BURSA SEVDAM : GEYVE HAN
GEYVE HAN etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
GEYVE HAN etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Nisan 2020 Cumartesi

ESKİ İPEK HAN (OLD SILK INN)

Nisan 11, 2020 0
ESKİ İPEK HAN (OLD SILK INN)
ESKİ İPEK HANI 
ESKİ İPEK HANI Çelebi Mehmed tarafından Yeşil külliye ye gelir getirmesi için 15.yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır hanın mimarının dönemin değerli devlet adamı Asker ve mimarı olan Hacı İvaz Paşa olduğu tahmin edilmektedir ilk zamanlarda ipekçi lerin toplanmaya başladığı han olması sebebiyle bu adı almıştır eski kayıtlarda Sultan hanı han-ı harir eski ipek hanı gibi isimlerle geçtiği gibi bir zamanlar içinde landon tipi araba İmalatcıları ve tamircileri bulunduğu için Faytoncular arabacılar hanı olarak da adlandırılmıştır klasik Osmanlı Hanları tarzında inşa edilen iki katlı revaklı avlulu yapının zemin katında otuz dokuz üst katında ise kırk iki odası bulunmaktadır Bursa nın en büyük hanlarından birisidir.1557. 1632. 1742. 1775. 1960. yıllarında onarım görmüştür günümüzde handa terzi atölyeleri ve giysi satan dükkanlar bulunmaktadır  2014. yılında UNOSCO Dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

OLD İPEK (SILK) INN
ESKİ İPEK HANI this khan was built during the first half of the 15.th centruy by çelebi Mehmed in order to provide income to Yeşil Külliye it is estimated thad hadji İvaz Pasha an esteemed statesman soldier and architect of that period was the architect of this khan as ist initial function was to gather all silk merchants here this khan was called ipek han or silk khan in old records it is mentioned as Sultan han hanı harir and eski ipek khan or old silk bazaar respectively later it was also called phaeton carriare makers khan since landau type carriage manufactures and repair workers worked here occasionally this structure is built in classical Ottaman khan style ıt is two-floored has riwags and a courtyard there are 39. and 42. rooms on the structures ground floor and upper floor respectively this khan is one of Bursa biggest khan this structure was renovated in 1557. 1632. 1742. 1775. and in 1960 today there are tailors shops and clothing selling shops in this khan this khan is located within a site which was inscribed on the UNESCO  World haritage list in 2014.
ESKİ İPEK HANI

ESKİ İPEK HANI

ESKİ İPEK HANI


ESKİ İPEK HANI

ESKİ İPEK HANI

ESKİ İPEK HANI

10 Ocak 2020 Cuma

BALİBEY HANI BALIBEY KHAN

Ocak 10, 2020 4
BALİBEY HANI BALIBEY KHAN

BALIBEY HANI 
Fatih Sultan Mehmed ve 
II.Bayazıd dönemi devlet adamlarından Hamza Bey'in oğlu Bali bey tarafından Yenişehir'deki Cami ve İmaretten oluşan Külliyesine Gelir getirmek amacı ile inşa ettirilmiştir Balı bey 1493 yılında vefat etmiş ve Karacabey'deki Türbesine defnedilmiştir Ticaret yapılarının yoğun olarak bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinin en batısında yer alan Balı bey hanı 19 yüzyılda "Vasif Paşa Hanı"adıyla da anılmıştır Kuzey doğuya meyilli bir alan üzerine inşa edilmiş olan yapının doğusu iki batısında yamaca yaslanmış durumdaki bölümü ise üç katlıdır Bursa daki Hanlar içinde üç katlı olarak inşa edilmiş tek Handır Hanın üç katlı ve avlusunun çevresindeki tüm katların Revaklı bir düzenleme ile tasarlanması dönemi için oldukça ileri bir uygulamadır yapının ortaya çıkarılması için 1984 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda 2006-2009 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

