BURSA SEVDAM : YEŞİL İMARETİ
YEŞİL İMARETİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
YEŞİL İMARETİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Haziran 2015 Perşembe

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

Haziran 04, 2015 0
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ 
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu bilinen mezardan almaktadır. Yapılış tarihi kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, bir yapılar bütünün parçası olduğu ve sosyal amaçlı (aşevi) kullanıldığı görüşü hakimdir. Eskici Mehmed Dede Aşevi iki farklı yapıdan oluşmaktadır. Anıtsal özellikte ilk yapı, kare planlı olup kubbe ile örtülür Diğer yapı ise, yanında bulunan iki katlı sivil mimari örneği yapıdır. Bu yapı, aslına uygun olarak inşa edilerek aşevi işlevine sonradan dahil edilmiştir. Osmangazi Belediyesi tarafından hor iki yapımında 2008 yılında restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Günümüzde aşevi olarak hizmet vermektedir. Eskici Mehmed Dede'nin şu an ki mezarının eskiden bir türbe içerisinde olduğu, ancak çeşitli sebeplerle türbenin yıkıldığı bilinmektedir. Tarihi kayıtlarda Eskici Mehmed Dede'nin, Üftade Hazretlerinin müridlerinden olduğu ve Aziz Mahmud Hüdai'nin hidayete ermesine vesile olduğundan bahsedilmektedir Mehmed Dede'nin bazen Bedesten'de ticaretle uğraştığı bazen de eskicilik mesleğini yaptığı söylenir.

ESKICI MEHMED DEDE SOUP KITCHEN
ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ This soup kitchen is named after a tomb located is eastern direction, which is known to be the tomb of Eskidji Mehmed Dede. Both the date of construction and the name of its sponsor are unknown. Although historical sources do not give exact information about the function of this structure, the prevailing opinion is that it was a part of a complex comprising several sturucteres and that it was used for a social purpöse (soup kitchen). The ''Eskidji Mehmed Dede'' Soup Kitchen consist of two different structures; one of them has a monument character. İt is built with a square plan, and covered with a dome. The other one right at its side is a two-floored structure representing civil architecture. This structure was built according to the otginal plans, and integrated later into a soup kitchen's function. Both structures were restored by Osmangazi Mucipality in 2008. Today, there are rendering service as a soup kitchen. It ıs known that the current tomb of Eskidji Mehmed Dede formerly was located inside a mousoleum, but that this mausoleum collapsed for various reasons. Historical records mention that he was one of the disciples of his Excellency Uftade, and that he guided Saint Mahmud Hudai in finding the right way. It ıs told that Mehmed Dede sometimes was busy with trade int the bedesten (the covered market) and sometimes working as a junk dealer.


ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ


ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

1 Nisan 2015 Çarşamba

YEŞİL İMARETİ

Nisan 01, 2015 0
YEŞİL İMARETİ
YEŞİL İMARET
BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİÇelebi Sultan Mehmed in 1414-1421 yıllarında yaptırmış olduğu Yeşil külliyenin bir parçası olarak inşa ettirilmiştir mimarı Hacı İvaz Paşa dır uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahiptir yapının doğu yönüne bitişik ve iki kubbeli mutfak kısmı bulunmaktadır günümüze ulaşamayan imaret anbar ının caminin doğusundaki kahvehanenin yerinde olduğu sanılmaktadır 19 yüzyıl sonlarına doğru yavaş yavaş önemini kaybetmeye başlamışsa da işlevini sürdürmeye devam etmiştir 2011 yılında Bursa büyük şehir belediyesi tarafından restore edilmiştir 2014 yılında UNOSCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır bu gün günümüzde hala yoksullara ve fakirlere yemek dagıtımı  yaparak işlemini sürdürmektedir

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİYEŞİL SOUP KITCHEN ;this soup kitchen was built as a port of Yeşil külliye built between 1414 and 1421 by Çelebi Sultan Mehmed ıts architect was hacı İvaz pasha this structure is built with a longitudinal rectangular plan there is a two domed kitchen section bonded to the structures eastıt is supposed that the storeroom which is not preserved was situated at the place of the coffehouse at the mosgues east althoung this structure gradually started to lose its importance towards the late 19 th centruy it nevertheless continued to maintain its function in 2011 Bursa metropolitan municipality this soup kitchen is located within a site which was inscribed on the UNOSCO world heritage list in 2014.

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ

BURSA TARİHİ YEŞİL İMARETİ