BURSA SEVDAM : MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ
MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Nisan 2019 Perşembe

MURADİYE'YE CAN VERENLER 3

Nisan 18, 2019 0
MURADİYE'YE CAN VERENLER 3
MURADİYE'YE CAN VERENLER 3
KARŞI DURAN SÜLEYMAN TÜRBESİMahmut Efendi sultan hanı kasabasında doğdu Babasının adı Mehmet'tir dönemin bilginlerinden ders aldı dini ilimler alanında kendini çok iyi geliştirdi Çandarlı Kara Halil den sonra bursa kadısı oldu 40 yıl kadar kadılık yaptı çok yaşlandığında Hoca efendi Koca naip Mahmut Efendi diye anıldı Hisar'da Kavaklı Mahallesi'ndeki Kavaklı mescidini ve koca naip Mahallesinde adını veren İşte bu güzel ilk kalkan duvarlı Mescidi yaptırdı birçok Vakıflar bıraktı faziletli Alim Dindar istikamet sahibi doğruluktan ayrılmayan bir kişiydi yaptırdığı koca naip camii'n de Bursa'nın kıble istikametine en doğru camilerden biri oldu 1372 de bursa'da vefat etti ve Pınarbaşı'nda mevlevihane yakınındaki türbesine gömüldü ama galiba asıl önemli olan koca naip Mahmut matematik ve astronomi âlim'lerinden meşhur Bursalı kadı zade Rumi nin dedesi olması ve onu yetiştirmiş olmasıdır adı Mustafa Paşa veya Mustafa Çelebi olan kadızade-i Rumi babasının ölümü üzerine dedesi Kadı Mahmut Efendi tarafından yetiştirildiği için kadızade lakabı ile anıldı dini ve aklı ilimleri dedesinden ve Birinci Murat döneminden meşhur alimi Mollafenari den okudu daha sonra dedesinin öğrencilerinden Bedrettin Simavi ile birlikte Konya'ya giderek müneccim Feyzullah Tan astronomi dersleri aldı 1400'lü yılların başlarında ailesinin karşı çıkmasına rağmen hocası karşı çıkmasına rağmen hocası Molla Fenari nin teşvikiyle meraga matematik astronomi Okulu'nun ilmi mirası çerçevesinde canlılığını koruyan Maveraünnehir ve Horasan bölgesine gitti 1411 den itibaren semerkant'ta bulundu ve dönemin önde gelen alimlerinden kelamci matematikçi Seyyid Şerif Cürcani nin derslerine devam etti Ancak daha sonra her meseleye matematikçi gözüyle bakması yüzünden hocası ile anlaşmazlığa düşüp dersini bıraktı semerkant'ta Timur'un torunu Uluğ Bey ile tanışan kadızade kısa zamanda hükümdarın sevgi ve saygısını kazanarak özel hocası oldu Ulubey medresesinde hocalık yaptı Semerkant rasathanesini yönetti ve gözlemler yaptı bilimsel özerkliğe büyük önem verilen derslerine Ulubey ve Diğer hocalar da katılırdı kadızade ilmi Özellikle büyük önem verirdi Ulubey'in kendisinden habersiz olarak bir müderrisi görevden alması yüzünden ders vermeye bırakmış ve sebebini sorunca da ulubey'e ben Tavsiye üzerine kural olarak az diye söz konusu olmadığı bir görev üstlendim şu ana kadar da müderrislerin