BURSA SEVDAM : GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2 Haziran 2016 Perşembe

ORUÇ BEY TÜRBESİ

Haziran 02, 2016 0
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİBursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi tarafından da görevlendirilmiştir daha sonra çelebi Mehmed'in hizmetine girerek 1422.yılında Beyler Beyi olmuş ve ardından II.Murad zamanında Vezirlik görevine getirilmiştir burada bulunan yekpare mermer kapaklı sanduka'nın Oruç Beye ait olduğu söylenmektedir ortadaki mermer sanduka Oruç Bey'in kardeşi Mahmut bey'in kızı Zeynep hanım'a vefatı (1510) aittir üçüncü mezar ise yine Oruç Bey'in ailesinden bir kisiye aittir Oruç Bey'in kabri ve yanındaki mezar taşları 2008.yılında Osmangazi belediyesi tarafından düzenlenerek türbe haline getirilmiştir.

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY
ORUÇ BEY TÜRBESİOruç Bey a statesman from Bursa is the son of kara timurtaş pasha and the younger brother of umur (omur) bey he was a commander during the reign of Yıldırım Beyazıd (1389-1403) appointed to this duty by süleiman çelebi later on he joined  the services of çelebi mehmed baceme beylerbeyi of governor-general in 1422. and thereafter was appointed to the duty of a "vizier"in the times of murad II.ıt is said that the sarcophagus with its monolithic marble cover situated in this mausoleum is the one of Oruç bey the marble sarcophagus in the centre the one of zeynep hanım (died 1510) the doughter of mahmud bey the younger brother of oruç bey in the third sarcophagus too there is a family member of oruç bey buried in 2008.the gravesite of oruç bey and the tomstones next to it were rearrenged by osmangazi munıcipality and thus transformed into a mousoleum


ORUÇ BEY TÜRBESİ

ORUÇ BEY TÜRBESİ

16 Ocak 2016 Cumartesi

SELÇUK HATUN CAMİİ

Ocak 16, 2016 0
SELÇUK HATUN CAMİİ
SELÇUK HATUN CAMİİ
SELÇUK HATUN CAMİİÇelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı giriş kapısının üzerindeki Sülüs harflerle yazılmış kitabesinde belirtilmektedir cami asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen planlıdır Bursa Mescitlerinde sıkça görünen kalkan duvarı üç kemerli açıklık şeklindedir caminin çevre duvarının batı köşesindeki çeşme taş ve tuğla malzeme kullanılarak yapılmış sivri kemerli erken Osmanlı dönemi çeşmesidir cami 1568. 1762 yıllarında 1860 larda ve 2014 yılında onarım görmüştür.

SELÇUK HATUN MOSQUE
SELÇUK HATUN CAMİİThe epitaph board over the entrance door of this mosque writter in"sülüs" script reveals that it was built in 1450 by Selçuk Hatun, the daughter of Çelebi Sultan Mehmed. This mosque- its main prayer hall, together with its portico for-is built with a rectangular plan. The mosque's gable wall is an element frequently seen with Bursa masjids. It is built with a chord with three arches. The drinking fountain at the western corner of the mosque's surrounding wall is built using stone and brick materials. It is a drinking fountain of the Early Ottoman period built with pointed arches. This mosque was reovated in 1568 and in 1762, in the 1860s, in 1966 and in 2014.


SELÇUK HATUN CAMİİ

SELÇUK HATUN CAMİİ

SELÇUK HATUN CAMİİ

SELÇUK HATUN CAMİİ

SELÇUK HATUN CAMİİ
13 Kasım 2015 Cuma

SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 13, 2015 0
SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİYapıldığı zaman ve yaptıranı ile ilgili bilgi bulunmamakla birlikte Mimari üslubundan 15.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir Türbe Saraylı kadınlar oldukları düşünülen Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir (diğeri ebe Hatun Türbesi) üzeri premidal külah ile örtülü olan Türbe Muradiye Külliyesi içinde bu şekilde örtülmüş tek yapıdır Türbe içinde iki sanduka bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

SARAYLILAR MAUSOLEUM /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİAlthough there is no information neither on the date of construction of this mausoleum nor on its
sponsor due to its architectural style it is estimated to have been built in the 15th century it is attributed to the women who are from the palece  Akile and Belkıs the elder sisters of Mahidevran Hatun this structure is also called "cariyeler" mausoleum this open sided mausoleum is one of two structures situated within the Muradiye Mausoleum (the other one is the "ebe (Midwife) hatun"Mausoleum) this mausoleum is covered with a pyramidal spire it is the only structure within Muradiye Külliye complex having such type of covering inside this mausoleum there are two sarcophagi the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

10 Kasım 2015 Salı

GULŞAH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 10, 2015 0
 GULŞAH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİTürbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah Hatun'a aittir Türbenin 1487 yılında vefat eden Gülşah Hatun'un daha sağlığında iken yaptırdığı bilinmektedir Türbede yer alan iki mermer mezardan girişte olanın Gülşah Hatun'a aiat olduğu bilinmektedir diğer sanduka'nın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

MAUSOLEUM OF GULŞAH HATUN /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİThis mausoleum is the mausoleum of Gulşah Hatun the wife of Mehmed the conqueror and the mother Shehzade Mustafa ıt is known that it was build when Gulşah Hatun who died in 1487.was still alive there are two marble tombs it is known that the tomb right at the entrance is the one of Gulşah Hatun the other sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown yhe mausoleum which was thoroughly restoret by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