BALIBEY KHAN
BALIBEY KHANThis khan is built by balı bey son of hamza bey one of  the statesmen during the reigns of Mehmed the conqueror and Bayazıd II.in order to provide earnings to the Külliye in Yenişehir which consists of a mosque and a soup kitchen bali bey died in 1493. he was buried in his mausoleum in Karacabey Balıbey khan is situated at the westmost section of the of the historical covered bazaar and the khans area where we can find a higs concentration of commercially used structures in the 19th century it
was also called "Vasıf Paşa Khan"this structure is built on a area with an inclination to the northeast ıt consists of two floors at its east and of there floors at its west where it leans on the slope this khan is the only there floored khan in Bursa with its there floors and its design of all floors surrounding its courtyard being builtwith riwaqs this khan is a quite advanced application of its period to make this structure stick out first work were made in 1984. then betwen 2006 and 2009 this kahan was restored by Bursa Metropolitan Municipality.

BALIBEY KHAN

BALIBEY KHAN

21 Aralık 2019 Cumartesi

PIRINÇ HANI (RICE KHAN)

Aralık 21, 2019 6
PIRINÇ HANI  (RICE KHAN)
PİRİNÇ HANI
PİRİNÇ HANIII.Bayazıd tarafından 1490-1508 yılları arasında yaptırılmıştır İstanbul'da II.Bayazıd'a ait olan Külliyeye gelir getirmesi için Bursa'da yaptırılan iki handan biri olup diğeride Koza Han'dır
Mimarları Sultan Şah Oğlu Yakup Şah ve Abdullah Oğlu Ali'dir eski kayıtlarda "Pirinç Hanı" Cedid-i Sani"Han-ı Cedid-i Evvel adları ile anılmıştır Eskiden Tahıl özellikle de Pirinç satılan bir Han olduğu için daha çok "Pirinç Hanı"ismiyle anılmaktadır Kare planlı bir avlu etrafında yer alan iki katlı Han'ın her iki katındaki odaların önlerinde Revaklar bulunmaktadır 1983-2004 yılları arasında yapı esaslı bir onarım görmüştür 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

 PIRINÇ (RICE) KHAN
PİRİNÇ HANIThis khan was built by bayazıd II. between 1490 and 1508 it is one of two khans built in Bursa in older to provide income to a Külliye in İstanbul owned by Bayazıd II. the other one howaver is"Koza khan the cevered silk bazaar its architects are Yakup Shah the son of Sultan Shah and Ali the son of Abdullah in historical records it is mentioned as "Pirinç Khan"Han-i Cedidi Sani"and Han-i Cedidi Evvel"as former times cereals especially rice were sold in this khan it mostly is mentioned as "Pirinç Khan"(or the Rice Khan"this two floor khan is stuated around a Square plan courtyard at both floors there are riwaqs in front of all rooms this structure was thoroghly renovated between 1983 and 2004 this khan is located within a site whic was inscribed on the UNESCO World Haritage list in 2014.


PİRİNÇ HANI

PİRİNÇ HANI

PİRİNÇ HANI

PİRİNÇ HANI


6 Şubat 2016 Cumartesi

TARİHİ KAPAN HANI

Şubat 06, 2016 0
TARİHİ KAPAN HANI
KAPAN HANI
KAPAN HANISultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan önce kontrol edilmesi ve tartılmasını sağlamak için inşa ettirilmiştir yapı "kapan"adını bu işlevinden dolayı almıştır yapıldığı dönemde artan tarım ürünlerinin pazarlandığı önemli bir handır kapan hanı iki katlı olup bir avlu etrafındaki revaklara açılan odaları bulunduğu ve 29 odası olduğu 1685 yılına ait kayıtlarda tespit edilmiştir Han'ın ortasında ise bir mescid yer almaktaydı Han ortasına mescid yaptırma geleneği Kapan Handan sonra inşa edilecek diğer hanlara da örnek olmuştur 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

KAPAN KHAN
KAPAN HANI This khan was built by Sultan Murad I.during the second half of the 14th century in order to provide control and weighing of those goods being supplied to the town before being sold there this structure is called "kapan"or "bascule"due to this function "kapan"khan was an important khan during its period of construction the prodiction of agricultural products increased and such were marketed there "kapan"khan is a two-floor structure A record from 1685.reveals that there were rooms opening towards the riwaqs surrounding a courtyard and that the khan had 29.rooms at the khan's centre however there was a masjid the tradition to built masjıd at the centre of khans became an example for those other khans to be built after "kapan khan"this khan is located within a site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.


