BURSA SEVDAM : ERTUĞRUL BEY CAMİİ
ERTUĞRUL BEY CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ERTUĞRUL BEY CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Kasım 2020 Pazar

BEDRETTİN CAMİİ BEDRETTİN MOSQUE

Kasım 22, 2020 0
BEDRETTİN CAMİİ BEDRETTİN MOSQUE

BEDRETTİN CAMİİ 

BEDRETTİN CAMİİ
Caminin Kitabesinden Yıldırım Bayezıd'in Oğlu Çelebi Mehmed'in Kızı Hafsa Sultan tarafından 1443 yılında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır Tarihi kaynaklarda Cami'nin Emir Buhari'nin Halifelerinden Bedrettin Mahmud adına yaptırıldığı'da yazılı olup günümüzdeki İsminin buradan geldiği bilinmektedir Cami asıl ibadet mekanı ve son Cemaat yeri ile birlikte Dikdörtgen bir plan Şemasına sahiptir Bursa Osmanlı mescit Mimarisinde sıkça görünen Kalkan Duvarlı cephesi Üç sivri Kemerli açıklık şeklindedir 1586 ve 1886 yıllarında onarım gören Cami 1935 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore edilmiştir..

BEDRETTİN MOSQUE

BEDRETTİN CAMİİ
İts epitaph board reveals that mosque was built in 1443 by Hafsa Sultan the daughter of Çelebi Mehmed son of Yıldırım Bayazıd historical sources state that this mosque was built for Bedrettin Mahmud one of the successors of Emir Buhari and it is known that its today's name originates from his name this mosque its main prayer hall together with its portico for latecomers is built with a rectangular ground plan the mosques frontage is built with a gable wall an element frequently seen with Bursa masjids it is built with a  chord with there pointed arches  this mosque was renovated in 1586 and in 1888 in 1955 it was restored by the Bursa ancient artwork lovers society..


BEDRETTİN CAMİİ


27 Aralık 2019 Cuma

ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ

Aralık 27, 2019 2
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİCaminin Kitabesi bulunmamakta olup yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur H.889 (1484) tarihli sicil kayıtları arasında rastlanan ve Şeker Hocanın Oğlu ile torunundan bahseden "Mevlana baba Yunus Bin baba Hamid Bin Şeker Hoca"şeklindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak Şeker Hocanın Çelebi Mehmed veya Sulatan II. Murad zamanında yaşamış olduğu ve bu camii'de bu tarihlerde yaptırmış olduğu kabul edilebilir Caminin asıl ibadet mekanı Kare planlı olup üzeri kasnaksız bir kubbe ile örtülüdür son cemaat yeri üzeri kırma ahşap çatı ile örtülmüştür Camini Doğu tarafında yer alan haziresinde çoğu 19,yüzyıla ait olan Mezar taşları bulunmaktadır Caminin GüneyDoğusunda Kare planlı bir Türbe yer almakta olup üzeri Kubbe ile örtülüdür Türbenin iki Penceresinden birinin Kitabesinde 1474 tarihinde Muhammed Bin Seyyid Ali için inşa edildiği belirtilmektedir türbenin ortasında bulunan ahşap sandukanın bu zata ait olduğu düşünülmektedir Türbe günümüzde yanında bulunan Caminin adıyla anılmaktadır

ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİAs there is no epitaph board we do not have exact information on the date of construction of this mosque based on some personal information found among registry records dated 889 A.H.(1484) in which  Şeker Hodja's son and grandson are mentioned saying "Mevlana Baba Yunus Bin Baba Hamid Bin Şeker Hodja"it can be assumed that Şeker Hodja had liyed at the time of Çelebi Mehmed or Sultan Murad II. and that he had built this mosque in that period the main prayer hall of this mosque is built with a square plan it is covared with avesome without tambour the portico for latecomers is covered with wooden hipped roof most of the toomstones in the graveyard which is situated at the mosques east date back to the 19th century there is a domed mausoleum built with a square plan at the mosque's southeast the epitaph boarth situated on one of the two windows states that this mausoleum was built for Muhammed Bin Seyyid Ali in 1474 it is believed that the wooden sarcophagus located at the centre of this mausoleum is the sarcophagus of this person today this mausoleum is named after the mosque located close by
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ


ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ19 Aralık 2019 Perşembe

ÜFTADE CAMİİ

Aralık 19, 2019 1
 ÜFTADE CAMİİ
ÜFTADE CAMİİ
Celveti Tarikatı Şeyhlerinden Üftade Mehmed Muhyiddin Hazretleri tarafından 1527 yılında
BURSA UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİyaptırılmıştır 1855 depreminde Caminin zarar görmesi üzerine Bursa Kadısı İbrahim Sadettin Efendi'den alınan izin ile tamamen yıkılmış ve ziyaret için Bursa'ya gelen Serasker Hasan Rıza Paşa tarafından 1866 yılında yeniden ve günümüzdeki plan şemasında inşa edilmiştir Cami asıl ibadet mekanı ve son cemeaat yeriyle birlikte Dikdörtgen planlıdır asıl ibadet mekanı içde Dört ahşap sütun üzerine oturan Kurşun kaplı bir Kubbe ile örtülüdür son Cemaat yeri üç bölümdür Camii 1686-1770-1866-1892-1969-2004 yıllarında Onarım görmüştür..

UFTADE MOSQUE
ÜFTADE CAMİİThis mosque was built in 1572 by Üftade Mehmed Muhyiddin one of the sheikhs of the religious celveti order having sustained damage in the  1855 earthquake it was completel torn down with permission of Bursa Kadhı İbrahim Sadeddin Efendi and reopened in 1866 by Hassan Rıza Pasha minister defence who came to Bursa for avisit it then was built wiyh the today's ground plan This Mosque its main prayer hall together with its portico for latecomers is built with a rectangular plan the main prayer hall is covared with a lead plated dome which on the in side sits on four timber columns This structure's portico for latecomers consist of there sections This Mosque was renovated in 1686-1770-1866-1892 and in 1969 as well as in 2004..


ÜFTADE CAMİİ

ÜFTADE CAMİİ


7 Temmuz 2016 Perşembe

SATI FAKIH CAMİİ

Temmuz 07, 2016 0
SATI FAKIH CAMİİ
SATI FAKİH CAMİİBursa sevdam 15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi (1451-1481)Hocalarından olup oğulları Murat Hasan ve Alaaddin'de babaları gibi Bursa'nın hocalarındandır Mevlana Murat Fakıh babasının yaptırmış oldugu bu camide imamlık yapmıştır yapı dikdörtgen planlıdır Cami'nin doğusundaki haziresinde Satı Fakihe ait türbe bulunmakla birlikte mezar taşı yoktur ayrıca hazirede çoğu Hacı Ali Efendi ailesine mensup ve 1819-1832 yılları arasında tarihlenen çeşitli mezarlar bulunmaktadır zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren camii 1957 yılında kapsamlı restore çalışmasıyla günümüze kadar gelmiştir


SATIH FAKIH MOSQUE
Bursa sevdamThis mosque was built in the 15th century by satı fakıh satı fakı was one of the hodjas during the reing of mehmed the conqueror (1451-1481) and his sons murad hasan and alaaddin were hodjas in bursa like their father mevlana murad fakih worked as an imam in this mosque built by his father. This structure is built with a rectangular plan. Although the mausoleum of Sati Fakih situated in the graveyard at the mosques's east, there is no tombstone. Most of the tombs in this graveyard belong to the family of Hadji Ali Efendi. The are various tombs dated between 1819 and 1832. In the course of time, this mosque was renovated several times, also in 1957

