BÜYÜK HUN iMPARATORLUĞU METEHAN

Hun Türk mü?  Bilinen İlk Türk Hakanı Kimdir?  Büyük Hun Devletini Kim Yıktı?  Ilk Türk Devletinin Adı Nedir?  Hunlar Kimin atası?  Asya Hun...

Hun Türk mü? Bilinen İlk Türk Hakanı Kimdir? Büyük Hun Devletini Kim Yıktı? Ilk Türk Devletinin Adı Nedir? Hunlar Kimin atası? Asya Hun Devleti Türk mü? Çavuş Okunun Mücidi Kimdir?

METE HAN (M.Ö.209-174)
Büyük Hun İmparatorluğu Kuruluş Tarihi M.Ö.204 Yıkılış Tarihi M.S.216 Kurucusu Mete Baga'dır Kapladığı Alan Kuzey'de Sibirya Güneyde Tibet

Keşmir Doğuda Büyük Okyanus Batıda
Hazar Denizi 18,000,000 Km dir Kuruluşu M.Ö.204 

Belgelerle İspatlanan İlk Türk Devleti Olan Büyük
BÜYÜK HUN iMPARATORLUĞU METEHAN
METEHAN
Hun İmparatorluğu Mete Han'nın Bütün Türk Boylarını Tekİrade Altında Toplanması İle Kurulmuştur


Milli Varlığımızın Temeli Bu İmparatorlukla Atılmıştır 420 Yıl Hüküm Süren Bu İmparatorluk
Cin'lilerin Entrikaları Ve Türk Boylarının Kendi Aralarında Çıkan Çıkar Kavgaları İle Son Bulmuştur 

Metehan MÖ 209-MÖ 174 arasındaki Türk-Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır. Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir.Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdar olan Metehan yaşamı boyunca Büyük Okyanus’tan Hazar’a, Keşmir’den Kuzey Sibirya’ya kadar uzanan büyük bir devlet kurmuştur.


Çin kaynaklarında anlatılan bir olaya göre, Asya Hun imparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman, oğlu Metehan'ın kendisi yerine üvey annesi Yenşi'nin oğlunu tahta çıkarmak istedi.Törelerine göre Türk hatundan olan, has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan'ın Üvey Annesi Çin'liydi. Yani Çinli kadından olan erkek çocuk tahta geçemezdi. Bu durumdan dolayı üvey annesi Metehan'ın babasını doldurdu ve Mete'yi komşu kavim olan Yüeçiler'e (Yuezhi) rehin olarak gönderdi. Babası, ardından Yuezhi'lere savaş ilan ederek Mete'yi öldürtmek istedi. Mete, babası Teoman Yuezhi'lerin topraklarına girmeden Yuezhi'lerin elinden kaçtı.Daha sonra pek çok göçebe kavimin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin Mete olduğu kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Bir gün emrinde demir disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu ava çıkan babası Teomanın üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemişti.
BÜYÜK HUN iMPARATORLUĞU METEHAN
METEHAN

