BURSA SEVDAM : TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ
TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Haziran 2015 Perşembe

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

Haziran 04, 2015 0
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ 
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu bilinen mezardan almaktadır. Yapılış tarihi kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, bir yapılar bütünün parçası olduğu ve sosyal amaçlı (aşevi) kullanıldığı görüşü hakimdir. Eskici Mehmed Dede Aşevi iki farklı yapıdan oluşmaktadır. Anıtsal özellikte ilk yapı, kare planlı olup kubbe ile örtülür Diğer yapı ise, yanında bulunan iki katlı sivil mimari örneği yapıdır. Bu yapı, aslına uygun olarak inşa edilerek aşevi işlevine sonradan dahil edilmiştir. Osmangazi Belediyesi tarafından hor iki yapımında 2008 yılında restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Günümüzde aşevi olarak hizmet vermektedir. Eskici Mehmed Dede'nin şu an ki mezarının eskiden bir türbe içerisinde olduğu, ancak çeşitli sebeplerle türbenin yıkıldığı bilinmektedir. Tarihi kayıtlarda Eskici Mehmed Dede'nin, Üftade Hazretlerinin müridlerinden olduğu ve Aziz Mahmud Hüdai'nin hidayete ermesine vesile olduğundan bahsedilmektedir Mehmed Dede'nin bazen Bedesten'de ticaretle uğraştığı bazen de eskicilik mesleğini yaptığı söylenir.

ESKICI MEHMED DEDE SOUP KITCHEN
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ This soup kitchen is named after a tomb located is eastern direction, which is known to be the tomb of Eskidji Mehmed Dede. Both the date of construction and the name of its sponsor are unknown. Although historical sources do not give exact information about the function of this structure, the prevailing opinion is that it was a part of a complex comprising several sturucteres and that it was used for a social purpöse (soup kitchen). The ''Eskidji Mehmed Dede'' Soup Kitchen consist of two different structures; one of them has a monument character. İt is built with a square plan, and covered with a dome. The other one right at its side is a two-floored structure representing civil architecture. This structure was built according to the otginal plans, and integrated later into a soup kitchen's function. Both structures were restored by Osmangazi Mucipality in 2008. Today, there are rendering service as a soup kitchen. It ıs known that the current tomb of Eskidji Mehmed Dede formerly was located inside a mousoleum, but that this mausoleum collapsed for various reasons. Historical records mention that he was one of the disciples of his Excellency Uftade, and that he guided Saint Mahmud Hudai in finding the right way. It ıs told that Mehmed Dede sometimes was busy with trade int the bedesten (the covered market) and sometimes working as a junk dealer.


ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ


ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

18 Mayıs 2015 Pazartesi

GAZİ TIMURTASH PASHA TÜRBESİ

Mayıs 18, 2015 0
GAZİ TIMURTASH PASHA TÜRBESİ
TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ
BURSA TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİYıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu Ali bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş paşaya I.Murad Rumeli ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir Yıldırım Bayezıd tahta çıktığında Edirneye gelmiş Demirtaş paşaya beyler beyi rütbesi vererek Edirne de bırakmıştır Çelebi Mehmed e karşı kardeşi İsa Çelebiyi destekleyen paşa en yakın adamı tarafından öldürülmüş ve eskiden balık pazarı denen mevkideki şimdiki türbesine devredilmiştir türbedeki üç mezardan biri 1402. yılında vefat eden Timurtaş Paşaya aittir.

MAUSOLEUM OF GAZİ TIMURTASH PASHA
BURSA TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİthis mausoleum is the one demirtash pasha by named gazi or the veteran who lived during the reing of Yıldırım Bayezıd Timurtash pasha who had particepated in the war egainst karamanoğlu Ali bey in 1386.was granted the duty of a subashi or commissioned chief -officer responsible of security and of sakarya guard when Murad I.progessed to rumeli a whwn yıldırım beyazıd accaded to the throne he came to edirne where he granted demirtash pasha the title of a beylerbeyi or governor general and he left hin in edirne this pasha who supported İsa çelebi against çelebiMehmed his elder brother was killed by his closest man and buried in his todays mausoleum stuated at a place formerly called balıkpazarı one of the there tombs inside this mausoleum is the one of Timurtas pasha who died in 1402.


BURSA TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