30 Ocak 2016 Cumartesi

ERTUĞRUL BEY

Ocak 30, 2016 0
ERTUĞRUL BEY
ERTUĞRUL BEY
Bursa sevdamOsmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin Babası Yıldırım Bayezıd han tarafından Anadolu Beylikleri arasında birliği sağlamakla görevlendirilmiştir kendisinin komutanlık yaptığı Osmanlı Ordusu ile Sivas ta egemen olan Kadı Burhanettin'in Çorum civarındaki kırkdilim mevkiinde yapmış oldukları savaşta 1398'de ölmüştür cenazesi daha sonra Bursa'ya getirilmiştir
Söylenceye göre :Yıldırım Bayezıd bizzat kendisinin katıldığı Rumeli Seferinden dönerken Askerleri ile birlikte mola verdiği alanda Kaval sesini işitir ve o yöne doğru gider Kaval sesi koyunlarını otlatan bir çobana aittir çobanı sessizce dinler ve oldukca hüzünlenir çoban Yıldırım Bayezıd'ı farkedince Kaval çalmayı keser ve ayağa kalkar Yıldırım Bayezıd ise biraz sitemkar birazda hüzünle çobana "çal çoban çal sen ne çorum gibi bir şehrini ne de Ertuğrul gibi bir oğlunu kaybettin.."der ve çobana bahşiş vererek oradan uzaklaşır.

ERTUĞRUL BEY
Bursa sevdamThe Ottoman prince Ertuğrul bey (son of Yıldırım Bayezıd) was born in 1376 he has established the sancak principality in Aydın Ertuğrul Bey had been entruted by his father Yıldırım Bayezıd han with the task to unify the Anotolian principalities he died in the battle at kırkdilim mevkii near Çorum where Kadhi Burhanettin became prevailing at Sivas in 1398. as commander of the Ottoman Army later his funeral were brought to Bursa According to a legend Yıldırım Bayezıd who participared in the rumelian campaign herd the sound of a shepherd's pipe at the place where he stopped for a rest together with his soldiers while he was returning after this battle and he stepped forward towards this sound the sound of the shepherd's pipe came from a shepherd whose let this cheep graze he listened quietly to the shepherd and became quite sad when the shepherd became awere of the prensence of Yıldırım bayezıd he stopped playıng his pipe and stood up Yıldırım Bayezıd howewer said to the shepherd in a somewhat reproachful manner and a somewhat melancholic mood:"play you neither have lost a city like .Çorum nor a son like Ertuğrul.." and tipping the shepherd he went of that place


Bursa sevdam

29 Ocak 2016 Cuma

ERTUĞRUL BEY CAMİİ

Ocak 29, 2016 0
ERTUĞRUL BEY CAMİİ
ERTUĞRUL BEY CAMİİ
Bursa sevdamYıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat etmiş ve naaşı Bursa'ya getirilerek bu Caminin haziresine defnedilmiştir Dikdörtgen bir alan üzerine konumlandırılmış olan caminin kare ye yakın dikdörtgen planlı asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeri bulunmaktadır yapı 1550. 1860. 1892. 1954. yıllarında onarım görmüştür ayrıca caminin haziresinde yer alan Ertuğrul Bey'in kabrinin mermer sandukası ve mezar taşları da yenilenmiştir 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

ERTUĞRUL BEY MOSQUE
Bursa sevdamThis mosque was made during the reing of Yıldırım Bayezıd (1389-1402) for his son Ertuğrul Bey Ertuğrul Bey died in 1398. while being the governor of Aydın district his funeral was brought to Bursa and buried in this mosque's graveyard this mosque is built on a rectangular area its main prayer hall is built with an almost square but rectangular plan and has a portico for latecomers this structure was renovated in 1550. 1860. 1892. and in 1954 furthermore the marble sarcophagus of the grave of Ertuğrul Bey being situated in the mosque's graveyard and the tombstones were renewed this mosque is located within a site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

