BURSA SEVDAM : İSA BEY CAMİİ
İSA BEY CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSA BEY CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Ocak 2016 Pazar

UMUR BEY CAMİİ

Ocak 17, 2016 0
UMUR BEY CAMİİ
UMUR BEY CAMİİ
UMUR BEY CAMİİII.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş kapısının iki yanında mermer Türkçe kitabeler bulunmakta olup bunlar Bursa'da bilinen ilk Türkçe Vakfiyelerdir yapı son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır asıl ibadet mekanı kare planlı ve kubbe ile örtülüdür ikinci bir odanın caminin ilk yapıldığı dönemde eğitim amacıyla kullanıldığı bilinmektedir son cemaat yeri üç adet korint tarzında başlığı olan Bizans dönemine ait sütunlar ile taşınmaktadır caminin haziresi olup ayrıca batı duvarına gömülü olarak Umur Beyin Çeşmesi bulunmaktadır camii 1627.1628. 1795. 1825. 1858. 2014. yıllarında onarım görmüştür

UMUR BEY MOSQUE
This mosque was built by Umur Bey in 1449 or 1451 during the reign of Murad II. Umur Bey, both a soldier abd scholar, was granted with the rank of a vizier during the reign of Murad II. There is a marble epitaph board at either side of the mosque's entrance door, written in Turkish. These are the first waqf charts known in Bursa being written in Turkish.This structure, togerher with its portico for latecomers, is built with a rectangular plan. The main prayer hall is built with square plan. This hall is domed. It is known that a second room was used for education purposes at the time when this mosque was initially built.The portico for latecomers is borne by three columns from the Byzantine era with Corinthian capitals. This mosque has a graveyard. Furthmore, there is the ''Umur Bey'' drinking fountain set into the structure's western wall. This mosque was renovated berween 1627 and 1628, in 1795,1825,1858, and in 2014
UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

UMUR BEY CAMİİ

2 Mayıs 2015 Cumartesi

İSA BEY CAMİ

Mayıs 02, 2015 0
İSA BEY CAMİ
İSA BEY
bURSA SEVDAMDevlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden bayazıd paşanın oğludur Bursa da bir medrese imaret ve mescit yaptırmıştır cami ve medresenin bulunduğu yer eskiden isa bey mahallesi olarak anılmıştır günümüze sadece mescit gelebilmiştir

İMERET-İ İSA BEY
İsa bey tarafından 1436 yılında yaptırılmıştır kare planlıdır asıl ibadet mekanı sekizgen bir kasnak üzerinde büyük bir kubbe ile örtülüdür kubbeye geçiş Türk üçgeni kuşağı ile sağlanmıştır mihrabı Bursa nın cami ve mescitleri içinde mihrap yönü en doğru olanıdır son cemaat yeri yol yapımı sırasında yıkılmış yalnızca minare tarafındaki yan duvarı kalmıştır

İSA BEY
İsa bey (Mr.isa) was a statesman and the son of Bayezid Pasha who was one of the Viziers of Çelebi Mehmet(15th century).He has built one madrasah (Ottoman school), a soup kitchen for the poor, and a mesjid (small mosque). The district of the mosqueand madrasah was known as "İsa Bey" neighbourhood in the past. Only the mesjid remained today.

IMARET-I ISA BEY MESJID 
It was constructed by İsa Bey in 1436. It has a square plan. The main praying ball is coverede by a huge dome based on an octagon frame. Turkish Triangle' belt is used for transition to Dome. It has the most accurately directed mihrab (the niche in the mosque directed towards Mecca) among other mosques and mesjids of Bursa. The "last community section", the praying area for later comers, was demolished due to road contruction; only the wall on the side of the minaret has remained.

Bursa sevdam