BURSA SEVDAM : YIGIT KOHNE CAMİİ
YIGIT KOHNE CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
YIGIT KOHNE CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Haziran 2016 Çarşamba

VELED-I YANIÇ CAMİİ

Haziran 01, 2016 0
VELED-I YANIÇ CAMİİ
VELED-İ YANİÇ
Bursa sevdamAsıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad
Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezıd döneminde (14.yüzyıl) Bursa'da devlet işlerinde bulunmuştur Ankara savaşına'da katılmış Osmanlı devletinin ilk dönem komutanlarında'dır 1450 yıllarında vefat etmiştir kendi adıyla anılan Cami'inin avlusunda gömülüdür

VELED-İ YANİÇ CAMİİ
Cami 1440.yılında Mahmud Çelebi yaptırılmıştır kare planlı mescidin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür minare Camii dışında giriş kapısının tam karşısında bulunmakta olup bir çeşmenin üzerine dört ayakla oturtulmuş beş basamakla çıkılan kubbe biçimindedir

VELED-İ YANİÇ ÇEŞMESİ
İç içe geçmiş iki sivri kemerin ortasında yer alan alınlığında 1331.(1931) tarihli onarım kitabesi vardır çeşmenin üzerinde tuğladan dört ayak üzerine oturan cami minaresi yer alır.
Bursa sevdam

VELED-İ YANIÇ
Veled-i Yanıç was a sufi whose real name was Mahmut his father was hadji Hayruddin the son of yanıç he worked under state service during the reings of murad hüdavendigar the first and Yıldırım bayezıd he was one of the commanders of the ottoman stete he olso combated in the Ankara war he died in 1450s. he is burıed in the courdyard of the mosque which is known with his name

VELED-İ YANIÇ MOSQUE
The mosque was buıld in 1440 by Mahmud Çelebi the square planned mesjid is covared with an octagon-shaped dome the minared is buıld like a tower which can be climbed by five stairs and is placed over the fountain outside of the mosque right across the entrance with the support of five legs

VELED-İ YANIÇ FOUNTAIN 
There is a lagend concerning the raparation of the fountaın in 1331.(1913) placed on the pediment in the middle of the overlapped tapering arcs the mosques minaret rises on four birick legs over the fountaın.
Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


18 Nisan 2015 Cumartesi

YIGIT KOHNE CAMİİ

Nisan 18, 2015 0
YIGIT KOHNE CAMİİ
YİĞİT KÖHNE CAMİİ
YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSACami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan Pir Mengi nin oğlu hacı Ali tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir caminin batı tarafındaki hazirede camiyi yaptırdığı bilinen Hacı ali ye ait 1449 tarihli mezar taşı bulunmaktadır cami asıl ibadet mekanı  en son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen plan şemasına sahiptir Bursa mescit lerin de sıkça görünen kalkan duvarlı cephesi üç kemerli açıklık şeklindedir cami 1974 ve 2005-2006 yıllarında onarım görmüştür

YIGIT KOHNE MOSQUE
YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSAit is believed that this mosque was buılt by hadji ali the son of dervish lodge founder pir mengi also known as ibn-i yiğit (yiğitoğlu or the son of yiğit) during the reing of Sultan Murad II.in the graveyard situated at the mosgues west there is the tombstone dated 1449.of hadji ali who is known to have build this mosgue this mosgue its main prayer hall together with its portico for latecomers-its built with a ciangular ground plan the mosgues frontage is built with a gable wall an element freguently seen with Bursa masjids it is built with a chord with there arches this mosgue was renovated in 1974 as well as between 2005 and 2006


YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSA

YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSA