BURSA SEVDAM : MURADİYE KÜLLİYESİ
MURADİYE KÜLLİYESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MURADİYE KÜLLİYESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Nisan 2019 Çarşamba

MURADİYE'YE CAN VERENLER 2

Nisan 17, 2019 0
MURADİYE'YE CAN VERENLER 2
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİMURADİYE'YE CAN VERENLER 2
Cumhuriyet döneminde bir süre Tekel tütün deposu olarak kullanılan ve 1998 yılında Bursa büyük Şehir Belediyesi mülkiyetine gecen külliye bakıma muhtaç beş katlı toplam kullanım alanı 1908m2 olan kargir yapının ilk iki katı kesme taş diğer katları tuğla olarak inşa edilmiş yapının ahşap taşıyıcıları ahşap döşemesi ve etkileyici bir ahşap çatı strüktürü bulunuyor arazı'deki eğim nedeni ile üç kata dışarıdan doğrudan girilebilmekte  insan böyle bir binanın boş ve harap kalmasına üzülüyor bie an önce elden geçirilmesi ve yararlı bir hale getirilmesini diliyor ve yoluma devam ediyorum Muradiye'ye doğru ilerlerken yolun solunda "Hanım kızlarTürbesi"var Bu Hanım kızlar kim ? Burada kimler yatıyor doğrusu bilmiyorum Kepecioğlu bu türbe hakkında kısa bir bilgi veriyor ve "Muradiye civarındaki Çınar önü mevki'inde kargir bir Türbedir içinde kimlerin yattığı meçhuldür bunların hüviyeti henüz tespit edilememiştir araştırmak lazımdır" diyor Hanım kızlar türbesinin bir adı da yılanlı Türbedir neden böyle denildiği de bilinmiyor Türbe aslında koca Naib cami'inin Kaplıca Caddesine kadar inen bahçesinde yer alıyor Türbede yer alan mezarların kimlere ait olduğu bilinmediği gibi Türbenin kim tarafından yapıldığını belirten bir bilgi de yok ancak Sanat tarihçileri eserin XIV. Yüzyılda yapıldığı izlenimi verdiği söylüyorlar kalın duvarlı kare Türbe binası üç sıra tuğla bir sıra kefeki taş dizisi ile örülmüş yapının üzerini örten kubbe dıştan bir çatı ile gizlenmiş içerisinde dört sanduka bulunuyor bu meçhul mezarların bazı Hanım Sultanlara ait olduğunu söyleyenlerde var Türbenin sağından yukarıya çıkan yol daha doğrusu merdivenler gözüme ilişti yine servilerle iç içeyiz merdivenleri ağır ağır çıkarken bu nazenin ağaçların yüzyıllardır kimleri gölgelediğini düşünüyorum sonunda ben on dördüncü yüzyıldan geliyorum delilim kalkan duvarlı yapımla o devrin üslübunu bugüne taşıyan minaremdir diyen Koca Naib Cami'ine ulaştım hava sıcak servilerin gölgesi serin'mi serin bütün eski Bursa Mahalleri gibi burada da çevreye sukunet hakim iki delikanlı bu sukunet in içinde koyu sohbete dalmışlar onların bu tatlı sohbetini bozmadan caminin kapısına yöneldim açmak ve içeri girmek mümkün olmadı etrafını dolanıp tekrar avluya döndüğümde delikanlıların gittiğini kimsenin kalmadığını gördüm Galiba burası dinlenmenin yeri şu an düşünmenin zamanıdır dedim ve camiinin giriş cephesini görebildiğim bir banka oturdum Koca Naib kimdi ? Bursa da ne yapmış Bursalılara ne vermişti ? hayalim beni Hüdavendigar devrine götürdü Edirne alınmış Sırp Sındığı ve Cirmen Zaferleri kazanılmış Osmanlı Rumeli'de kalıcı olduğunu dosta düşmana göstermişti bunu görenlerden biride Germiyan Beyi idi ve Oğlu Yakup Beyi yanına çağırtarak "Oğul dilersen ki bu İl sizin elinizde kala Osmanlı ile birlik edin Kızımın birini Bayazıd'a verin" demişti Sonra İsak Fakih elçi olarak
KOCA NAİB EFENDİ CAMİİSultan Murad Hüdavendigar'a hediyelerle gelmiş ve "kızımızı Oğlunuz Bayazıd han'a alınız kızımıza bir kaç parça hisar verelim çeyizine tutun demişti düğün hazırlıkları tamamlandı etrafın beyliklerine davetçiler gönderildi koşumlu atlar katarla deve yükü eşya yüzlerce köle ve cariye altın gümüş tepsiler dolusu flöri hediye geldi Murad han hepsini elçilere beylere ve halka dağıttı "niceleri müflis gelip zengin gitti"iş gelini getirmeye gelmişti Aşık paşaoğlu diyor'ki erenlerden Bursa Kadısı koca efendi kapı kullarından sancak beyi Aksungur Aga çavuşbaşı süle çavuşun oğlu Temur han çavuş ve kapı kullarından da bin yarar Sipahiyi de beraber gönderdiler kadın'lardan da Bursa Kadısını Hatunu Bayazıd han'nın dadısı ve aksungurun hatunu birlikte idi Elhasılı bin iki bin kişi birlikte gitti Kütahya'ya vardılar Germiyanoğlu düğünü Kütahya da yapmıştı saygı ile dünürlerini misafir ettiler Konak Ağaları bunlara güzel hediyeler getirdiler bunlarda o hediyeleri getirenlerin gönüllerini hoş ettiler kızı aksungurun hatunu ile Bayazıd hanın dadısına emanet ettiler germiyanoğlu da çeşnigirbaşı paşacık ağa yı gelinin atını yedmek için birlikte gönderdi Paşacık ağanın hatununuda yenge yaptı söz verip kızına verdiği hisarları bunlara verdi içi,ne er koydular gelini aldılar Bursa ya getirdiler koca efendi işte bu kişi yanı Bursa Kadısı  Koca Naib efendi idi ........ devam edecek.