15 Ocak 2016 Cuma

HOD'JA TABIP/AYNALI CAMİİ

Ocak 15, 2016 0
HOD'JA TABIP/AYNALI CAMİİ
HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ
HOCA TABİP (AYNALI CAMİİII.Murad döneminde Yıldırım Darüşşifası'da Müderris olan Hoca Tabip Hüsnü efendi tarafından 1467 yılında yaptırılmıştır Minare Şerefesinin altında sıralanmış aynalar bulunduğu için "Aynalı camii"olarak adlandırılmıştır fakat 1981 yılı onarımında Şerefesindeki aynalar kaldırılmıştır dikdörtgen planlı camii kuzey-güney doğrultusunda uzanan art arda iki kare mekandan oluşmaktadır önce mescit olarak yapılıp 17.yüzyılda minber eklenerek camiye çevrildiği bilinmektedir cami 1958 yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından onarılmıştır.

HOD'JA TABIP/AYNALI (MİRRORED) MOSQUE
HOCA TABİP (AYNALI CAMİİThis mosque was built in 1467 during the reing of Murad II.by hod'ja Tabip Hüsnu Efendi a teacherand physician at Yıldırım Darushifa (hospital) as there is a row of mirrors under the minaret's surrounding balcony is also called "Aynalı"or the "mirrored"mosque these mirrors howaver were taken down during the 1981 renovation this mosque built with a rectangular plan consists of two successive square sections extending in north-southern direction it is knownthat it first was built as a masjıd and then in the 17th century converted into a mosque by adding a pulpit this mosque was renovated in 1958 by Bursa ancient artwork lovers society.


HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ

HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ

HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ

HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ

4 Mayıs 2015 Pazartesi

HÜDAVENDİGAR I. MURAD CAMİİ

Mayıs 04, 2015 0
HÜDAVENDİGAR I. MURAD CAMİİ
HÜDAVENDİGAR I. MURAD CAMİİ
Bursa sevdamHüdavendigar külliyesinin merkez yapısı olan cami hüdavendigar şanıyla anılan I.Murad (1360-1389) tarafından 1366 yaptırılmıştır ''I'' planlı (tabhaneli zaviyeli) camilerden olan yapı Osmanlı mimarisinde cami ve medresenin aynı yapı içerisinde iki katlı olarak tasarlandığı tek yapıdır . Taş tuğla ve sivri kemerleriyle dikkat çeken yapıda Bizans dönemi sütun ve sütun başlıkları kullanılmış olup ; yapımında Bizanslı sanatkarların da görev aldığı bilinmektedir. Alt kat; son cemaat yeri, dış sofa, tek kubbeli merkezi alan ile altı odadan olmuşmaktadır. 19. Yüzyılda inşa edilen şadırvanı, merkezi alanın ortasındadır.Cami girişindeki sahanlığın iki yanındaki merdivenlerle çıkılan medresede, dört adet müderris ve muid (müderris yardımcısı) ile on iki adet öğrenci hücresi yer alır. Medresede, Molla Gürani , Zenbilli Ali Efendi , Tacizade Cafer Çelebi gibi şeyhülislamlık da yapmış ünlü kişiler müderrislik yapmıştır. I. Murad Camii çevre düzenlemesi 2013-2014 yıllarında  Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.
MURAD I, THE SOVEREIGN MOSQUE                                           
Bursa sevdamThis mosque, which is the central structure of the ''Hudevendigar Kulliye'' , was built in 1336 by Murad I  called '' Hudavendigar'', or ''The Sovereign'' (1360-1389) The structure, wich is one of those mosques (with guestrooms and prayer sections), whic has a ''I'' shaped plan, is the only structure within Ottoman architecture designed as a two-floor building, inciuding both a mosque and a madrasah in the same buillding. İn the structure, wich stirekes attention with its stone and brick decorations and its pointed arches, columns and capitals of the Byzantine period are used. It is known that craftsmen from Byzantium were also  involved in its construction. The ground floor consists of a portico fot late comers, a outer hall, a central area which is covered with a single dome, and of six rooms. Its shadirwan, or ablution fountain, built in the 19th century is located in the middle of the central area. In the madrasah , which is accessed by staircases locates on both sides of the stair head in the entrance of the mosque, there are four cells for the ''muderris'', or madrasah  teachers, and the ''muid'', or deputy madrasah teacher, as well as twelve disciple cells. Well-known presons such as Molla Gurani, Zennibli Ali Efendi, and Tacizade Cafer Çelebi, were teachers in this madrasah, who also performed the duty of  ''Sheikh ul-Islam'' (the chief religious offical in the Ottoman Empire) Murad Mosque landscaping desing was completed by Bursa Metropolitan Municipality in 2013-2014 Located in the site whic was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2014.

