BURSA SEVDAM : VELED-İ YANİÇ CAMİİ
VELED-İ YANİÇ CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
VELED-İ YANİÇ CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Aralık 2019 Cuma

ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ

Aralık 27, 2019 2
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİCaminin Kitabesi bulunmamakta olup yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur H.889 (1484) tarihli sicil kayıtları arasında rastlanan ve Şeker Hocanın Oğlu ile torunundan bahseden "Mevlana baba Yunus Bin baba Hamid Bin Şeker Hoca"şeklindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak Şeker Hocanın Çelebi Mehmed veya Sulatan II. Murad zamanında yaşamış olduğu ve bu camii'de bu tarihlerde yaptırmış olduğu kabul edilebilir Caminin asıl ibadet mekanı Kare planlı olup üzeri kasnaksız bir kubbe ile örtülüdür son cemaat yeri üzeri kırma ahşap çatı ile örtülmüştür Camini Doğu tarafında yer alan haziresinde çoğu 19,yüzyıla ait olan Mezar taşları bulunmaktadır Caminin GüneyDoğusunda Kare planlı bir Türbe yer almakta olup üzeri Kubbe ile örtülüdür Türbenin iki Penceresinden birinin Kitabesinde 1474 tarihinde Muhammed Bin Seyyid Ali için inşa edildiği belirtilmektedir türbenin ortasında bulunan ahşap sandukanın bu zata ait olduğu düşünülmektedir Türbe günümüzde yanında bulunan Caminin adıyla anılmaktadır

ŞEKER HODJA MOSQUE AND MAUSOLEUM
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİAs there is no epitaph board we do not have exact information on the date of construction of this mosque based on some personal information found among registry records dated 889 A.H.(1484) in which  Şeker Hodja's son and grandson are mentioned saying "Mevlana Baba Yunus Bin Baba Hamid Bin Şeker Hodja"it can be assumed that Şeker Hodja had liyed at the time of Çelebi Mehmed or Sultan Murad II. and that he had built this mosque in that period the main prayer hall of this mosque is built with a square plan it is covared with avesome without tambour the portico for latecomers is covered with wooden hipped roof most of the toomstones in the graveyard which is situated at the mosques east date back to the 19th century there is a domed mausoleum built with a square plan at the mosque's southeast the epitaph boarth situated on one of the two windows states that this mausoleum was built for Muhammed Bin Seyyid Ali in 1474 it is believed that the wooden sarcophagus located at the centre of this mausoleum is the sarcophagus of this person today this mausoleum is named after the mosque located close by
ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ


ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ1 Haziran 2016 Çarşamba

VELED-I YANIÇ CAMİİ

Haziran 01, 2016 0
VELED-I YANIÇ CAMİİ
VELED-İ YANİÇ
Bursa sevdamAsıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad
Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezıd döneminde (14.yüzyıl) Bursa'da devlet işlerinde bulunmuştur Ankara savaşına'da katılmış Osmanlı devletinin ilk dönem komutanlarında'dır 1450 yıllarında vefat etmiştir kendi adıyla anılan Cami'inin avlusunda gömülüdür

VELED-İ YANİÇ CAMİİ
Cami 1440.yılında Mahmud Çelebi yaptırılmıştır kare planlı mescidin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür minare Camii dışında giriş kapısının tam karşısında bulunmakta olup bir çeşmenin üzerine dört ayakla oturtulmuş beş basamakla çıkılan kubbe biçimindedir

VELED-İ YANİÇ ÇEŞMESİ
İç içe geçmiş iki sivri kemerin ortasında yer alan alınlığında 1331.(1931) tarihli onarım kitabesi vardır çeşmenin üzerinde tuğladan dört ayak üzerine oturan cami minaresi yer alır.
Bursa sevdam

VELED-İ YANIÇ
Veled-i Yanıç was a sufi whose real name was Mahmut his father was hadji Hayruddin the son of yanıç he worked under state service during the reings of murad hüdavendigar the first and Yıldırım bayezıd he was one of the commanders of the ottoman stete he olso combated in the Ankara war he died in 1450s. he is burıed in the courdyard of the mosque which is known with his name

VELED-İ YANIÇ MOSQUE
The mosque was buıld in 1440 by Mahmud Çelebi the square planned mesjid is covared with an octagon-shaped dome the minared is buıld like a tower which can be climbed by five stairs and is placed over the fountain outside of the mosque right across the entrance with the support of five legs

VELED-İ YANIÇ FOUNTAIN 
There is a lagend concerning the raparation of the fountaın in 1331.(1913) placed on the pediment in the middle of the overlapped tapering arcs the mosques minaret rises on four birick legs over the fountaın.
Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


6 Haziran 2015 Cumartesi

VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ

Haziran 06, 2015 0
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden Hoca Hasan ın yanında yetişmiş bir alimolan Veli Şemseddin tarafından yaptırılmıştır.Camiyi daha sonra burada imamlık yapan yahnikapan sülalesinin atası İbrahim efendi tamir ettirmiştir.Bu sebeple cami uzun süre yahnikapan adıyla anılmıştır dikdörtgen planlı olan cami nin girişinde son cemaat yeri olup buradan asıl ibadet mekanına geçilmektedir.Caminin güneyinde bulunan haziresinde camiyi yaptıran ve 1471.yılında yaşamını yitiren Veli Şemseddin başta olmak üzere ünlü müderrislerden Mehmed Gazali efendi (vefatı 1799) ve Yahni Kapanzadelerden Ahmed Hasip efendinin (vefatı1833) mezarı bulunmaktadır caminin onarımını yaptıran Yahni Kapan sülalesinin atası İbrahim efendi (vefatı1632) ise pınar başı mezarlığında gömülüdür

VELİ ŞEMSEDDİN MOSQUE
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİThis mosque was built in the second half of the 15th century by veli şemseddin a wise man who was educated by hodja hasan one of the officially ordained successors of emir sultan later this mosque was repaired by ibrahim efendi ancestor of the yahni kapan house who worked here as an imam therefore this mosque was also called yahnikapan for a long period at the entrance of this mosque which isbuilt with a rectangular plan there is a portico for latecomers from here the visitor accesses the main prayer hall the graveyard is situated at the mosques south here there is first of all the tomb of veli şemseddin the sponsor of this mosque who died in 1471. as well of mehmed gazali efendi (died 1799) and ahmed hasip efendi (died 1833) as well as of the children of yahni kapan all of them famous madrasahteachers ibrahim efendi the ancestor of the yahni kapan house (died 1632) however who sponsored the mosques renovation is buried in pınarbaşı graveyard.

VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ


VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