BURSA SEVDAM : GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
GÜLRUH HATUN TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Aralık 2020 Cuma

BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ

Aralık 18, 2020 0
BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ
BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY TÜRBESİ 
BEDREDDİN MAHMUD TÜRBESİ
Türbeyi Sultan II.Murad'ın Saray adamlarından Bedreddin Pars Bey inşa ettirmiştir Pars Ailesinin kurucusu olan Pars Bey'in asıl adı Bedreddin Mahmud Baba adı ise Abdullah'tır 14 Eylül 1445 Tarihli bir Vakıf Kaydı bulunmaktadır ilk Vakıf Senedinin Yanması üzerine düzenlenmiş bulunan bu Vakıf kaydında Pars Bey "Emirü'l-azam ve Kadri'l-Muazzam" (Meşhur ve Çok değerli) deyimi ile anılmıştır Kendisi eskiden burada bulunan Zaviyesine Bağlar Bahçeler Değirmenler ile birlikte Yazır ve Umurbey Köylerini Vakfetmiştir Mevcut Türbe Sekizgedn Planlı olup üzeri Kubbe ile örtülmüştür Türbede Bedreddin Pars Bey'e ait olduğu bilinen bir Sanduka yer almaktadır.BEDREDDİN MAHMUD TÜRBESİ
MAUSOLEUM OF BEDREDDİN MAHMUD PARS BEY This Mousoleum was built by bedreddin Pars Bey one of the courtiers of Sultan Murad II.the original Pars Bey who also was the founder of the Pars Family was Bedreddin Mahmud his father's name however was Abdullah there is a waqf document burnt a second one was issued describing Pars Bey as "Emiru'l-azam" and "Kadri'l-Muazzam" or famous and "very valuable" person he donated the villages of Yazır and Umurbey together with their vineyards
theirgardens and their mills to his "Zaviye" or hermitage which was situated here in former times the today's mausoleum is built with an octagonal plan and is covered with a dome inside there is a sarcophagus known to be the one of Bedreddin Pars Bey..

17 Ocak 2020 Cuma

OKÇU BABA TURBESİ

Ocak 17, 2020 4
OKÇU BABA TURBESİ
OKÇU BABA TURBESİ
OKÇU BABA TURBESİTürbenin 14. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir Türbede Bursa'nın Fethinde önemli hizmetleri bulunan Nusret veya Nasrettin adli bir Paşanın Kabrinin olduğu bilindiğinden "Nusret Paşa veya Okçu Baba Türbesi olarak da anılmaktadır Nusret Paşanın Okçulukta ve ok imalatında Usta bir zat olduğu için Okçu Baba olarak anıldığı bilinmektedir Kare planlı ve Tek Kubbeli bir yapıdır içerisinde Okçu Baba'ya ait bir sanduka bulunmaktadır Türbe 1633.ve 1644. yıllarında onarım görmüştür
Bursa'ya bir çok faydası olan bu değerli zat Osmanlı döneminde Orhangazi Hazretlerinin yanında bulunmuş o dönemde yapılan Savaşlarda Yeni Çeri askerlerine Ok yapımında yardımcı olan önemli bir ustaymış söylentilere göre Okçu Baba bir gün Okunu ve Yayını alıp Uludağın en yüksek yerine çıkmış Yayını gerip okunu fırlatmış ve bu ok Bursa'da nereye düşerse benim mezarımı oraya yapınız demiş şimdi Türbesinin bulunduğu Kırk Merdivenlerin biraz yukarısında Tophaneye yakın bir yerdedir bu vesile ile yaşamında çok kıymet verdiği Osmangazi ve Orhangazi'ye de vefatından sonrada yakın olmuştur yüksek olan türbesi Bursa'da olan büyük depremlerle birlikte biraz çökmüş olasına rağmen hala ayakta durmaktadır..

OKÇU BABA TURBESİ
MAUSOLEUM OF OKÇU BABA
İt is believed that this mausoleum was built in the 14th century as it is known that the grave of a pasha called Nusret or Nasrettin rendering important services during the conquest of Bursa is situated in this mausoleum it is also mentioned as Nusred Pasha mausoleum as Nusret Pasha was a master in archery it is presumed that it is mentioned as Okçu Baba or father archer this structure is built with  a square plan and a single dome inside there is one sarcophagus which is the one of Okçu Baba this Mausoleum was renovated in 1633 and in 1644.OKÇU BABA TURBESİ

OKÇU BABA TURBESİ

OKÇU BABA TURBESİ

2 Haziran 2016 Perşembe

ORUÇ BEY TÜRBESİ

Haziran 02, 2016 0
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİBursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi tarafından da görevlendirilmiştir daha sonra çelebi Mehmed'in hizmetine girerek 1422.yılında Beyler Beyi olmuş ve ardından II.Murad zamanında Vezirlik görevine getirilmiştir burada bulunan yekpare mermer kapaklı sanduka'nın Oruç Beye ait olduğu söylenmektedir ortadaki mermer sanduka Oruç Bey'in kardeşi Mahmut bey'in kızı Zeynep hanım'a vefatı (1510) aittir üçüncü mezar ise yine Oruç Bey'in ailesinden bir kisiye aittir Oruç Bey'in kabri ve yanındaki mezar taşları 2008.yılında Osmangazi belediyesi tarafından düzenlenerek türbe haline getirilmiştir.

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY
ORUÇ BEY TÜRBESİOruç Bey a statesman from Bursa is the son of kara timurtaş pasha and the younger brother of umur (omur) bey he was a commander during the reign of Yıldırım Beyazıd (1389-1403) appointed to this duty by süleiman çelebi later on he joined  the services of çelebi mehmed baceme beylerbeyi of governor-general in 1422. and thereafter was appointed to the duty of a "vizier"in the times of murad II.ıt is said that the sarcophagus with its monolithic marble cover situated in this mausoleum is the one of Oruç bey the marble sarcophagus in the centre the one of zeynep hanım (died 1510) the doughter of mahmud bey the younger brother of oruç bey in the third sarcophagus too there is a family member of oruç bey buried in 2008.the gravesite of oruç bey and the tomstones next to it were rearrenged by osmangazi munıcipality and thus transformed into a mousoleum


ORUÇ BEY TÜRBESİ

ORUÇ BEY TÜRBESİ

13 Kasım 2015 Cuma

SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 13, 2015 0
SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİYapıldığı zaman ve yaptıranı ile ilgili bilgi bulunmamakla birlikte Mimari üslubundan 15.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir Türbe Saraylı kadınlar oldukları düşünülen Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir (diğeri ebe Hatun Türbesi) üzeri premidal külah ile örtülü olan Türbe Muradiye Külliyesi içinde bu şekilde örtülmüş tek yapıdır Türbe içinde iki sanduka bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

SARAYLILAR MAUSOLEUM /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİAlthough there is no information neither on the date of construction of this mausoleum nor on its
sponsor due to its architectural style it is estimated to have been built in the 15th century it is attributed to the women who are from the palece  Akile and Belkıs the elder sisters of Mahidevran Hatun this structure is also called "cariyeler" mausoleum this open sided mausoleum is one of two structures situated within the Muradiye Mausoleum (the other one is the "ebe (Midwife) hatun"Mausoleum) this mausoleum is covered with a pyramidal spire it is the only structure within Muradiye Külliye complex having such type of covering inside this mausoleum there are two sarcophagi the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

9 Kasım 2015 Pazartesi

HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 09, 2015 0
 HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİHÜMA SULTAN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için  (1449) yılında yaptırılmış olduğu üç satırlık arapça kitabesinden anlaşılmaktadır "ak türbe "veya "Hatuniye Türbesi"olarakta bilinmektedir Türbe içerisnde kubbede mihrapta ve duvarlarda 19.yüzyıla ait kalem işi bezemeler yer almaktadır Türbede mermer bir setin üzerinde yer alan Hüma Hatuna ait bir sanduka dışında kime ait olduğu bilinmeyen bir sanduka daha bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

