BURSA SEVDAM : YEŞİL CAMİİ
YEŞİL CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
YEŞİL CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Haziran 2016 Çarşamba

VELED-I YANIÇ CAMİİ

Haziran 01, 2016 0
VELED-I YANIÇ CAMİİ
VELED-İ YANİÇ
Bursa sevdamAsıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad
Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezıd döneminde (14.yüzyıl) Bursa'da devlet işlerinde bulunmuştur Ankara savaşına'da katılmış Osmanlı devletinin ilk dönem komutanlarında'dır 1450 yıllarında vefat etmiştir kendi adıyla anılan Cami'inin avlusunda gömülüdür

VELED-İ YANİÇ CAMİİ
Cami 1440.yılında Mahmud Çelebi yaptırılmıştır kare planlı mescidin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür minare Camii dışında giriş kapısının tam karşısında bulunmakta olup bir çeşmenin üzerine dört ayakla oturtulmuş beş basamakla çıkılan kubbe biçimindedir

VELED-İ YANİÇ ÇEŞMESİ
İç içe geçmiş iki sivri kemerin ortasında yer alan alınlığında 1331.(1931) tarihli onarım kitabesi vardır çeşmenin üzerinde tuğladan dört ayak üzerine oturan cami minaresi yer alır.
Bursa sevdam

VELED-İ YANIÇ
Veled-i Yanıç was a sufi whose real name was Mahmut his father was hadji Hayruddin the son of yanıç he worked under state service during the reings of murad hüdavendigar the first and Yıldırım bayezıd he was one of the commanders of the ottoman stete he olso combated in the Ankara war he died in 1450s. he is burıed in the courdyard of the mosque which is known with his name

VELED-İ YANIÇ MOSQUE
The mosque was buıld in 1440 by Mahmud Çelebi the square planned mesjid is covared with an octagon-shaped dome the minared is buıld like a tower which can be climbed by five stairs and is placed over the fountain outside of the mosque right across the entrance with the support of five legs

VELED-İ YANIÇ FOUNTAIN 
There is a lagend concerning the raparation of the fountaın in 1331.(1913) placed on the pediment in the middle of the overlapped tapering arcs the mosques minaret rises on four birick legs over the fountaın.
Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


2 Mayıs 2015 Cumartesi

MURADIYE II.MURAD CAMİİ

Mayıs 02, 2015 0
 MURADIYE II.MURAD CAMİİ
MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ
Bursa sevdamMuradiye Camii, Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Hitabesinde Camiinin inşaatına 1425 ylında başladığı ve 1426 yılında tamamlandığı belirtilmektedir   ''I'' planlı (tabhaneli,zaviyeli) camilerden olan yapı asılibadet mekanı iki yanda birer eyvan ve son cemaat yerinden oluşmaktadır yapının son cemaat yerinde bizans dönemi sütun başlıklı iki granit sütun bulunmaktadır. Kündekarı tekniğinde yapılmış olan ahşap kapı camiinin yapıldığı tarih ile eş zamanlı olup çok ince bitkisel motiflerle süslenmiştir. Camiinin haziresi II. Murad Türbesinin civarına zamanla şehzae ve saray mensuplarının da gömülmesiyle hanedan kabristani haline gelmiştir yapı son olarak 2014 yılında vakıflar genel müdürlüğünce restore edilmiştir 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

 MURADIYE (MURAD II) MOSQUE
Bursa sevdamMuradiye Mosque, Sultan II. It was built as a central building of the complex by Murad. The construction of the mosque in addressing 1425 yl in the beginning and is reported to be completed in 1426, '' I '' plan (tabhanel, the angular) asılibadet structure of the mosque place one on each side iwan and consists of the portico over the structure of the portico over the byzantine era column titled There are two granite columns. With the date of the wooden door mosque built in kündekari is simultaneously is decorated with fine floral motifs. The graveyard of the mosque II. Murad Tomb of the vicinity of the times princes and courtiers became buried by the dynasty kabrist new structure in the final 2014 foundations are located in an area declared as a UNESCO world heritage site in 2014, has been restored by the general directorate.Bursa sevdam


Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


1 Nisan 2015 Çarşamba

YEŞİL İMARETİ

Nisan 01, 2015 0
YEŞİL İMARETİ
YEŞİL İMARET
BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİÇelebi Sultan Mehmed in 1414-1421 yıllarında yaptırmış olduğu Yeşil külliyenin bir parçası olarak inşa ettirilmiştir mimarı Hacı İvaz Paşa dır uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahiptir yapının doğu yönüne bitişik ve iki kubbeli mutfak kısmı bulunmaktadır günümüze ulaşamayan imaret anbar ının caminin doğusundaki kahvehanenin yerinde olduğu sanılmaktadır 19 yüzyıl sonlarına doğru yavaş yavaş önemini kaybetmeye başlamışsa da işlevini sürdürmeye devam etmiştir 2011 yılında Bursa büyük şehir belediyesi tarafından restore edilmiştir 2014 yılında UNOSCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır bu gün günümüzde hala yoksullara ve fakirlere yemek dagıtımı  yaparak işlemini sürdürmektedir

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİYEŞİL SOUP KITCHEN ;this soup kitchen was built as a port of Yeşil külliye built between 1414 and 1421 by Çelebi Sultan Mehmed ıts architect was hacı İvaz pasha this structure is built with a longitudinal rectangular plan there is a two domed kitchen section bonded to the structures eastıt is supposed that the storeroom which is not preserved was situated at the place of the coffehouse at the mosgues east althoung this structure gradually started to lose its importance towards the late 19 th centruy it nevertheless continued to maintain its function in 2011 Bursa metropolitan municipality this soup kitchen is located within a site which was inscribed on the UNOSCO world heritage list in 2014.

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ


YEŞİL CAMİİ

Nisan 01, 2015 0
YEŞİL CAMİİ
YEŞİL CAMİİ
TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİYeşil camii;erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerindendir Yeşil camii nin yapımına Çelebi Sultan Mehmed tarafından başlanmış oğlu II.Murat zamanında 1422 yılında tamamlanmıştır ters T planlı yapılar gurubuna girmektedir Yeşil Camınin mimarı Hacı ivaz paşa nakkaşları ise Ali Bin İlyas ve Mehmed el Mecnun dur Cami sadece taş kullanılarak yapılmış ve üzeri mermer plakalarla kaplanmıştır iki katlı caminin üst katında Osmanlı döneminde ilk kez bu camide görülen Hünkar mahfili yer almaktadır.

GREEN MOSQUE
TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ the consruction of green mosgue one of the primary specimens of the earl Ottaman period architecture started in the reign of Çelebi Sultan Mehmed and was completed in 142 during the reing of his son Murad II.ıt is included in the group of inverted T plan buildings the architect of the mosgue was Hacı İvaz pasha and the muralists were Ali Bin İlyas and Mehmed el mecnun the mosgue was builtbby using only stones and covered with marble plates the Sultan mahfi which was first seen in this mosgue in the Ottoman empire existsin the upper floor of the twofloor
mosgue.


TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ


TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ

TARİHİ BURSA YEŞİL CAMİİ