BURSA SEVDAM : SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ
SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Kasım 2015 Pazartesi

HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 09, 2015 0
 HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİHÜMA SULTAN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için  (1449) yılında yaptırılmış olduğu üç satırlık arapça kitabesinden anlaşılmaktadır "ak türbe "veya "Hatuniye Türbesi"olarakta bilinmektedir Türbe içerisnde kubbede mihrapta ve duvarlarda 19.yüzyıla ait kalem işi bezemeler yer almaktadır Türbede mermer bir setin üzerinde yer alan Hüma Hatuna ait bir sanduka dışında kime ait olduğu bilinmeyen bir sanduka daha bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

MAUSOLEUM OF HUMA SULTAN /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİIts there-line epitaph board written in arabic states that the construction of this mausoleum was ordared by Murad II.and build in 853 A.H (1449) by his son Mehmed the conqueror for his mother Huma Hatun ıt is also known as "ak Turbe" ("the white mausoleum") or "hatunuye Türbesi ("hatunuye mausoleum") in the inside of this mausoleum there are hand-drawn ornaments from the 19th centruy these cover its dome its mihrap and its walls respectively besides the sarcophagus of Huma Hatun which is placed on a marble platform there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the  UNESCO world haritage list in 2014HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

8 Kasım 2015 Pazar

MUKRIME HATUN TÜRBESİ

Kasım 08, 2015 0
 MUKRIME HATUN TÜRBESİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİTürbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in Annesi Mükrime Hatun'a
atfedilmiştir yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır ancak Mükrime Hatunun 1517.yılında vefat ettiği göz önüne alındığında Türbenin 16.yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir Türbenin duvarları çeşitli dönemlerde yapılmış zengin kalem işi bezemelerle süslenmiştir Türbenin Mükrime Hatun'a ait mezarların dışındaki mezarların kimlere ait oldukları bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak kabul edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF MUKRIME HATUN/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİThis mausoleum is attributed to Mukrıme Hatun the wife of Shehzade shehinsah son of bayezıd
II.and mother of Shehzade Mehmed there is no construction-related epitaph board on this structure howover considering the fact that Mukrıme Hatun died in 1557. the date of construction of this mausoleum is estimated to be early 16th centruy ıts walls are decorated with rich hand-drawn ornaments from different epochs besides the tomb of Mukrime Hatun there are tombs in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014
MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

30 Ekim 2015 Cuma

SIRIN HATUN TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYESİ

Ekim 30, 2015 0
SIRIN HATUN TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYESİ
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/Türbenin II.Bayezıd'ın eşi ve Şehzade Abdullah'ın Annesi olan Şirin Hatun adına yaptırıldığı bilinmektedir Şirin Hatun Trabzon'da bir mescit Bursa ve Mihaliç'de (Karacabey) birer Mektep inşa ettirmiş ayrıca bunlara Vakıf lar bağlamıştır Türbenin içinde Trompların altında celi sülüs yazı ile yazılmış Ayetel'kürsi duvarlarda madalyonlar ve kalem işi süslemelere yer verilmiştir Türbe de  Şirin Hatun'a ait mezar dışında iki mezar daha yer almaktadır bu mezarlardan biri Şehzade Abdullah'ın kızı Aynışah Sultan diğeri ise eşi Ferahşah Hatuna aittir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF SIRIN HATUN/MURADİYE KÜLLiYESİ
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/It is known that it was built in the early 16th centruy on behalf of Shirin Hatun wife of Bayezıd II.and mother of pırınce Abdullah Shirin Hatun ordered a masjıd to be built in Trabzon and one school each in Bursa and in Mihaliç (Karacabey) she furthermore affiliated these with different waqfs inside the mausoleum there are the "Ayetel'kürsi" or throne verse written under the squinches with "celi sulus"script and madallions and hand-drawn decoration on ıts walls there are two more tombs besides the one of Shirin Hatun in this mausoleum one of themis the tomb of Aynışah Sultan daughter of pırıce Abdullah the other of Ferahşah Hatun his wife the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/


ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ/

28 Ekim 2015 Çarşamba

CEM SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'Sİ

Ekim 28, 2015 0
CEM SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'Sİ
CEM SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'Sİ
CEM SULTAN TÜRBESİTürbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında Niğde yakınlarında vefat etmiş önce Konya'ya sonrada Bursa'ya getirilerek amcası Alaaddin Bey'in Türbesine gömülmüştür 1479 yılında ise kendisi için yaptırılan bu Türbeye nakledilmiştir daha sonra Napoli'de vefat ederek cenazesi 1499.da Bursa'ya getirilen Cem Sultan (Fatih Sultan Mehmed'in oğlu) da buraya gömülmüştür bu yüzden Türbenin adı günümüzde Cem Sultan Türbesi olarak anılmaktadır iç mekan duvarları İznik çinileriyle kaplı olup oldukça yoğun kalem işi süslemeler göze çarpmaktadır 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16.yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden özgünlüğünü kazanmıştır duvarlar firuze ve lacivert altıgen çinilerle kaplı olup çinilerin çevreleri ve ortaları altın yaldızlı rumi motifleriyle süslenmiştir içindeki dört adet mermer mezar Şehzade Mustafa Cem Sultan (vefatı 1495) ve II.Bayezıd'ın oğulları Şehzade Abdullah (vefatı 1485) ile Şehzade AlemŞah'a (vefatı 1503) aittir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF PRINCE CEM
CEM SULTAN TÜRBESİThis mausoleum was built for shehzade Mustafa son of Mehmed the congueror shehzade Mustafa
died in 1474 near Niğde his funeral first was brought to Konya then to Bursa where he was buried in the mausoleum of his uncle Alaaddın Bey finally in 1479.his body was transferred to this mausoleum built for him later the funeral of Cem Sultan (son of Mehmed the congueror) who diedin naples was brought to Bursa in 1499where he was buried for this reason the mausoleum today in called Cem Sultan mausoleum the structure's walls are covared with İznik tiles and rich hand-drawn ornaments which are remarkable the 16th centruy ornaments were plastered in the late 19th centruy and covared by Baraque decaration elements during the 2013 restaration this plastering was rasped and the hand-drawn ornaments dating back to the 16th centruy below it appeared and thus were resurrected ıts walls are covared with turquoise and dark blue hexagonal glazed tiles centres of these tiles are decorated with gilded zoomorphic motifs the four marble tombs inside this mausoleum are those of Shehzade Mustafa Cem Sultan (died 1495) also the sons of Bayezıd II.Shehzade Abdullah (died 1485) and Shehzade Alemşah (died 1503) the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which wasinscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

CEM SULTAN TÜRBESİ

24 Şubat 2015 Salı

SULEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ

Şubat 24, 2015 0
SULEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ
 SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ                                                      
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİSultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir Süleyman çelebi Bursa da zamanın önemli alimlerinden ilim öğrenmiştir sultan Yıldırım bayazıd  zamanında Divanı-hümayun imamı sonrada Bursa da onun inşa ettirdiği ulu caminin imamı olmuştur Türk dünyasının en tanınmış Mevlid inin yazarı olan Süleyman çelebi Vesiletu n -necat (kurtuluş yolu) adını verdiği bu meşhur eserini Bursa da 1409 da tamamlamıştır vefatından sonra yoğurtlu baba zaviyesi yakınlarında gömülen Süleyman çelebi nin mezarı 1945-1952 yılları arasında valilik yapan Haşim işcan tarafından açılan bir yarışma ile Bursa eski eserleri sevenler kurumunun da katkılarıyla yaptırılmıştır mermer sandukanın üstü Bursa kemeri ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekiz ayaklı Baldeken planlı bir açık türbe ile örtülmüştür tavan geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.

 MAUSOLEUM OF SULEYMAN ÇELEBİ
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ


Mystic and suleiman çelebi who deceased in 1422 is the son of ahmed paşha a well-known Vizier during the reing of sultan Murad I.(1362-1389) and the grandson of sheikh mahmud Süleiman çelebi learned sciences from Bursa s importand savants of the period during the reing of Sultan yıldırım bayezıd he was the imam of Divanı-hümayun the high governmental body  and later became the imam of ulu camii the grand mosgue built by Sultan yıldırım bayezıd in Bursa Suleiman çelebi is the author of vasiletu n necat (way to salvation) which is a famous mewlid for the türkişh world he completed it in Bursa in 1409 the tomb of Süleiman çelebi who was buried near yoğurtlu father zaviye hermitage was build with the support of the Bursa ancient artwork lovers spciety after a contest organized by haşim İşcan governor of Bursa from 1945 to 1952 the arble sarcophagus is sheltered by an open mouseleum with a baldachin plan ıt has eight pedestals connected by Bursa and pointed arches ıts ceiling is decorated with geometrical marguetıy motifsBURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