MAUSOLEUM OF HUMA SULTAN /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİIts there-line epitaph board written in arabic states that the construction of this mausoleum was ordared by Murad II.and build in 853 A.H (1449) by his son Mehmed the conqueror for his mother Huma Hatun ıt is also known as "ak Turbe" ("the white mausoleum") or "hatunuye Türbesi ("hatunuye mausoleum") in the inside of this mausoleum there are hand-drawn ornaments from the 19th centruy these cover its dome its mihrap and its walls respectively besides the sarcophagus of Huma Hatun which is placed on a marble platform there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the  UNESCO world haritage list in 2014HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

8 Kasım 2015 Pazar

MUKRIME HATUN TÜRBESİ

Kasım 08, 2015 0
 MUKRIME HATUN TÜRBESİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİTürbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in Annesi Mükrime Hatun'a
atfedilmiştir yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır ancak Mükrime Hatunun 1517.yılında vefat ettiği göz önüne alındığında Türbenin 16.yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir Türbenin duvarları çeşitli dönemlerde yapılmış zengin kalem işi bezemelerle süslenmiştir Türbenin Mükrime Hatun'a ait mezarların dışındaki mezarların kimlere ait oldukları bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak kabul edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF MUKRIME HATUN/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİThis mausoleum is attributed to Mukrıme Hatun the wife of Shehzade shehinsah son of bayezıd
II.and mother of Shehzade Mehmed there is no construction-related epitaph board on this structure howover considering the fact that Mukrıme Hatun died in 1557. the date of construction of this mausoleum is estimated to be early 16th centruy ıts walls are decorated with rich hand-drawn ornaments from different epochs besides the tomb of Mukrime Hatun there are tombs in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014
MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

2 Kasım 2015 Pazartesi

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ

Kasım 02, 2015 0
ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİTürbe, II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında vefat eden Şehzade Mahmud'un cenazesi Bursa'ya getirilerek üzerine bu Türbe yaptırılmıştır Mimarı Yakup Şah Bin Sultan Şahtır çini kalem işi ve malakari (alcı ile yapılan alçak kabartma tekniğindeki süsleme) açısından çok zengin olan iç mekan 2.90 metre yüksekliğe kadar firuze ve lacivert altıgen çiniler ile kaplıdır yapı tüm süsleme elemanları ile dönemin süsleme sanatına da ışık tutmaktadır 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16.yüzyıla iat özgün kalem işleri 2013.yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak tekrar özgünlüğünü kazanmıştır Türbede dört adet mermer mezar bulunmaktadır mezarlar Tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır mezarlar Şehzade Mahmud ve onun 1512.de vefat eden oğulları Orhan Emir ve Musa'ya aittir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİMAUSOLEUM OF PRINCE MAHMUD/MURADİYE KÜLLÜYESİ
This mausoleum was built for Şehzade Mahmut son of Bayezid II.Şehzade Mahmud died in 1507 during his governorship in Manisa his funeral was brought to Bursa and covered by this mausoleum the name of this structure's architech is Yakup shah bin Sultan Shah ıts interior section is very rich due to its glazed tiles its hand-drawn ornaments and its "malakari"work (a decoration made using the technique of bas-relief made of plaster) ıt is covared with turquoise and dark blue hexagonal glazed tiles up to a height of 2.90 m. the mausoleum with its all decorative elements is flashon a era's decorative art the 16th century ornaments were plastered in the late 19th century and covered by Baraque decaration elements during the 2013 restoration this plastering was rasped and the hand-drawn ornaments dating back to the 16th century below it appeared and thus were resurrected there are four marble tombs inside this mausoleum which are placed onto a marble platform set on a brick floor these tombs are the tombs of Shehzade Mahmud and of his sons Orhan Emir and Musa who died in 1512.the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipalitiy between 2013 and2014is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ


ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ


ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

29 Ekim 2015 Perşembe

GÜLRUH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ

Ekim 29, 2015 0
GÜLRUH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİGÜLRUH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
II.Bayezıd'ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar'da bir mescit Bursa'da bir Mektep yaptırmış ve bir çok dükkan Hamam Han ile değirmeni vakfederek henüz hayatta iken Türbesini'de inşa ettirmiştir Türbenin inşa tarihi 1527.Gülruh Hatun'un vefatı ise bu tarihten bir kaç yıl sonradır Türbede bulunan 16.yüzyıla ait kalem işleri renk desen ve bezeme kompozisyonu ile dönemin en iyi kalem işi süslemeleri örneklerindendir 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16.yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden özgünlüğünü kazanmış Türbede dört adet mermer mezarı bulunmaktadır tarihi kayıtlarda geçtiğine göre bu mezarlar II.Bayezıd'ın eşi Gülruh Hatun kızı Kamer Sultan Şehzade Alem Şahın kızı Fatma Sultan ve Kamer Sultan'ın oğlu Osman'a aittirler 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF GULRUH HATUN/MURADİYE KÜLLiYESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİGulruh Hatun wife of Bayezıd II. a charitable lady ordered a masjıd and a school to be built in Akhisar and in Bursa respectively donating many shops a "Hamam" or puplic bath a "Han"or caravanserai and a mill she ordered her own mausoleum to be built while she was alive the date of construction of this mausoleum is 1527 the decease of Gulruh Hatun however is some years later the hand-drawn ornaments in this mausoleum dating back to the 16th centruy are one of the period's best calligrapic work ornaments as to colours design and ornament compasition this hand-drawn ornaments were plastered in the late 19th centruy and covered by Baroque decoration elements during the 2013.restoration this plastering was rasped and the hand drawn ornaments dating back to the 16th century below it appeared and thus were resurrected there are four marble tombs inside this mausoleum as stated in historical records these are the tombs of Gulruh Hatun wife of Bayezıd II. of Kamer Sultan her daughter of Fatma Sultan daughter of pırıce Alemşah and of Osman son of Kamer Sultan the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
GÜLRUH HATUN TÜRBESİ


GÜLRUH HATUN TÜRBESİ


GÜLRUH HATUN TÜRBESİ


GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
GÜLRUH HATUN TÜRBESİGÜLRUH HATUN TÜRBESİ

25 Ekim 2015 Pazar

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Ekim 25, 2015 0
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'SİŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla inşa ettirilmiştir yapının mimarı Alaaddin bina emini Bedreddin Mahmut bey katipleri'de Ali Yusuf Muhiddin ve Mehmet efendidir kapı boşluğu basık kemerli mermer çerçeveli olup kündekarı tekniğindeki (çivi veya başka bir baglayacı kullanılmadan birbirine geçmeli ahşap parçalardan oluşan ) kapısı özenli işçiliğe sahiptir Türbenin kubbesinde ve kubbe eteğinde kalem işi bezemeler yer almaktadır türbede altı adet mermer mezar bulunmaktadır mezarlar tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır Türbede Şehzade Ahmet annesi Bülbül Hatun kardeşi Şahinşah Şahinşah'ın oğlu Mehmet ve Yavuzun kardeşi Şehzade Korkut gömülüdürler diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014. yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.


MAUSOLEUM OF PRINCE AHMET
This mausoleum was built for shahzade (prince) Ahmet the son of bayezıd II.according to an edict
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİgiven by Yavuz Sultan Selim in 919-1513 the architect of this structure is Alaaddin the building's guart is Bedreddin Mahmut bey and its clerks are Ali Yusuf Muhiddin and Mehmet Efendi respectively the door opening has a marble door case with a drop arch the door itself is made with "kundekari"technique (without using any nails or other connecting materials only using interconnecting timber pieces) with fine workmanship there are hand-drawn ornaments on the mausoleum's dome and on the dome's skirt respectively ınside this mausoloum there are six marble tombs these tombs are sutuated on a marble platform built on a brick-built floor Shahzade (pırince) Ahmet Bulbul Hatun his mother Shehinshah his younger brother Mehmed the son of Shehinshah and Korkut the brother of Yavuz are buried in this mausoleum there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown ıt is presumed that also the tomb of Shahzadah (pırince) Korkud the younger brother of Yavuz might be situated here although the other sarcophagi are different in appearence it is believed that these are the sarcophagi of sofu Sultan the daughter of Shahzadah (prince) Ahmed.the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa metropolitan municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