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam
2 Mayıs 2015 Cumartesi

İSA BEY CAMİ

Mayıs 02, 2015 0
İSA BEY CAMİ
İSA BEY
bURSA SEVDAMDevlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden bayazıd paşanın oğludur Bursa da bir medrese imaret ve mescit yaptırmıştır cami ve medresenin bulunduğu yer eskiden isa bey mahallesi olarak anılmıştır günümüze sadece mescit gelebilmiştir

İMERET-İ İSA BEY
İsa bey tarafından 1436 yılında yaptırılmıştır kare planlıdır asıl ibadet mekanı sekizgen bir kasnak üzerinde büyük bir kubbe ile örtülüdür kubbeye geçiş Türk üçgeni kuşağı ile sağlanmıştır mihrabı Bursa nın cami ve mescitleri içinde mihrap yönü en doğru olanıdır son cemaat yeri yol yapımı sırasında yıkılmış yalnızca minare tarafındaki yan duvarı kalmıştır

İSA BEY
İsa bey (Mr.isa) was a statesman and the son of Bayezid Pasha who was one of the Viziers of Çelebi Mehmet(15th century).He has built one madrasah (Ottoman school), a soup kitchen for the poor, and a mesjid (small mosque). The district of the mosqueand madrasah was known as "İsa Bey" neighbourhood in the past. Only the mesjid remained today.

IMARET-I ISA BEY MESJID 
It was constructed by İsa Bey in 1436. It has a square plan. The main praying ball is coverede by a huge dome based on an octagon frame. Turkish Triangle' belt is used for transition to Dome. It has the most accurately directed mihrab (the niche in the mosque directed towards Mecca) among other mosques and mesjids of Bursa. The "last community section", the praying area for later comers, was demolished due to road contruction; only the wall on the side of the minaret has remained.

Bursa sevdam

18 Nisan 2015 Cumartesi

KARA KADI CAMİİ

Nisan 18, 2015 0
KARA KADI CAMİİ

KARA KADI CAMİİ
KARA KADI CAMİİaslen yemen in karakad köyünden olan ve Fatih zamanında İstanbul a gelen Mehmet Hüseyin Çelebi tarafından 1460 yılında yaptırılmıştır kare planlı ve yine bursa cami örneklerinde kalkan duvarlı olarak üstü kubbe ile örtülü duvarları iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taştan örülmüştür 1847 yılın da büyük  tamirat görmüş ve Bursa da örneği olan kefen süzen cami gibi cumhuriyet döneminde şahsa satılmış ve uzun yıllar depo olarak kullanılmış ve daha sonra vakıf lara gecen cami 1986 yılında aslına uygun restore edilerek tekrar ibadete açılmıştır zengin vakıflara sahip olan bu  camii-dergahta asırlar içinde Kadiri, Halveti, Nakşi, Celveti gibi birçok tarikate mensup gönül adamları hizmet vermişler ve camii dergahının heziresine defnedilmiştir. İsimleri şöyledir;Hüseyin Çelebi   Ö.T 888/1483 Iştibli Mustafa Efendi Ö.T 1060/1650 Ahmed Efendi Ö.T 1070/1659 Mehmed Dede   Ö.T   1091/1680 Abdullah Efendi Ö.T 1171/1757 Hüseyin Efendi Ö.T 1209/1794 Mehmet Ali Efendi   Ö.T 1221/1806 Rifat Efendi Ö.T 1253/1837 Süleyman Efendi Ö.T 1290/1873 Dağıstanlı Kasım Efendi Ö.T 1290/1873 Ali Rıza Efendi Ö.T 1324/1906 Son Şeyh ve imam Mehmed Ali Efendi'nin kabri Emirsultan kabristanındadır.


