yakınlarında gömülen Süleyman çelebi nin mezarı 1945-1952 yılları arasında valilik yapan Haşim işcan tarafından açılan bir yarışma ile Bursa eski eserleri sevenler kurumunun da katkılarıyla yaptırılmıştır mermer sandukanın üstü Bursa kemeri ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekiz ayaklı Baldeken planlı bir açık türbe ile örtülmüştür tavan geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.

 MAUSOLEUM OF SULEYMAN ÇELEBİ
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ


Mystic and suleiman çelebi who deceased in 1422 is the son of ahmed paşha a well-known Vizier during the reing of sultan Murad I.(1362-1389) and the grandson of sheikh mahmud Süleiman çelebi learned sciences from Bursa s importand savants of the period during the reing of Sultan yıldırım bayezıd he was the imam of Divanı-hümayun the high governmental body  and later became the imam of ulu camii the grand mosgue built by Sultan yıldırım bayezıd in Bursa Suleiman çelebi is the author of vasiletu n necat (way to salvation) which is a famous mewlid for the türkişh world he completed it in Bursa in 1409 the tomb of Süleiman çelebi who was buried near yoğurtlu father zaviye hermitage was build with the support of the Bursa ancient artwork lovers spciety after a contest organized by haşim İşcan governor of Bursa from 1945 to 1952 the arble sarcophagus is sheltered by an open mouseleum with a baldachin plan ıt has eight pedestals connected by Bursa and pointed arches ıts ceiling is decorated with geometrical marguetıy motifsBURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ


1 Temmuz 2014 Salı

ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ (ÖRDEKLİ HAMAMI)

