BURSA SEVDAM : AHMET DAI MOSQUE
AHMET DAI MOSQUE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AHMET DAI MOSQUE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Kasım 2020 Cuma

VELED-İ HABIB CAMİİ

Kasım 06, 2020 0
VELED-İ HABIB CAMİİ
VELED-İ HABIB CAMİİ

Fatih Sultam Mehmed döneminde (1451-1481) 
VELED-İ HABIB CAMİİ
Hasbib Oğlu Hacı Süca adlı zaat tarafından yaptırılan dikdörtgen planlı olan caminin girişinde son cemaat yeri bulunmaktadır 1801.yılında Hoca Mehmed Emin efendi (1718-1813) yanındaki konakla birlikte bir kütüphane ekleyerek camiyi nakşibendi tekkesine dönüştürmüştür.Bu dönemde Eminiyye Dergahı adını almıştır.Ancak dergah caminin bulunduğu yer olmayıp yanındaki binadır.Günümüzde cami yapısının bitişiğinde tekkenin kurucusu olan Şeyh Mehmed Emin efendinin türbesi bulunmaktadır.1925.yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla terk edilen cami.1969 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.Daha sonra 1990.lı yıllarda tamamen elden geçirilerek hem cami hemde yanındaki türbe ayağa kaldırılmıştır.Son olarak 2013.yılında restorasyonu yapılmıştır.


VELED-I HABIB MOSQUE
VELED-İ HABIB CAMİİ
This mosque was built dıring the reign of Mehmed the conqueror (1451-1481) by a personality called Hadji Suca, son of Habib. This mosque is built with a rectangular plan. At its entrance, there is a portica for latecomers. In 1801, Hodja Mehmet Emin Efendi (1718-1713) transformed it into a ''Nakshibendi Tekke'', or small dervish lodge, together with the mansion at its side, and the library he added to this mosque. During this period, it was called ''Eminiyye'' Dervish Lodge. This dervish lodge, however, is not the place where the mosque is situated, but the building at its side. Today, there is the mausoleum of Sheikh Mehmet Emin Efendi, the founder of this small dervish lodge, bonded to this structure. In 1925, when all dervish lodges and hermitages were closed down, this mosque was abandoned. It was reopened for worshipping after renovation work made in 1969. Later, in the 1990s, it was complety revised, and both the mosque and the mausoleum at its side were re erected. The most recent restoration was made in 2013.

VELED-I HABIB MOSQUE

VELED-I HABIB MOSQUE

VELED-I HABIB MOSQUE

VELED-I HABIB MOSQUE


15 Kasım 2019 Cuma

SEHABETTIN PAŞA CAMİİ

Kasım 15, 2019 6
SEHABETTIN PAŞA CAMİİ
ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ
ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİCaminin giriş kapısı üstünde yer alan Kitabesinde 1497/98 yıllarında (H.903) Karamanlı Mehmed Oğlu Mehmed Çelebi tarafından yaptırılmış olduğu belirtilmektedir Cami adını II.Murad ve II.Mehmed dönemi vezirlerinden alan Şehabettin Paşa'dan almakta olup yapıya ait vakıf kayıtlarında vakfiyesinin Şehabettin Paşa'ya ait olduğu anlaşılmaktadır bir rivayete göre Camiyi önce Şehabettin Paşa yaptırdığı fakat bilinmeyen bir sebepten ötürü yapının yıkıldığı ve karamanlı Mehmed tarafından ikinci kez yaptırıldığı bilinmektedir yapı iki bölümden oluşmaktadır Caminin asıl ibadet mekanı Dikdörtgen planlı tavanı ahşap çatılıdır Kuzeydeki son cemaat yeri açık bir sundurma şeklindedir 2010 yılında aslına uygun olarak onarım ve restore edilmiştir..