KAPAN HANI

KAPAN HANI

KAPAN HANI

KAPAN HANI

KAPAN HANI

KAPAN HANI

2 Haziran 2015 Salı

VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

Haziran 02, 2015 0
VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ
VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİVELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ
Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd (1481-1521) döneminde görev yapmış olan veziri oğlu Mehmed efendi tarafından yaptırılmıştır.cami asıl ibadet mekanı ve son cemaat yerinin üzeri ahap çatı ile örtülmüştür.bir çok kez onarımdan geçen cami son olarak 1952de onarılarak ibadete açılmıştır.caminin doğusunda bir kaç mezardan oluşan küçük bir haziresi vardır.

VELEDİ-İ VEZİRİ MOSQUE
According to its wagf records this mosque was built by Mehmed efendi son of veziri who rendered service during the rign of Sultan Beyazıd II (1481-1512). With is main prayer hall and its portico for latecomers, it is built with a rectangular ground plan. This mosque was renovated many times. After the last renovation made in 1952, it was opened for worshipping. At the mosque's east, there is a small graveyard consisting of some graves.


VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

2 Mayıs 2015 Cumartesi

TUZ HAN

Mayıs 02, 2015 0
TUZ HAN

BURSA TARİHİ TUZ HANITUZ HAN Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından kendi adıyla anılan camisine gelir getirmesi amacıyla akar niteliğinde yaptırılmıştır dikdörtgen avlu etrafında iki katlı olarak sıralanmış üzerleri beşik tonoz ile örtülü odalardan oluşur odaların önünde ise yine tonozlarla örtülü revaklı kısım bulunur yapının doğu batı ve güney cephelerinde tonoz örtülü revak ikinci kata kalan kuzey cephede ise ahşap revak görülmektedir yapının duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür üst katta 23 alt katta 20 odası bulunmaktadır yapı Bursa'nın en küçük hanlarından biridir yapının kemer ve tonoz içleri yapılan restorasyonla sıvanmış avluya bakan cepheleri ise taş ve tuğla dokusuyla gösterilmiştir yapı avlusunda ve dış cephesinde iki sıra kirpi saçak kullanılmıştır yapıda üst kat odalarının bacaları da taş ve tuğladan yapılarak üzeri alaturka kiremitle örtülmüştür Osmangazi Belediyesinin tarih ve kültür yolu canlandırma projesi kapsamında yer alan önemli bölgelerinden biri olan çarşı bölgesinde yürüttüğü en önemli çalışmaları arasındadır yapılışından bugüne değin muhtelif zamanlarda kısmi onarımlar geçiren han daha sonra kaderine terk edilerek bir anlamda çarşının arka deposu niteliğinde kullanılmıştır tuz pazarı caddesinde bulunan hanın varlığı restorasyon öncesi algılanamaz durumdaydı hanın iç kısmı ise tarihi görünümünden yoksun harap ve düzensiz bir haldeydi tamamı özel mülkiyette bulunan hanın tüm olumsuzluklardan kurtarılması yeniden hayata döndürülmesi amacıyla Osmangazi belediyesi tarafından onaylı restorasyon projesi üzerinden uygulama ihalesi 2006 şubat ayında yapılmıştır han nın mülk sahipleri ve han derneği ile birlikte restorasyon çalışmasını etkileyen güçlükler ve olumsuzlukların giderilmesinin ardından haziran 2006 tarihinde fiilen başlanmıştır han girişi ve hana ait okçular çarşısına bakan dükkan cepheleri ahşap katlanır kepenk ve ahşap saçak silmesi ile yapılmış tarihi dokuya uygun hale getirilerek han nın dışardan da algılanırlığı sağlanmıştır restorasyon kapsamında tuz pazarı caddesinde bulunan ana giriş kapısı haricinde nilüfer köylü pazarı tarafından bir giriş daha açılarak  yaya sirkülasyonun arttırılması amaçlanmıştır mayıs 2007 tarihinde tamamlanan restorasyon çalışmasıyla tuz hanın makus talihi değişmiş tekrar özgün yapısına kavuşturulan tuz han tarihi Bursa çarşısındaki önemli yerini yeniden almıştır.