Temmuz 01, 2014 0
ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ   (ÖRDEKLİ HAMAMI)
ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ   (ÖRDEKLİ HAMAMI)
ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİOsmalı imparatorluğu nun kurulduğu şehrimizde tarihi eserler ortaya  çıktıkça kente olan ilgi her Sultan Yıldırım Beyazid döneminde (1389-1402) yapımına başlanan Ördekli Hamamı Timurun 1402 de Bursayı işgal etmesi nedeniyle tamamlanamamıştır. Çelebi sultan Mehmet devrinde bitirilen hamama oğlu Murat beyin adı verilmiştir. Hamam bölgede daha önce I. Murat tarafından yaptırılan Nalıncılar Hamamından sonra yaptırıldığından zamanla yeni hamam ismini almış hamamların çoğalması ile de eski hamam olarak anılmaya başlamıştır.Ördekli isminin ise zaman içerisinde hamamda bulunan havuz ve kurnalardaki figürlerden ötürü verildiği kaynaklarda yer almaktadır.Osmanlı mimarisinde çifte hamamlar grubu içerisinde bulunan Ördekli hamamı Osmanlı tarafından Bursa da yaptırılan en büyük hamam olma özelliğini taşımaktadır.Hamamda külhandan gelen dumamın tabanda dolaştırılarak duvarlara geçirilmesi ile şekillenen bir ısıtma sistemi uygulanmıştır.Ayrıca ısıtılan suyun duvarlarda dolaştırılması sureti ile iç mekanın ısıtılmasında katkıda bulunulmuştur.Planı itibarı ile diğer bursa hamamlarına benzemeyen ördekli hamamı iç içe geçmiş üc dört aşamalı odalardan oluşmaktadır.Birbirine benzeyen erkekler ve kadınlar bölümleri olan hamamım soğukluk kısmı sekizgem sıcaklık kısmı ise dikdörtgen plan üzerine oturtturulmuştur.Üzeri kubbelerle örtülmüş olan yapının duvarları üç sıra tugla 1 sıra kesme taş ile örülmüştür.Hamamın Bursayı güney kuzey istikametinde kesen en önemli ve eski caddelerden birisi olan Abdal caddesi üzerinde yer alması tarihi ipek yolu deve kervanlarının geçiş yerine yakınlığından golayı olcukca oldukça yoğun kullanıldığı kaynaklarda yer almaktadır.Yapıldıktan sonra 1496 yılında kiraya verilen 1620 yılında halvet ve soğukluk bölümleri onarılan ördekli hamamı 1855 depreminde hasar görmüştür.Bir bölümü bütünüyle olan hamam Cumhuriyet dönemindede onarımdan geçmis ancak Abdal caddesinin genişlertilmesi sırasında kısmet  yıkılmıs günümüze değin harap bir vaziyette kalmıştır.Bir dönem depo olarak kullanılan hamam bazı kurumların girişimlerine rağmen restore edilememiş 150 yıla takın bir süre metruk bir halde kalmıştır.Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan yapı
Osmangazi Belediyesinin kültür mirasını koruma çalışmaları kapsamında 20 yıllığına belediyeye tahsis edilmiştir.Yapının Osmangazi Belediyesine 2005 yılındaki devri sonrasında başlayan ummalı prohjelendirme  çalışmaları (rölöve,restitüsyon ve restorasyon) Bursa kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca onaylandıktan sonra 2006 yılında restorasyona başlanmıştır.Özen ve dikkatle sürdürülen restorasyon 2008 Nisan ayında tamamlanmış ve çok amaclı kültür merkezi olarak işlevlendirilen Ördekli kültür sanat merkezi hizmete açılmıstır.600 yıl boyunca kapılarını hiç kapatmayan ördekli hamamı bu zaman içerisinde Bursa dan yolu geçen Bursa da yaşayan herkeze paşaya kadıya sadrazama ve kervana hizmet etmiş ve bu insanların tertemiz hayatlarına pay sahibi olmuştur.gecen gün artıyor tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve yüzyıllar boyu kervanların  uğrak mekanı olan ördekli hamamı bu tarihi miraslarımızdan sadece biri son 150 yılını kaderiylebaş başa geçirmiş olsada bugün bursa kültür ve sanat hayatının kalbi konumunda planı itibariyle diger bursa hamamlarına benzemeyen   ördekli hamamı  Osmanlı döneminde bursa ya yaptırılan en büyük hamam olma  Özelliğini taşıyor Osmanlı döneminde hamamlar sadece yıkanma yeri deyil sağlık huzur ve sosyalleşmenin sağlandığı merkezler olmuştur hamamlar birlik ve beraberliğin sağlandığı dostlukların kurulduğu alışverişlerin yapıldığı huzurun bulunduğu en önemli mekanlardı izlerini hala ilk günki gibi koruyan ördekli kültür ve sanat merkezi o mistik atmosferiyle Bursalı 'ların sosyal ve kültürel hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ


ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
9 Haziran 2014 Pazartesi

II MURAT HAMAMI

Haziran 09, 2014 0
II MURAT HAMAMI
II MURAT HAMAMI
II.MURAD HAMAMIMuradiye hamamı . hamam 1426 yılında II Murat tarafından yaptırılmıştır Medrese öğrencilerini yıkanması için yaptırılan hamam bugün küllüye bahçesinin dışında kalmıştır hamam sogukluk ılıklık iki halvet külhan bölümlerinden oluşmaktadır beden duvarları üç sıra tuğla hatıllardan oluşan bir örgü sistemi ile inşa edilmiştir uzun yıllar depo olarak kullanılan hamam 2009 yılında restore edilerek özürlüler eğitim ve kültür merkezi olarak faaliyete geçirilmiştir                                                           

MURADİYE BATH
Muradiye bath; the bath located at the West side of Muradiye Madrasah was built in 1426 by Murad II. The bath built to enable the students of the madrasah to take baths today is outside the garden of the complex. The bath consists of frigidarium,tepidarium, two privacy rooms and a firebox. The main walls were constructed with a mesh system consisting of theree rows of stone and three rows of brick beams. The bath used a warehouse for many years was renovated in 2009 and stardet to serve as "The Training and Culture Centre for the Disabled

II.MURAD HAMAMI

II.MURAD HAMAMI


."