böyle olduğunu sanıyordum Ancak bu işte de Azim uygulandığını görünce göreve bıraktım cevabını verdi bunun üzerine Ulubey onu görevine iade etti ve bir daha müderris Azil etmeyeceğine dair söz verdi kadızade de yeniden ders vermeye başladı kadızade Muhtemelen 1940'tan sonra öldü ve semerkant'taki türbesine gömüldü kadizade doğduğu ve yetiştiği Anadolu coğrafyasına da ışığını saçmadan edemedi talebelerine Osmanlı ülkesinde gitmeleri için telkinde bulundu Ali Kuşçu ve Fethullah Şirvani onun yönlendirmesiyle Anadolu'ya geldiler ve Semerkant matematik astronomi Okulu'nun bilgi birikimini Bu Topraklara taşıdılar Böylece kadızade başka bir coğrafyada ilmi faaliyette bulunsa da öğrencileri ve
AZAT BEY CAMİİ
kitapları aracılığı ile asıl Vatanına hizmet etti kadızade Osmanlı coğrafyasında yetişen gerçek anlamda ilk Özgün matematikçi ve astronom olmuş Anadolu'nun ve Bursa'nın oyuncu haline gelmişti Şimdi kocana ibi ve kadızade-i Bursa'nın sıradan mahalle ve cadde isimlerini dönüştürdük ve kendilerini unuttuk Ne diyelim düşmana ağlar bizim Ahval-i perişhanımıza Yolumun üzerinde Azat Bey Camii var Onu da ziyaret etmek iyi olur düşüncesiyle caminin avlusunda çıktım yaklaşık 250 metre batıda azap Bey türbesi ve camii var boş sakin hızalan Sokakta yürüyorum semtte hala eski Bursa'nın havası esiyor Belli ki bu Sokak beni menzilimiz e ulaştırmaya cak sola döndüm ve mahallenin pazaryerinden geçerek çok yaşlı bir Çınar'ın Yanıbaşındaki Azat Bey Camii ulaştın azap beyin oğlu Turhan Bey ile birlikte istirahat istirahate çekildikleri Türbesi caminin batısında yer alıyor ve Bugünlerde tamir ediliyor  ihtiva eden Eflak beylerinden Mehmet Bey'in kabri de bu türbe de bulunuyor aşlıların yanındaki banka oturdum nur yüzlü Biri elindeki hortumla cami ve türbenin önündeki betonu yıkıyordu bizim bütün camilerimizin gönüllü hizmetleri vardır kendilerini Allah'ın Evini temizlemeye ve bakımını adarlar Bu da onlardan biri olmalı varlığının farkında değilmiş gibi işine devam etti aklıma Varna Savaşından sonra savaş alanında dolaşırken Sultan İkinci Murat ile azetbey arasında geçen konuşma geldi rivayete göre Sultan murat Azat Beye taaccüp edilecek şey değil mi bütün bu delikanlı ordusunun arasında bir tane ihtiyar yok demiş azap Bey de ona sultanım bir tane ihtiyar olsaydı bu kadar mecnunane Delice Bir teşebbüste bulunmazlardı diye cevap vermişti Azat Bey Sultan İkinci Murat Devri asker ve devlet adamlarındandır. Mehmet Neşri'nin anlattığına göre Azeb Bey Varna'da onunla birlikte savaşmıştı Zafer Müyesser olunca Sultan Murat etrafın beylerine kafir esirleri ile armağanlar gönderdi.........Devam Edecek