SEHABETTIN PAŞA MOSQUE 
ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİAn epitaph board which is placed over its entrance door indicates that this mosque was built in 1497/98 (903.A.H.) by Mehmed Çelebi son of Karamanlı Mehmed this mosque is named after Sehabettın Pasha one of the viziers during the reing of Murad II. and Mehmed II.and the waqf recordsconcerning this structure show that its charter was owned by Sehabettin pasha according to a rumour it is known that this mosque initially was built by Sehabettin Pasha but then collapsed for unknown reasons and that it was re-built thia time by Karamanlı Mehmed this structure consists of two section its main prayer hallhas a rectangular ground plan and its ceiling has a timber roof the portico for latecomers in the north is in the shape of an open lean-to roof comprehensive renovation work was performed in 2010 according to this mosque's original plans.


ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ

ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ 

ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ

23 Aralık 2014 Salı

TARİHİ IRGANDI KÖPRÜSÜ

Aralık 23, 2014 0
TARİHİ IRGANDI KÖPRÜSÜ
TARİHİ IRGANDI KÖPRÜSÜ
BURSA TARİHİ IRGANDI KÖPRÜSÜIRGANDI KÖPRÜSÜ bursa nın  zanaatcıların geleneksel el sanatlarını  icra ettigi köprü 1412 yılında IRGANDI lı hacı MUSLİHİTTİN tarafından inşa edildi 1854 yılında büyük BURSA depreminde  hasar gördü kurtuluş savaşında yunan ordusu tarafında bombalandı ırgandı köprüsü 2004 yılında osmangazi belediyesi tarafından yenilendi ve kullanıma açıldı dünya da ırgandı köprüsüne benzer üç carşılı köprü  daha vardır IRGANDI köprü sünün birde efsane  rivayeti vardır ORHANGAZİ bursa yı fethettigi sırada tanrı ugruna savaşan yiğitlerden biri bu köprü yerinde çıkayımmı geleyim mi diye bir ses işitir yiğit hemen kılıcı nı çeker çık bakalım ne yapabilirsin diyerek sesin geldiği bir yere
kılıç vurunca vurdugu yerden gürleyip büyük bir hazine cıkar  yer ırgalanıp sallanır yiğit hayrette
kalarak şaşırır iki yanına bakarak ne görse iyi dere nın içi altınlarla doludur hazineyi bulan yiğit koşarak ORHANGAZİ ye olanları anlatır o da ne hayır ettin allah sana kısmet etmiş  git  BURSA da hayır hasanat yap diye emir buyurmuş yigit bu  hazinenin onda birini devlet hazinesine verdikten sonra kalanı ile büyük bir köprü yaptırır  işte ırgandı köprüsü denmesinin sebebi budur

BURSA TARİHİ IRGANDI KÖPRÜSÜ
                                                           


                                           

                                                                  

12 Haziran 2014 Perşembe

KARŞI DURAN SÜLEYMAN

Haziran 12, 2014 0
KARŞI DURAN SÜLEYMAN
KARŞI DURAN SÜLEYMAN
KARŞI DURAN SÜLEYMAN TÜRBESİII Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde yaşamış Bursalı yönetici asker babasının adı Abdullah'tır bursa ve İstanbul'da subaşı olarak görev yaptı ayrıca Fatih sultan Mehmet'in defterdarlığını da yapmıştır Emir Süleyman'a kardeşi çelebi mehmedin bir orduyla geldıgını haber vererek şehri karıştırdığı için bu lakabı (karşıduran) aldığı söylenir ayrıca adının karşı durmaktan geldiği söylenir 895.1490 yılında bursa da öldü bursa da medrese yaptırmış fakat medrese günümüze gelmemiştir KARŞIDURAN TÜRBESİ Türbe içinde 15yüzyıl subaşlarından Süleyman beyin mezarı bulunmaktadır16.14x6.20 metre iç ölçülerinde olan kare planlı yapının üzeri kubbe ile örtülüdür türbeye merdivenle çıkılmaktadır yapının duvarı iki sıra  tuğla bir sıra kesme taş ile örülmüştür türbenin içinde sanduka yoktur  aslında Süleyman bey ölünce kendi yaptırdığı karşıduran medresesine gömülmüştür  medrese zamanla yok olmuştur fakat karşıduran Süleyman'ın yattığı hücre ayakta kalmış ve günümüzde türbeye dönüşmüştür

KARŞI DURAN SÜLEYMAN TÜRBESİ