HAMZA BEY KÜLLİYESİ

Kazıklı voyvoda hamza beyi neden katletti? Hamza bey kimdir? Hamza bey külliyesi nerede? Hamza bey külliyesinde kimler yatıyor? Hamza bey k...

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİKazıklı voyvoda hamza beyi neden katletti?
Hamza bey kimdir? Hamza bey külliyesi nerede? Hamza bey külliyesinde kimler yatıyor?
Hamza bey külliyesine nasıl gidilir?

HAMZA BEY KÜLLİYESİ
1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd  Paşanını kardeşidir Beyazıd paşa tarafından tırhala dan getirilen Hamza bey kendilerine malikane olarak verilen İznik civarında çakırca köyüne yerleşmiştir ağabeyi Beyazıd paşa komutasındaki orduda küçük bir zabit olarak Timurlenk ile Ankara savaşına katılan Hamza bey 1416 da on bin kişilik kuvvetle Çanakkale muhafızliğına getirilmiştir 1417 de Amasya ya vali olarak tayin edilen Şehzade II ,Murad ın Muhafız liğına ve Amasya ordu Komutanlığına  tayin edilmiştir Samsun ve Sinop Hamza bey  taraından Venediklilerden alınmıştır. II Sultan murad  zamanında Hamza bey 1422 de II,Murad ın Şerbattarllığına getirilen Hamza bey düzme Mustafa olayında bir ara esir düşmüştür 1427 de Anadolu Beylerbeyliğine getirilmiştir 1444 deki Varna muharebesine İştirak etmiştir dört yıl Şehzadeliğinde Amasya da 31 yılda padişahlığında Sultan II,Murad a sadıkane hizmet eden Hamza bey i II,Murad zamanında Anadolu Beylerbeyi Fatih zamanında Rumeli Beylerbeyi olarak görürüz. Fatih sultan Mehmed zamanında  Hamza bey  Bizans fethi için seferberlik ilan edildiği zaman Fatih tarafından Rumeli ordularının toplanması için görevlendirilen Hamza bey karargahı Çorlu da kurulmuş bu fırsat tan istifade bir camii yapılmıştır Harp meclisinde bulunan Hamza bey 1453 yılında İstanbul u muhasara feth eden Fatihin 200 bin kişilik  ordusunda filo komutanı olarak 22 nisan 1453 de 72 pare gemiyi dolma-bahçeden Halice indirerek değerli bir yer işgal etmiş ve Resulullah ın (İstanbul elbet feth olunacaktır-onun fethinde muvaffak olan emir ne güzel emir ve onun askerleri ne güzel askerdir ) medh sanasına mazhar olmuştur Hamza bey in dikkate şayan bir tarafıda işte bu yönüdür fetihten sonra İstanbul un emniyeti için 1455 de Çanakkale boğazının muhafazası için Gelibolu valisi ve KAPTAN-I DERYA tayin edilmiştir aynı yıl Antalya ya vali olarak gönderildi ve Anadoluda Uzun Hasan tarafından işgal edilen koyun hisarı geri aldı bu muvaffakiyet nedeniyle Fatih tarafından Rumeli Beylerbeyliğine taltif edildi Hamza bey 1456 da Limni ye 1458 Atina ve Mora ya vali olarak tayin edildi aynı yıl PİRİŞTİNE ye vali olarak gönderildi 1460 da tekrar Atina ya vali oldu 1461 de 70 yaşın üstünde Hamza bey valiolarak Atina dan VİDİN e nakledildi aynı yıl Fatih sultan Mehmed Yunus paşa yı Vidine göndererek (dotluk ve iyi komşuluk müahedesi yapılmak için hamza bey başkanlığında Romaya bir sefaret heyeti ) gitsin dedi Vidin den hamza bey başkanlığında bir diplomatlar heyeti Romaya giderek Fatihin selamını ve geldiklerinin sebebini tarihte zulmüyle meşhur Kazıklı voyvada ya bildirmeleri üzerine Voyvada heyette bulunanların hepsini kazığa hamza beyi de uzunca bir kazığa vurarak şehit etti bununlada tatmin olmayan hain Voyvada Türk hududuna baskın yaparak 25 bin kişiyi kaçırıp onlarıda kazığa vurarak şehit etmiştir bu elim hadise üzerine SADRAZAM MAHMUD PAŞA komutasindaki ordular karadan hareket etti Fatih de 175 parça
BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ
gemiyle Karadeniz den Tunaya girerek Vidine çıktı bu tarihi hareketin neticesinde Roma yı da feth etmiş oldu Hamza Bey in iskelet halindeki cesedi bizzat Fatih tarafından getirilerek oğlanlarına teslim edildi ve kendi yaptırdığı camii yanındaki türbeye defnedildi ön taraftaki büyük mezar HAMZA BEY indir diğerlerinin kimlere ait olduğu belli değildir akrabalarından oldukları tahmin edilmektedir amsaline ender rastlanan HAMZA BEY 19 yıl çelebi sultan Mehmet e 35 yıl II,Sultan Murad a ve 10 yıl FATİH SULTAN MEHMED e sadıkane hizmet etmiştir HAMZABEY ciddi ahlaklı ve dindar biz zat idi rütbesi paşa olduğu halde alayişi dünyaya aldanmamak ve kirlenmemek için kendisine paşa değil  (BEY) dedirtti yalnız o küçük Ünvan ı ile anılmasını isterdi galip çıktıkları harp ler den kendine düşen ganimet hisselerini hayır hasenata sarf ederek gittiği yerlerde vakit bulabilirse hemen bir camii medrese çeşme imaret gibi hayrat yaptırırdı Bursa da M.K.paşada Selanik te Manastır da Piriştine de Üsküp te ve sair köy ve kasabalarda bir çok camileri vardır bizim camimizi Hamza bey mescit olarak yaptırmış 1615 de Mimber konarak camiye çevrilmiştir Hamza bey caminin doğusunda 18 odalı medrese bir imaret yaptırmış zamanla medrese yanmış İmaret kaybolmuştur 1855 büyük depreminde türbe kapısının üstünde kubbeyi aşan büyük çatlak meydana gelmiştir türbe 1959 yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından esaslı bir şekilde aslına uygun restore edilmiştir HZ.ALLAH RAHMET EYLESİN
kabrini nurlara gark eylesin,BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ


BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ

BURSA HAMZA BEY KÜLLİYESİ


ADRES:Hamzabey, Kaplıca Cd. No:55, 16060 Osmangazi/Bursa
HAMZA BEY CAMİİ VE KÜLLİYESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO HAMZA BEY MOSQUE AND COMPLEX GET DIRECTIONS

COMMENTS

BLOGGER: 1
  1. Lapsus scriptae: Hamza Bey Kastrioti'nin babasının adı Sinan değil, Stanisha idi. Literatürde kaynaklara sayısız referans var!

    YanıtlaSil
Makale ve Site Hakkında Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşırsanız Seviniriz..
We would appreciate it if you share your thoughts about the article and the site with us ..

Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : HAMZA BEY KÜLLİYESİ
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimPZxFVaTwO8iAFubOA5-46mdPfsszbO4Wihdp4i6MX57SkSawMxPagDCFOABGJT2rHZkHbthFkOBmm5NA_hOVNSsqbka6gCT9G35URU3mSTaQ9ahlTLWNzeK0HbQfCKTDdyTfdl70wW3O/w320-h180/IMG_20150215_162914.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimPZxFVaTwO8iAFubOA5-46mdPfsszbO4Wihdp4i6MX57SkSawMxPagDCFOABGJT2rHZkHbthFkOBmm5NA_hOVNSsqbka6gCT9G35URU3mSTaQ9ahlTLWNzeK0HbQfCKTDdyTfdl70wW3O/s72-w320-c-h180/IMG_20150215_162914.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2015/03/hamza-bey-kulliyesi.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2015/03/hamza-bey-kulliyesi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content