TUZZ INN
BURSA TARİHİ TUZ HANIthe ınn was construcded as a real estate in 1454 bu umur bey son of timurtaş paşa as a finansal income source for the umur bey mosgue the building is constructed araund a sguare court with two flors each of these floors being covered with gable arch in front of the rooms there there is an arcade part covered with gable arch there is a gable arch covered arcede at the east west and south sides of the building and a wooden arcade at the north side through where it can be moved upstairs the walls of the building are constructed of hewn stones and bricks the building includes 23 rooms in the upstairs and 20 rooms at the downstaırs the inn is one of the smallest inns of bursa inside of arches of the building are plastered by the restoration sides looking to the courd show stone and brick texture at the court and outer side of the building two row hedgehog eaves are used upstairs chimneys of the building are constructed with stone and brick and covered with türkişh style tile restoration of this building is among one of the important restoration works carried out in the one of the most important regions of bursa the bazaar region under the project for the reconstruction of historical and cultural road by Osmangazi municipality since its consruction the building undergoes some partial restoration works in various times there after it is abandoned to ıts fate and used as a depot for the bazaar the building was not drawing attention before the restoration the inside of the building was away from its original appearence it was damaged and disordered the inn was a pravate estate in order to reconstruct and rescue the inn from all those negalivities in february of 2006 Osmangazi municipality calls for tenders over the approved restoration poreject the work starts up actually on june of 2006 following the termination of negativities blocking the restoration works in cooperition with the owner of the inn and inn foundation the sides of the stores at the inn entrance and those looking to the okçular bazaar heve been recostructed with pliable shutter and wooden eave which made the inn fitting the historical texture and more perceivable under the restoration exceptfor the main gate at the tuzpazarı road with the intention of increasing the food passenger ciculation a new entrance has been opened from the nilüfer villager bazaar.

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

BURSA TARİHİ TUZ HANI

23 Nisan 2015 Perşembe

FİDAN HAN

Nisan 23, 2015 0
FİDAN HAN
BURSA TARİHİ FİDAN HANI
FİDAN HAN
Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan Fidan Hanı,içindeki o şahane çay bahçesinde bir demli çay veyahut orta şekerli kahvenizi yudumlarken tarihle iç içe  kalmanın güzelliğini tüm benliğinizde hissedersiniz  eşiniz veya arkadaşlarınızla tatlı bir sohbet güzel bir ortam ve atmosfer yaşamak istiyorsanız şiddetle tavsiye ederim.fidan hanı  Sadrazam Mehmet Ağa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. XV. yüzyıl yapısı olan han iki avluludur. Ahırlar ve diğer yan bölümlerin bulunduğu kısım bugünkü dükkanların olduğu yerdedir. Hana güneydeki çarşıdan girilmektedir. İç avlu 46.00x42.00 m. ölçüsünde kareye yakın dikdörtgen planlı olup, iki katlı revakların ayakları ve kemer yüzleri tuğla ve moloz taşla işlenmiştir. Ortasında bir havuz ve mescidi vardır. Birinci avlu üzerindeki hanın altta 48, üstte 50 olmak üzere 98 odası vardır. Alt kattaki odalar ve revaklar tonozlarla, üst katta revaklar kubbeli, odalar ise tonozla örtülmüştür. Çarşı tarafındaki alt kat odaları dışında kalan odalar birer pencere ile aydınlatılmıştır. Fidan Hanı 1561, 1603, 1656, 1760 yıllarında onarılmış, yapılan birçok eklerle eski mimari özgünlüğünü tekrar yakalamıştır.

