BURSA SEVDAM : İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE
İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Şubat 2020 Cuma

MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMI

Şubat 07, 2020 4
MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMI
MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMI
MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMIHamam II.Murad tarafından 1426.yılında Muradiye Külliyesine gelir getirmek amacıyla inşa ettirilmiştir.Hamam bir dönem önünde tavuk pazarı kurulduğu için tavuk pazarı hamamı adıyla anılmaktadır.Kadın ve erkek kısımlarından oluşan çifte hamam planındadır Hamamın Kadınlar ve Erkekler kısımları eskiden soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktaydı soğukluk su deposu ve külhan kısımları ise çeşitli sebeplerle günümüze gelememiştir.Yapıda mekanları örten kubbeler ve kubbe geçişleri işçilik ve tasarım açısından eşine az rastlanır niteliktedir.Yapı 1479. 1524.1617.1631.1818.yılları arasında onarım görmüştür.2014.yılında UNESCO dünya mirası ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır


MEYHANELİ/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH
MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMIThis hamam or public bath was built in 1426. by Sultan Murad II.in order to provide income to the
Muradiye Külliye as an open chicken market was established in front of it for a while it is also called "tavuk pazarı hamamı"or the open chicken market hamam"this hamam consisting of women's and men's section was built with a "double hamam"plan both men's and women's section consisted of a cool room (frigidairum or changing cubicle) a warm room (tepidarium) a hot room (caldarium) and a "halvet"or washing cell section a water reservoirand a "kulhan"(or boller room ) (oven) each for various reasons this hamam's cool room (frigidairum) water reservoir and boiler room howaver have not survived to date this structure's domes and the transitions between them are one of a kind as from the point of viev of workmanship and design this structure was renovated .1479.1524.1617.1631.and in 1818.as well as between 1987.and 1990.this hamam is located within a site which was inscribed on the UNESCO word haritage list in 2014.


MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMI

MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMI


MEYHANELİ (TAVUK PAZARI) HAMAMI15 Nisan 2019 Pazartesi

OSMANLI EVİ MÜZESİ

Nisan 15, 2019 2
OSMANLI EVİ MÜZESİ
OSMANLI EVİ MÜZESİ
OSMANLI EVİ MÜZESİYapı 17 yüzyıla tarihlenmektedir Eskiden evin yerinde Sultan II.Murad dönemine ait bir yapının
bulunduğu söylenmektedir Halk arasında Fatih Sultan Mehmed'in doğduğu ev olarak bilinmekteysede Fatih Sultan Mehmed Edirnede Dünyaya gelmiştir Klasik Osmanlı Mimarisinin çizgilerini taşıyan yapı Bursa'daki en eski tarihli sivil Mimarlık örneklerindendir Bodrum yüksek zemin ve birinci kattan oluşmaktadır Binada haremlik selamlık bölümlerinin yanı sıra günlük ihtiyaçların giderildiği mekanlar yer almaktadır yapı 1989 yılında müzeye çevrilmiştir Müzede
Osmanlı döneminde kullanılmış kıyafetlere ve
eşyalara yer verilmiştir.


OSMANLI EVİ MÜZESİTHE OTTOMAN HOUSE MUSEUM This structure is dated to the 17th century it is said that in former times there was a structure dating to the reing of Sultan Murad II.built on the area where this house is situated although it is known among the people to be the house where Mehmed the conqueror was born he was born in Fatih Edirne this structure is bearing the lines of classic Ottoman architecture it is one of the oldest examples of civil engineering in Bursa and consists of a basament a high ground floor and first floor besides its men's and its women's
sections for meeting the daily needs in 1989 this structure
 was changed into a museum where that epoch's clothing is exhibited.