14 Kasım 2015 Cumartesi

MURADİYE TÜRBESİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI

Kasım 14, 2015 0
MURADİYE TÜRBESİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİMURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI
15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı
Muradiye açık hava Müzesi'nde  Farsça Arapça Osmanlıca yazılmış mezar taşları bulunmaktadır taşların üzerinde yer alan Osmanlı hat sanatının Şahaserleri sayılabilecek sülüs muhakkak ta'lik ve az sayıda'da olsa rik'a yazı çeşitleri yazı sanatının tüm güzelliklerini sunmaktadır Askeriye,ilmiye ve sivil olmak üzere geniş halk kitlesine mensup kişilere ait olan bu mezar taşlarında adına hazırlanan kişinin kısa bir hayat hikayesini mesleğini ve toplum içindeki yerini anlamakta mümkündür Bursa ve çevresindeki çeşitli bölgelerden toplanarak buraya getirilen mezar taşlarının arasında alimler Askerler yüksek rütbeli devlet memurları ve sade vatandaşların taşları yanında Mevlit Yazarı Süleyman Çelebi ve Hacivat Karagöz gölge oyununu ilk icra eden Şeyh Küsteri gibi şahsiyetler de bulunmaktadır Muradiye açık hava müze'sinde mezarları oluşturan sandukalar Şahideler ve pehlerle birlikte çok miktarda sarık ve kavuk da yer almaktadır bunlardan başka çeşme Mektep ve dergah gibi yapıların bina kitabeleri de sergilenmektedir.

MURADİYE TOMBSTONES OPEN AIR EXHIBITION AREA
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİThere are hundreds of tombstones dated to various times from mid 15th century to early 20th century in Muradiye open air museum including tombstones with inscriptions written in persian Arabic and Ottoman many writing tecniques of Ottoman calligraphy in cluding sülüs muhakkak ta'lik and rik'a styles demonsrate all riches of the art of writing from these tombstones we can read the short biography profession and position in society of the person the tombstone belongs to who could be someone from different backgrounds military science or civilian these tombstones gathered from Bursa and around include tombstones of scholars soldires senior government officers and ragular citizens some notable tombstones include those of mevlid's author Süleiman Çelebi and first ever performer of Hacivat Karagöz shadow play Sheikh Küşteri along with sarcophagi headstones footstones and side stones Muradiye open air Museum also features many turbans and quilted turbans too in addition to these inscription panels from some other building like schools and lodges are also on exhibit
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ


1 Nisan 2015 Çarşamba

YEŞİL CAMİİ

Nisan 01, 2015 0
YEŞİL CAMİİ
YEŞİL CAMİİ
TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİYeşil camii;erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerindendir Yeşil camii nin yapımına Çelebi Sultan Mehmed tarafından başlanmış oğlu II.Murat zamanında 1422 yılında tamamlanmıştır ters T planlı yapılar gurubuna girmektedir Yeşil Camınin mimarı Hacı ivaz paşa nakkaşları ise Ali Bin İlyas ve Mehmed el Mecnun dur Cami sadece taş kullanılarak yapılmış ve üzeri mermer plakalarla kaplanmıştır iki katlı caminin üst katında Osmanlı döneminde ilk kez bu camide görülen Hünkar mahfili yer almaktadır.