KARA KADI CAMİİKARA KADI CAMİİ


               


                                   

YIGIT KOHNE CAMİİ

Nisan 18, 2015 0
YIGIT KOHNE CAMİİ
YİĞİT KÖHNE CAMİİ
YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSACami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan Pir Mengi nin oğlu hacı Ali tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir caminin batı tarafındaki hazirede camiyi yaptırdığı bilinen Hacı ali ye ait 1449 tarihli mezar taşı bulunmaktadır cami asıl ibadet mekanı  en son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen plan şemasına sahiptir Bursa mescit lerin de sıkça görünen kalkan duvarlı cephesi üç kemerli açıklık şeklindedir cami 1974 ve 2005-2006 yıllarında onarım görmüştür

YIGIT KOHNE MOSQUE
YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSAit is believed that this mosque was buılt by hadji ali the son of dervish lodge founder pir mengi also known as ibn-i yiğit (yiğitoğlu or the son of yiğit) during the reing of Sultan Murad II.in the graveyard situated at the mosgues west there is the tombstone dated 1449.of hadji ali who is known to have build this mosgue this mosgue its main prayer hall together with its portico for latecomers-its built with a ciangular ground plan the mosgues frontage is built with a gable wall an element freguently seen with Bursa masjids it is built with a chord with there arches this mosgue was renovated in 1974 as well as between 2005 and 2006


YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSA

YİĞİT KÖHNE CAMİİ BURSA

11 Nisan 2015 Cumartesi

KEFEN SÜZEN CAMİİ

Nisan 11, 2015 0
KEFEN SÜZEN CAMİİ
BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİKEFEN SÜZEN CAMİİ
Bursa doğan bey  mahahalle sinde bulunmaktadır Fatih döneminde kefen süzen Mehmed hoca lakaplı şahıs tarafından 15 yy da yaptırılmiştir 7,50,x,8,10 iç ölçülerindeki caminin  duvarları moloz taşıyla örülmüş olup tek kubbeli sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur kubbesi diger örneklerinden farklı olarak kiremit le örtülüdür mihrabı sade olup duvar içine gömülüdür bu cami cumhuriyet döneminde ilginç dir Osman gecinen isimli şahısa satılmış ve biri iki el deyiştirmiş  1940 ve 1950 yıllar arasında depo olarak kullanılmış 1950 yılından sonra duyarlı bir vatandaş tarafından satın alınıp yeniden tamir ettirilerek ibadete açılmış bir müddet sonra tekrar ibadete kapanmıştır semt kentsel dönüşüm alanına girince bu tarihi cami modern ve devasa gökdelen binalar arasında bitkin ve bitap harebe şeklinde görünmektedir Toki tarafından daire karşılığı mülkiyeti Toki ye geçmiştir ne acıdır ki milli değerlerimiz şahıslara satılıp hoyrat ca tahrip edilip tarihi ve manevi değerlerimize ata yadigarı eserlerimize sahip çıkamıyoruz ve bu cami bugün tamir restorasyon ve ilgi beklemektedir umarım en kısa zamanda bu ata yadigarı eseri yetkililer ilgi gösterip restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldırıp ibadete açılmasını sağlarlar lar bu kutsal mekan atıl durumdan çıkararak atalarımıza olan bu saygısızlığımız dan kurtuluruz

BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİ

BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİ

BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİ

BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİ

BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİ


BURSA TARİHİ KEFEN SÜZEN CAMİİ