BURSA SEVDAM : UMUR BEY CAMİİ
UMUR BEY CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
UMUR BEY CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Şubat 2016 Perşembe

UMURBEY HAMAMI

Şubat 04, 2016 1
UMURBEY HAMAMI
Bursa sevdamUMURBEY HAMAMI
1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden anlaşılmaktadır Umur Bey Osmangazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşanın oğludur hem Asker hemde Bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde Vezir rütbesi almıştır Umurbey Hamamı dikdörtgen planlı bir "tek"Hamamdır soğukluk ılıklık ana mekanlarından oluşur Hamam ısıtmalı Hamamlardan olup su deposu Külhan (ocak) yapının sonunda yer almaktadır 1990.lı yıllara kadar Hamam olarak kullanılan yapı 2008.yılında restore edilerek Tofaş sanat galerisi olarak kullanılmaktadır

UMURBEY PUBLIC BATH 
Bursa sevdamThe waqf epitaph board mounted on the wall of "Umurbey"mosque reveals that this Hamam or publıc bath was donated by Umurbey to this mosque prior to 1440.Umur Bey was the son of Kara Timurtaş Paşha one of the brothers in arms of Osman gazi during the reign of Murad II.Umur Bey both a soldier and a scholar was granted the rank of Vizier "Umurbey"Hamam is a single Hamam built with a rectangular plan ıt consists of there main sections the cool room (caldarium)as this Hamam is one of those having a heating system it disposes of a water reservoir and a "külhan" (or boiler room/oven)which are stuated at the end of the structure until the 1990s this structure was used as a Hamam and restored in 2008.since when it is used as TOFAŞ art gallery.


Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam

UMUR BEY HAMAMI

UMUR BEY HAMAMI

18 Ocak 2016 Pazartesi

UMUR BEY TÜRBESİ

Ocak 18, 2016 0
UMUR BEY TÜRBESİ
UMUR BEY TÜRBESİUMUR BEY TÜRBESİ
Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi, Ali, Mehmed, Oruç ve Mahmud adlı dört kardeşi vardır. Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatmasına katılmış, Ankara Savaşı'nda babası Timurtaş Paşa ile birlikte yaralı bir halde, Timur'a esir düşmüştür. Şehzadeler mücadelesinde Musa Çelebi'nin yanında yer almış, daha sonra Çelebi Mehmed'in safına geçerek büyük hizmetlerde bulunmuş ve Anadolu Beylerbeyi olmuştur. Hem asker hemde bilgin olan Umur bey, 2. Murad döneminde vezir rütbesini almıştır. Hayırsever bir insan olan Umur Bey'in çeşitli yerlerde vakıfları vardır. Etrafı açık olan türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbe de Umur Bey'e ait sanduka bulunmaktadır. 1461 tarihinde vefat ettiği bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca bu taşlarda "Müminler Ölmez bilakis fani alemden baki aleme göçerler.", "Dünya ahiretin tarlasıdır." gibi hadisler de yazılıdır.

MAUSOLEUM OF UMURBEY
This mausoleum is the mausoleum of Gazi Umur (Omur) Bey who died in 1461.Umur bey was the son of Kara Timurtash Pasha, a brother in arms of Osman gazi. He had four brothers, Yahshi, Ali, Mehmed, Oruç, and Mahmud. He participated in the Istanbul siege by Yıldırım Bayezid, and when wounded in the Ankara War together with this father, Timurtash Pasha, he was taken prisoner by Timur. In the succesion war, he stood by Musa Çelebi. Later, he defected to Çelebi Mehmed, to whom he rendered important services, and became governor-general of Anatolia. During the reign of Murad 2, Umur bey, bpth a soldier and scholar, was granted the rank of a vizier. Umur bey, who was a charitable person, built waqfs in different places. This open-sided mausoleum is covered with a. Inside this mausoleum, there is sarcophagus of Umur bey The inscription on the tombstone written in sulus script gives the information that Umur bey had died August of 1461. Furthermore, there are hadiths written on these stones saying: "The faithful won't die; on the contrary, they migrate from the mortal world to the eternal world.", "One may beweep the world's past, but ist middle and ist end are eternity", and "The world is the field of afterlife."


UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ

UMUR BEY TÜRBESİ

17 Ocak 2016 Pazar

UMUR BEY CAMİİ

Ocak 17, 2016 0
UMUR BEY CAMİİ
UMUR BEY CAMİİ
UMUR BEY CAMİİII.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş kapısının iki yanında mermer Türkçe kitabeler bulunmakta olup bunlar Bursa'da bilinen ilk Türkçe Vakfiyelerdir yapı son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır asıl ibadet mekanı kare planlı ve kubbe ile örtülüdür ikinci bir odanın caminin ilk yapıldığı dönemde eğitim amacıyla kullanıldığı bilinmektedir son cemaat yeri üç adet korint tarzında başlığı olan Bizans dönemine ait sütunlar ile taşınmaktadır caminin haziresi olup ayrıca batı duvarına gömülü olarak Umur Beyin Çeşmesi bulunmaktadır camii 1627.1628. 1795. 1825. 1858. 2014. yıllarında onarım görmüştür

UMUR BEY MOSQUE
This mosque was built by Umur Bey in 1449 or 1451 during the reign of Murad II. Umur Bey, both a soldier abd scholar, was granted with the rank of a vizier during the reign of Murad II. There is a marble epitaph board at either side of the mosque's entrance door, written in Turkish. These are the first waqf charts known in Bursa being written in Turkish.This structure, togerher with its portico for latecomers, is built with a rectangular plan. The main prayer hall is built with square plan. This hall is domed. It is known that a second room was used for education purposes at the time when this mosque was initially built.The portico for latecomers is borne by three columns from the Byzantine era with Corinthian capitals. This mosque has a graveyard. Furthmore, there is the ''Umur Bey'' drinking fountain set into the structure's western wall. This mosque was renovated berween 1627 and 1628, in 1795,1825,1858, and in 2014
UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