GREEN MOSQUE
TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ the consruction of green mosgue one of the primary specimens of the earl Ottaman period architecture started in the reign of Çelebi Sultan Mehmed and was completed in 142 during the reing of his son Murad II.ıt is included in the group of inverted T plan buildings the architect of the mosgue was Hacı İvaz pasha and the muralists were Ali Bin İlyas and Mehmed el mecnun the mosgue was builtbby using only stones and covered with marble plates the Sultan mahfi which was first seen in this mosgue in the Ottoman empire existsin the upper floor of the twofloor
mosgue.


TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ


TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

16 Haziran 2014 Pazartesi

MURADİYE KÜLLİYESİ

Haziran 16, 2014 0
MURADİYE KÜLLİYESİ
MURADİYE KÜLLİYESİ
MURADİYE KÜLLİYESİMuradiye külliyesi Bursa da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir Sultan II.murat tarafından1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve icinde bulunduğu semte ismini vermiştir külliye camii hamam medrese imaret ve külliye bahcesine daha sonraki yıllarda yapılan 12 türbeyi içerir bu türbe topluluğu Semerkant taki  şah zinde ve istanbul daki Eyüp sultan ile birlikte Türk İslam tarihinin sayılı türbe topluluklarında dır kanuni nin Konya da öldürttüğü oğlu şehzade Mustafa Fatihin napoli de sürgünde ölen oğlu Cem sultan Yavuz Sultan Selim in boğdurttuğu kardeşi Şehzade Ahmet gibi bahtsız Şehzadelerin türbelerini barındırmasından dolayı Ahmet hamdi tanpınar ın ifadesiyle sabrın acı Meyve si olarak bahseder külliyenin merkezi Muradiye camii oluşturur giriş cephesi görkemli diger cepheler sadedir külliyenin türbelerin en büyüğü ve en eskisi olan II Murad türbesi caminin görkemli girişinin hemen yanındadır 1451 de  Edirne de hayatını kaybeden Sultan II inci Murad 1443 te kaybettiği büyük oğlu  Alaaddin in yanında gömülmek istediği için cenazesi Bursa ya getirilmiş küçük oğlu Fatih Sultan Mehmed yaptırılan bu türbeye gömülmüştür  II bayazid in oğlu Alaaddin kızları Fatma ve Hatice ye ait sandukalar II Murad türbesi içinden geçilerek ulaşılan sade odalarda bulunmaktadır türbenin kubbesi II inci Murad tın vasiyeti ile mezarın yağmur sularıyla ıslanması icin üzeri açık olarak yaptırılmıştır diğer türbelerin çoğu Fatih ve II Bayazıd  dönemlerine aittir Fatih Sultan Mehmed in annesi Hüma hatun ebesi Ebe hatun ilk eşi Mükrime hatun Fatihin oğulları Şehzade Mustafa ve Cem Sultan Şehzade Mustafa nın annesi ve Fatih in eşi Gülah Hatun II Bayazıd eşi Gül Ruh Sultan Oğlu Şehzade Mahmud  kanuni nin büyük oğlu  Şehzade Ahmed  kanuni nin küçük oğlu Şehzade Mustafa türbeleri, iki saraylı hatuna ait olduğu sanılan cariyeler türbesi  muradiye külliyesinde yer alan diğer türbelerdir türbeler arasında iki adet sekizgen mermer havuz bulunur külliyenin bahçesi mezar taşları ile açık hava müzesini andırır muradiye deki bu külliye ve medrese topluluğu BURSA mızın en görkemli yeridir gezilip görülmesi  gereken tarihi yerlerimizden en güzel yerdir ...
MURADİYE KÜLLİYESİ

Bursa sevdam

MURADİYE KÜLLİYESİ

MURADİYE KÜLLİYESİ

MURADİYE KÜLLİYESİ
Bursa sevdam

MURADİYE KÜLLİYESİ