OSMANLI EVİ MÜZESİ

OSMANLI EVİ MÜZESİ

OSMANLI EVİ MÜZESİ

OSMANLI EVİ MÜZESİ

OSMANLI EVİ MÜZESİ

31 Ocak 2016 Pazar

(AYNALI ÇARŞI) GAZİ ORHAN BEY HAMAMI

Ocak 31, 2016 0
 (AYNALI ÇARŞI) GAZİ ORHAN BEY HAMAMI
ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI)
Bursa sevdamHamam Gazi Orhan Bey tarafından yaptırılan ve Bursa'nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi'nin bir parçasıdır Külliyenin merkezindeki Orhan Cami'inde yer alan 1339 tarihli kitabeye istinaden Hamamında bu tarihte yapılmış olduğu bilinmektedir çeşitli dönemlerde değişen kullanım biçimleri nedeniyle "Orhan Bey" "Bıçakcılar" "Hallaçlar""kadınlar" "Hamam kahvesi" isimleri ilede anılmış olup günümüzde Aynalı Çarşı olarak bilinmektedir Orhan Hamamı oldukça büyük boyutlu erkekler ve kadınlar bölümlerinden oluşan bir "çifte"Hamamdır (soyunmalık) sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır 14.16.ve 17 yüzyıllarda büyük onarımlar görmüş olan yapı 1958 yangınından sonra kapsamlı bir onarım geçirerek Hamamın erkeler kısmı Çarşı kadınlar bölümü dükkan ve depo olarak düzenlenmiştir günümüzde Hamam Şehre özgü kültürel değerleri yansıtan objelerin ve etnografik ürünlerin satıldığı bir Çarşı olarak hizmet vermektedir yapı 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

GAZİ ORHAN BEY PUBLIC BATH
Bursa sevdamThis hamam is part of Orhan Külliye which was by Orhan Gazi and which is the Külliye in Bursa According to the epitaph board dated 1339.Orhan mosque which is situated at the centre of this Külliye it is known that also the Hamam was built around that date due to varying uses in different periods the structure was also called "Orhan Bey" "Bıçakçılar" "Hallaçlar" "Kadınlar" and Hamam kahve"Today it is known as "Aynalı Çarşı"or "Mirrored Bazaar" Orhan Hamam with its quite large dimensions is a "double" Hamam consisting of a men's and a women's section both men's and women's section into a bazaar, and a silop warehouse, respectively.Today, this hamam serves as a bazaar where articles, which the cultural values particular to the city, and ethnographic are sold.
This public bath is situated within a site, which was inscrib the UNESCO World Heritage List in 2014.


Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


1 Nisan 2015 Çarşamba

YEŞİL HAMAMI

Nisan 01, 2015 0
YEŞİL HAMAMI
YEŞİL HAMAMI 
BURSA TARİHİ YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu Bedreddin ya da köse türbedar adında bir hayır sever tarafından Yeşil medresenin yanında kendi yaptırmış olduğu fakat bugün ortadan kalkmış bulunan medreseye gelir getirmek  amacıyla inşa ettirilmiştir kapısı üzerindeki kitabesinde Hamam da devrengeç suyu kullanıldığı belirtmektedir tek Hamam sınıfından dır hamam soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1925 yılında onarım görmüştür 2014 yılında UNOSCO Dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

BURSA TARİHİ YEŞİL HAMAMI YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH
this hamam or publıc bath was build by a charitable person called köse Ali Pasha also known under the names sofu or devout Bedreddin or mouseleum caretaker köse in 1480 during the reing of Mehmed the congueror nearby Yeşil Madrasah with the purpose to provide income to this madrasah which today does not exist anymore the epitaph board over its door states that the waters of devrengec spring are used in this hamam this hamam is a single type hamam ıt consists of a cool room (frigidarium or changinig cubicle) a warm room (tepidarium) and a hot room (caldarium) section and a halvet or washing cell section a water reservoir and a külhan (or boiler room) (oven)this structure was renovated in 1925 this hamam is located within a site which was inscribed on the UNOSCO world heritage list in 2014.


1 Temmuz 2014 Salı

ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ (ÖRDEKLİ HAMAMI)