Mete önce, Hunlardan toprak talebinde bulunan doğu komşuları Donghu üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşma ile Donghular; her sene sığır, at ve deveden oluşan bir vergi
ödemeyi kabul ettiler ve M.Ö. 208 yılında da Hun hakimiyetine bağlandılar.Donghu'yu yendikten sonra Moğolistan'ın kuzey kesiminde yaşamakta olan Tunguz gibi halkları da içine kattı. M.Ö. 177-165 yılları arasında Hunların güney batısında, Tanrı Dağları ile Kansu arasında yaşayan Yüeçilerin üzerine seferler düzenledi. M.Ö. 203'te Yüeçiler'i mağlup ederek kendi toprağına kattı.Ordos'da hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini yendi. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmak'ın güneyindeki kaleleri egemenliğine aldı. Bu zaferlerle, sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolüne sahip oldu.Bölgede yaşayan Moğol, Tunguz ve Türk  Altay kavimlerini egemenliği altına alarak askerî ve stratejik olarak daha güçlü bir hâle geldi.M.Ö. 200'de Çinli Han Hanedanı imparatoru Gaozu'nun (Gao-Di) 320.000 kişilik ordusunu Baideng'te (bugünkü Datong, Şanşi) Peteng Kalesinde kuşattı. Gaozu (Gao-Di) Mete'nin eşine hediyeler gönderdi ve Mete'nin, kuzey eyaletlerini Hunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi bütün şartlarını kabul etti; böylelikle kuşatmadan çıkmasına müsaade edildi. Gaozu, başşehri Çang'an'a (bugünkü Şian) dönebildiyse de Mete arada bir Han'ın kuzey sınırını tehdit etmiş ve nihayet M.Ö. 198'de Gaozu barış istemiş, Han prensesinin Tanhu'nun eşi olması ve yıllık haraç ödeme şartlarıyla barış antlaşması imzalanmıştır.Saltanatı boyunca çoğu halklar Hun idaresi altına girdi. Onların tümünü, steplerin bütün göçebe atlı okçularını bir imparatorluk altında birleştirdi. Göçebe tebaalarından başka Mete ayrıca Tarım Havzası'nda kendisine bağlılık yemini eden vaha şehir devletleri kurdu. Onun hem askeri hem de idari yapılanması sonradan birçok merkezi Asya halklarında ve devletlerinde uygulandı.Bölgesinde askeri gücü ile korku saldı. Savaş taktikleri ve askeri disiplini sayesinde Çin İmparatorluğu'nu ve çevre kavimlerle yaptığı savaşları kazandı. Ordusu savaş zamanında toplanan sivillerden oluşmuyordu. Onun yerine sürekli eğitimli ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşmaktaydı. 

Mete Han, başa geçtikten sonra devlet içerisinde teşkilatlanma yoluna gider. Önce teşkilatı içerisinde muhalif düşünceleri temizler ve ihtilafları sona erdirir. Ardından Türk boylarında Birlik sağlama düşüncesiyle hareket etmeye başlar. Doğuda Tunguzlar Savaş çıkarma çalışmalarında bulunmuşlardır. Tunguzlar ilk etapta Mete Handan hanımlarından birini isterler Metehan kurultaya sorar ve Kurultay bunu onaylamaz. Ancak Mete Han kendi menfaatim için savaşmak uygun olmaz diyerek hanımına gönderir. Ardından Tunguzlar bu sefer Metehan’ın en sevdiği Atını ister.Metehan Kurultaya sorar. Kurultay onaylamaz ancak Metehan Savaş çıkmasını engellemek için kabul eder ve Atını gönderir. Ardından Tunguzlar bu sefer Çorak bir devlet arazisini ister. Metehan kurultaya sorar. Kurultay, Çorak bir çöl arazisi için tartışmaya gerek yok verelim gitsin şeklinde bir görüş beyan eder. Bunun üzerine Mete Han “topraksız devlet olmaz atım ve karım benim şahsi malımdır, ancak Toprak devletin malıdır ve hiçbir şekilde düşmana verilemez” der. Bu Toprak Devletin malı diyerek Yola Çıkar ve doğudaki Tunguzların Üzerine de bir orduyla sefere kalkar ve onlara çok ağır bir yenilgiye uğratır. Ayrıca kurultayda toprağın verilmesine onay veren devlet adamlarını öldürür.