2 Mayıs 2015 Cumartesi

MURADIYE II.MURAD CAMİİ

Mayıs 02, 2015 0
 MURADIYE II.MURAD CAMİİ
MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ
Bursa sevdamMuradiye Camii, Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Hitabesinde Camiinin inşaatına 1425 ylında başladığı ve 1426 yılında tamamlandığı belirtilmektedir   ''I'' planlı (tabhaneli,zaviyeli) camilerden olan yapı asılibadet mekanı iki yanda birer eyvan ve son cemaat yerinden oluşmaktadır yapının son cemaat yerinde bizans dönemi sütun başlıklı iki granit sütun bulunmaktadır. Kündekarı tekniğinde yapılmış olan ahşap kapı camiinin yapıldığı tarih ile eş zamanlı olup çok ince bitkisel motiflerle süslenmiştir. Camiinin haziresi II. Murad Türbesinin civarına zamanla şehzae ve saray mensuplarının da gömülmesiyle hanedan kabristani haline gelmiştir yapı son olarak 2014 yılında vakıflar genel müdürlüğünce restore edilmiştir 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

 MURADIYE (MURAD II) MOSQUE
Bursa sevdamMuradiye Mosque, Sultan II. It was built as a central building of the complex by Murad. The construction of the mosque in addressing 1425 yl in the beginning and is reported to be completed in 1426, '' I '' plan (tabhanel, the angular) asılibadet structure of the mosque place one on each side iwan and consists of the portico over the structure of the portico over the byzantine era column titled There are two granite columns. With the date of the wooden door mosque built in kündekari is simultaneously is decorated with fine floral motifs. The graveyard of the mosque II. Murad Tomb of the vicinity of the times princes and courtiers became buried by the dynasty kabrist new structure in the final 2014 foundations are located in an area declared as a UNESCO world heritage site in 2014, has been restored by the general directorate.Bursa sevdam


Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


16 Haziran 2014 Pazartesi

MURADİYE KÜLLİYESİ

Haziran 16, 2014 0
MURADİYE KÜLLİYESİ
MURADİYE KÜLLİYESİ
MURADİYE KÜLLİYESİMuradiye külliyesi Bursa da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir Sultan II.murat tarafından1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve icinde bulunduğu semte ismini vermiştir külliye camii hamam medrese imaret ve külliye bahcesine daha sonraki yıllarda yapılan 12 türbeyi içerir bu türbe topluluğu Semerkant taki  şah zinde ve istanbul daki Eyüp sultan ile birlikte Türk İslam tarihinin sayılı türbe topluluklarında dır kanuni nin Konya da öldürttüğü oğlu şehzade Mustafa Fatihin napoli de sürgünde ölen oğlu Cem sultan Yavuz Sultan Selim in boğdurttuğu kardeşi Şehzade Ahmet gibi bahtsız Şehzadelerin türbelerini barındırmasından dolayı Ahmet hamdi tanpınar ın ifadesiyle sabrın acı Meyve si olarak bahseder külliyenin merkezi Muradiye camii oluşturur giriş cephesi görkemli diger cepheler sadedir külliyenin türbelerin en büyüğü ve en eskisi olan II Murad türbesi caminin görkemli girişinin hemen yanındadır 1451 de  Edirne de hayatını kaybeden Sultan II inci Murad 1443 te kaybettiği büyük oğlu  Alaaddin in yanında gömülmek istediği için cenazesi Bursa ya getirilmiş küçük oğlu Fatih Sultan Mehmed yaptırılan bu türbeye gömülmüştür  II bayazid in oğlu Alaaddin kızları Fatma ve Hatice ye ait sandukalar II Murad türbesi içinden geçilerek ulaşılan sade odalarda bulunmaktadır türbenin kubbesi II inci Murad tın vasiyeti ile mezarın yağmur sularıyla ıslanması icin üzeri açık olarak yaptırılmıştır diğer türbelerin çoğu Fatih ve II Bayazıd  dönemlerine aittir Fatih Sultan Mehmed in annesi Hüma hatun ebesi Ebe hatun ilk eşi Mükrime hatun Fatihin oğulları Şehzade Mustafa ve Cem Sultan Şehzade Mustafa nın annesi ve Fatih in eşi Gülah Hatun II Bayazıd eşi Gül Ruh Sultan Oğlu Şehzade Mahmud  kanuni nin büyük oğlu  Şehzade Ahmed  kanuni nin küçük oğlu Şehzade Mustafa türbeleri, iki saraylı hatuna ait olduğu sanılan cariyeler türbesi  muradiye külliyesinde yer alan diğer türbelerdir türbeler arasında iki adet sekizgen mermer havuz bulunur külliyenin bahçesi mezar taşları ile açık hava müzesini andırır muradiye deki bu külliye ve medrese topluluğu BURSA mızın en görkemli yeridir gezilip görülmesi  gereken tarihi yerlerimizden en güzel yerdir ...
MURADİYE KÜLLİYESİ

Bursa sevdam

MURADİYE KÜLLİYESİ

MURADİYE KÜLLİYESİ

MURADİYE KÜLLİYESİ
Bursa sevdam

MURADİYE KÜLLİYESİ