FİDAN İNN SAPLING INN
BURSA TARİHİ FİDAN HANIBursa of the most beautiful as well, one of the seedlings Han, you will feel a strong tea of ​​the Or the beauty of having cappuccino coffee you sip intertwined in the history of our beautiful tea garden in your whole being with your partner or a sweet chat with your friends if you want to live in a beautiful setting and atmosphere strongly recommend the inn from ederim.fi Grand Vizier It was built by Mehmet Aga's son Ibrahim Pasha. XV. century inn is the structure of the two courtyards. Parts of the stables and the other side is where to parts of today's shops. Hana is entered through the southern market. The inner courtyard 46.00x42.00 m. extent square close to a rectangular plan and a two-story portico and arch of the foot faces are carved stones and brick rubble. There is a pool in the middle and mosque. The inn on the first courtyard below 48, there are 98 rooms, including 50 of the top. Rooms and porches on the lower floor with vaulted, domed porches upstairs, the rooms are covered with vaults. Except in the arcade room downstairs room is lit by a side window. Saplings Han 1561, 1603, 1656, renovated in 1760, has caught many of the old architecture with additional specificity made again

BURSA TARİHİ FİDAN HANI

BURSA TARİHİ FİDAN HANI

BURSA TARİHİ FİDAN HANI

BURSA TARİHİ FİDAN HANI

16 Şubat 2015 Pazartesi

TARİHİ GEYVE HAN

Şubat 16, 2015 0
TARİHİ GEYVE HAN
BURSA TARİHİ GEYVE HANGEYVE HAN
15.Yüzyılda ahi Bayazid'ın oğlu  hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak için yaptırılmıştır eski adıyla lonca hanı Olarak ta bilinir yapı iki katlı kare bir avlu Çerçevesinde sıralanmış revaklar ve bunlara açılan beşik tonoz örtülü odalarla zemin katın doğu yönünde üzeri tek kubbe ile örtülü Mescitten den oluşmaktadır alt katında 26. üst katında ise 30. oda vardır.hana giriş kuzey.güney ve batı yönündeki üç kapıdan sağlanmaktadır tuğla ve moloz taşı ile inşa edilen yapının duvarları iki sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır.Geyve han .yaşanılan bursa depreminden sonra onarım görmesine karşın çevresini saran gelişi güzel yapılar ve yeterince sahiplenilmemesinin bir sonucu olarak Oldukça kötü bir durumda kalmıştır Osmangazi belediyesi tarafından bursa kültür ve tabiat varlıkları bölge bölge kurulu onaylı proje Çerçevesinde şubat 2006 tarihinde restorasyon uygulama çalışmaları başlatılmış olup temmuz 2007 tarihinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak Geyve han özgün kimliği ve yeni yüzüyle bursa lı larla buluşturulmuştur.bu çalışmalar çerçevesinde yaklaşık yüz yıl yıldır kapalı olan hanın kuzey kapısı. kapı alanında bulunan dükkanın kamulaştırılmasıyla yeniden
açılmıştır cumhuriyet caddesi ne açılan kuzey kapısıyla han özgün yapısına kavuşturulmuş ve hanın tanıtımına önemli bir katkı sağlamıştır.

GEYVE HAN
BURSA TARİHİ GEYVE HAN15th century pilgrims G- For Pasha built by the son of Bayazid End Sultan Mehmet Çelebi Mosque i what to gift to the green inn provide income It was built for the guild inn formerly known as the two-storey structure ranked in the courtyard square frame porches and they opened the cradle easterly direction vault over the ground floor with covered room with a single dome Masjid also implicit in the lower level consists of 26 rooms on the upper floor 30 vardır.h kuzey.güney main entrance door to the west, and three are provided The structure was built with two rows of bricks and rubble walls hedgehog eaves results. Geyve inn .yaşanıl the scholarship after the earthquake despite seeing repair
The advent of the surrounding environment is nicely done and the ownership of not enough
remained quite in a bad condition as a result.Osmangazi scholarship by the municipal cultural and natural assets of regional council approved the restoration project on the Framework of February 2006 application is started restoration work on July 2007 studies completed Geyve inn original identity and a new face scholarships were distributed with larla. about a hundred years years within the framework of this study, which covered the northern inn door. Located in the gated area by re-nationalization of the shop what the original inn was opened republic street of the north door been brought to the structure and make a significant contribution to the promotion of the inn.

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

BURSA TARİHİ GEYVE HAN

BURSA TARİHİ GEYVE HAN