Ardından Yuezhi’ler boyuna karşı bir sefere kalkar ve onlarıda yenilgiye uğratır. Etraftaki Moğol ve Türk boyları yavaş yavaş ya Kendi istekleri ya da mücadeleler sonucunda Metehan’ın imparatorluğuna katılmaya başlar ve yavaş yavaş Türk Birliği sağlanmış olur. Mete Han Ordu’da güçlenme sağlandığında ve devlette istikrar oluştuğunda bu sefer ticareti geliştirmek ve yeni Ticaret yollarını ele geçirmek için Çin üzerine sefer düzenlemeye karar verir. Tabii için daha öncesinde Türk korkusundan Çin Seddi’ni yaptırmış ve bu sette oldukça güvenmekteydi. Ancak Metehan ve ordusu Çin Seddi’ni Aşan ilk Türk ordusudur. Çin Seddi’ni aştıktan sonra 320 bin kişilik Çin ordusunun bulunduğu Pateng Kalesini kuşatma altına alır Mete Han. Bunun üzerine Çin ordusu bu kuşatmayı kıramaz ve kuşatma uzun bir süre devam eder en sonunda Çinliler dayanamayıp Türklere vergi ödemek veÇinin kuzeyini Türklere vermek koşuluyla Barış Anlaşması yapar. Ardından kuşatma kaldırılır ve Çin ordusu bölgeden gider.

Buna rağmen Mete Han Sarı Nehir etrafında seferlerini devam eder ve irili ufaklı Çin kalelerini ele geçirir. Hakimiyet alanını genişletmiş olur. Mete Han tarihte Çine en fazla sefer düzenleyen Türk Hükümdarıdır.

Mete Han, ele geçirdiği Topraklarda nüfusunu genişletmiş, ticarete ve tarıma önem vermiş özellikle tarım alanında büyük çalışmalar yaptırmıştır.

Mete Han‘ın ordusu oldukça profesyonel, iyi eğitimli ve sürekli askerlik yapan, Savaş tecrübesi bulunan Gözde askerlerden oluşmaktaydı. Fethettiği topraklardaki geniş tahıl alanlarını kullanarak güçlü ordusuna ayakta tutmuş ve seferlere gönderebilmiştir.

Özellikle Çin’de yaptığı fetihler ve devletteki teşkilatlanmaları sayesindeMete Han, tarihe altın harflerle geçmiş en büyük Türk hükümdarlarından biridir.

Mete Han tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuş komutandır. Ayrıca Metehan Türk askeri sisteme olan onluk askeri sistemi ilk getiren hükümdardır ve bu nedenle Türk kara kuvvetlerinin kuruluş yılı ilk düzenli ordunun kurulması olan 209 yılı sayılmaktadır.(Nihat Atsız’ın gayretleriyle) Mete Han geliştirdiği askeri stratejiler ve Disiplin sayesinde düşmanlarını ve özellikle Çinlileri yenmeyi başarmıştır. Metehan döneminde Asya Hun imparatorluğu, Japonya’dan Tibet’e, Keşmir’den Sibirya’ya uzanan yaklaşık 18 milyon kilometre kare genişliğinde bir alana ulaştırmıştır. Bu kadar Çinli’yi Nereye Gömeceğim Demiştir.  Mete Han M.S.174 Yılında Öldükten Sonra Yerine Oğlu Kiok tahta geçmiştir.

ÇAVUŞ OKU

tarih boyunca Türkler tarafından kullanılmış bir ok çeşididir.Öldürme amaçlı olmayan çavuş oku çıkardığı sesle askerlere nereye yüklenileceğini göstermek ve düşmanın moralini bozmak amacıyla kullanılır. Okun temreni üzerinde delikler açılmıştır; ve ok fırlatıldığında delikten hızla geçen hava tiz bir ses çıkarır. Bu nedenle çavuş okuna ıslık çalan ok, ıslıklı ok veya vızlayan ok da denir.

Çin tarih kaynaklarında aktarıldığı üzere çavuş okunun mucidi bizzat Mete Han'dır. MÖ 209'da kendi ordusunu eğitmeye başlayan Mete Han, ıslıklı bir ok yapıp bu oku nereye atarsa, askerlerinin de kendisini takip etmesini istemiştir. Baideng'de Çinlileri kıstıran Hun ordusunda bu oklardan yüzlercesinin bulunduğu düşünülmektedir. Osmanlı ordusunda çavuş oku daha çok talimat verme amacıyla kullanılmıştır. Ok ancak kıdemli komutanlara (çavuşlara) tahsis edilmiş, onlar da okun sesini kullanarak askerleri yönlendirmiştir.