Temmuz 01, 2014 0
ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ   (ÖRDEKLİ HAMAMI)
ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ   (ÖRDEKLİ HAMAMI)
ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİOsmalı imparatorluğu nun kurulduğu şehrimizde tarihi eserler ortaya  çıktıkça kente olan ilgi her Sultan Yıldırım Beyazid döneminde (1389-1402) yapımına başlanan Ördekli Hamamı Timurun 1402 de Bursayı işgal etmesi nedeniyle tamamlanamamıştır. Çelebi sultan Mehmet devrinde bitirilen hamama oğlu Murat beyin adı verilmiştir. Hamam bölgede daha önce I. Murat tarafından yaptırılan Nalıncılar Hamamından sonra yaptırıldığından zamanla yeni hamam ismini almış hamamların çoğalması ile de eski hamam olarak anılmaya başlamıştır.Ördekli isminin ise zaman içerisinde hamamda bulunan havuz ve kurnalardaki figürlerden ötürü verildiği kaynaklarda yer almaktadır.Osmanlı mimarisinde çifte hamamlar grubu içerisinde bulunan Ördekli hamamı Osmanlı tarafından Bursa da yaptırılan en büyük hamam olma özelliğini taşımaktadır.Hamamda külhandan gelen dumamın tabanda dolaştırılarak duvarlara geçirilmesi ile şekillenen bir ısıtma sistemi uygulanmıştır.Ayrıca ısıtılan suyun duvarlarda dolaştırılması sureti ile iç mekanın ısıtılmasında katkıda bulunulmuştur.Planı itibarı ile diğer bursa hamamlarına benzemeyen ördekli hamamı iç içe geçmiş üc dört aşamalı odalardan oluşmaktadır.Birbirine benzeyen erkekler ve kadınlar bölümleri olan hamamım soğukluk kısmı sekizgem sıcaklık kısmı ise dikdörtgen plan üzerine oturtturulmuştur.Üzeri kubbelerle örtülmüş olan yapının duvarları üç sıra tugla 1 sıra kesme taş ile örülmüştür.Hamamın Bursayı güney kuzey istikametinde kesen en önemli ve eski caddelerden birisi olan Abdal caddesi üzerinde yer alması tarihi ipek yolu deve kervanlarının geçiş yerine yakınlığından golayı olcukca oldukça yoğun kullanıldığı kaynaklarda yer almaktadır.Yapıldıktan sonra 1496 yılında kiraya verilen 1620 yılında halvet ve soğukluk bölümleri onarılan ördekli hamamı 1855 depreminde hasar görmüştür.Bir bölümü bütünüyle olan hamam Cumhuriyet dönemindede onarımdan geçmis ancak Abdal caddesinin genişlertilmesi sırasında kısmet  yıkılmıs günümüze değin harap bir vaziyette kalmıştır.Bir dönem depo olarak kullanılan hamam bazı kurumların girişimlerine rağmen restore edilememiş 150 yıla takın bir süre metruk bir halde kalmıştır.Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan yapı
Osmangazi Belediyesinin kültür mirasını koruma çalışmaları kapsamında 20 yıllığına belediyeye tahsis edilmiştir.Yapının Osmangazi Belediyesine 2005 yılındaki devri sonrasında başlayan ummalı prohjelendirme  çalışmaları (rölöve,restitüsyon ve restorasyon) Bursa kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca onaylandıktan sonra 2006 yılında restorasyona başlanmıştır.Özen ve dikkatle sürdürülen restorasyon 2008 Nisan ayında tamamlanmış ve çok amaclı kültür merkezi olarak işlevlendirilen Ördekli kültür sanat merkezi hizmete açılmıstır.600 yıl boyunca kapılarını hiç kapatmayan ördekli hamamı bu zaman içerisinde Bursa dan yolu geçen Bursa da yaşayan herkeze paşaya kadıya sadrazama ve kervana hizmet etmiş ve bu insanların tertemiz hayatlarına pay sahibi olmuştur.gecen gün artıyor tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve yüzyıllar boyu kervanların  uğrak mekanı olan ördekli hamamı bu tarihi miraslarımızdan sadece biri son 150 yılını kaderiylebaş başa geçirmiş olsada bugün bursa kültür ve sanat hayatının kalbi konumunda planı itibariyle diger bursa hamamlarına benzemeyen   ördekli hamamı  Osmanlı döneminde bursa ya yaptırılan en büyük hamam olma  Özelliğini taşıyor Osmanlı döneminde hamamlar sadece yıkanma yeri deyil sağlık huzur ve sosyalleşmenin sağlandığı merkezler olmuştur hamamlar birlik ve beraberliğin sağlandığı dostlukların kurulduğu alışverişlerin yapıldığı huzurun bulunduğu en önemli mekanlardı izlerini hala ilk günki gibi koruyan ördekli kültür ve sanat merkezi o mistik atmosferiyle Bursalı 'ların sosyal ve kültürel hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ


ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR SANAT MERKEZİ