METE HAN'IN O ÜNLÜ SÖZÜ

Metehan Çinlilerle olacak bir savaşta savaşı takip etmek için çıktığı tepede türk ordusunun çin ordusu karşısında sayıca çok az kaldığını görünce yanındakilerden biri kendisine karamsar bir şekilde “yüce başbuğ ne düşünüyorsunuz?” diye sorar. işte o zaman tengrikut mete han bu efsane yanıtı verir.....Ben bu kadar düşmanı nereye gömeceğim?


Hun Türk mü?

Hun Devleti Orta Asya'da kurulmuş olan bir Türk devletidir. Yani Hunlar'ın Türk olduğunu ifade etmek mümkün. Zaten tarihsel açıdan ele alınmış tüm eserler ve yazılı kaynaklar bunu açık bir şekilde göstermektedir. Hatta en eski Türk devletleri olarak Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar öne çıkar


Bilinen ilk Türk hakanı kimdir?

Teoman,  taht MÖ 220 - MÖ 209), Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan Hun devlet adamı Tuvu Tanhu'nun (Tuvu Bey) oğlu ve Mete'nin babası. MÖ 3. yüzyıl dolaylarında yaşayan Teoman, bilinen ilk Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır.


Büyük Hun devletini kim yıktı?

Çin'in entrikaları ve etkisi ile zayıflamaya başlayan Hunlar, ülke bütünlüğünü koruma konusunda yetersiz kalmış ve yıkılmıştır. Asya Hun Devleti'nin parçalanması sonucu Çin'in idaresi atında kalan Hunlar, milli varlıklarını korumak için mücadele etmiştir.


Ilk Türk devletinin adı nedir?

Göktürkler, tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir. Hun İmparatorluğunun zayıflaması ve dağılmasından sonra 552 yılında Türk boyları arasında hakimiyet sağlanarak Göktür Devleti kurulmuştur.


Hunlar kimin atası?

Hunlar (Xiongnu) [Çin'in] Xia [Hanedanlığı]'na mensup Chun Wei'in torunlarıdır. Tang Yao ve Yu Shun'un [varlığından] önce Dağlı Rong'lar, Xian Yün ve Xünyüler kuzey bölgelerdeki kır alanlarda büyükbaş hayvancılık ile geçinerek sürekli göç halinde yaşamışlar


Asya Hun Devleti Türk mü?

Teoman tarafından kurulmuş ilk Türk Devleti'nin başkenti Ötüken'dir. Ötüken şehri Türkler için kutsal şehir olarak kabul edilmektedir. Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulmuş bir devlettir. Orta Asya'da kurulmuş olan ilk Türk Devletidir.
COMMENTS

BLOGGER
Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : BÜYÜK HUN iMPARATORLUĞU METEHAN
BÜYÜK HUN iMPARATORLUĞU METEHAN
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvRdff3oWSFyjPN4j5YcgNA_U3fBYeebNo6o6TEm-NTyXHJgvEahINEbrkztS_7315lDXD6KqB8GbfS2Ockaq5tiNH4J5FjOy_mtv0Kti699Hx46i_FUARFHuKO5FBTscCaGIhvUddcH0KaU4wHSIv4VyubJ1cUZJgVnS7CC3Ne2nLzb6YG0qLfcb9=w268-h320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvRdff3oWSFyjPN4j5YcgNA_U3fBYeebNo6o6TEm-NTyXHJgvEahINEbrkztS_7315lDXD6KqB8GbfS2Ockaq5tiNH4J5FjOy_mtv0Kti699Hx46i_FUARFHuKO5FBTscCaGIhvUddcH0KaU4wHSIv4VyubJ1cUZJgVnS7CC3Ne2nLzb6YG0qLfcb9=s72-w268-c-h320
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/10/buyuk-hun-imparatorlugu-metehan.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/10/buyuk-hun-imparatorlugu-metehan.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content