BURSA SEVDAM : ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ORUÇ BEY TÜRBESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2 Haziran 2016 Perşembe

ORUÇ BEY TÜRBESİ

Haziran 02, 2016 0
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİ
ORUÇ BEY TÜRBESİBursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi tarafından da görevlendirilmiştir daha sonra çelebi Mehmed'in hizmetine girerek 1422.yılında Beyler Beyi olmuş ve ardından II.Murad zamanında Vezirlik görevine getirilmiştir burada bulunan yekpare mermer kapaklı sanduka'nın Oruç Beye ait olduğu söylenmektedir ortadaki mermer sanduka Oruç Bey'in kardeşi Mahmut bey'in kızı Zeynep hanım'a vefatı (1510) aittir üçüncü mezar ise yine Oruç Bey'in ailesinden bir kisiye aittir Oruç Bey'in kabri ve yanındaki mezar taşları 2008.yılında Osmangazi belediyesi tarafından düzenlenerek türbe haline getirilmiştir.

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY
ORUÇ BEY TÜRBESİOruç Bey a statesman from Bursa is the son of kara timurtaş pasha and the younger brother of umur (omur) bey he was a commander during the reign of Yıldırım Beyazıd (1389-1403) appointed to this duty by süleiman çelebi later on he joined  the services of çelebi mehmed baceme beylerbeyi of governor-general in 1422. and thereafter was appointed to the duty of a "vizier"in the times of murad II.ıt is said that the sarcophagus with its monolithic marble cover situated in this mausoleum is the one of Oruç bey the marble sarcophagus in the centre the one of zeynep hanım (died 1510) the doughter of mahmud bey the younger brother of oruç bey in the third sarcophagus too there is a family member of oruç bey buried in 2008.the gravesite of oruç bey and the tomstones next to it were rearrenged by osmangazi munıcipality and thus transformed into a mousoleum


ORUÇ BEY TÜRBESİ

ORUÇ BEY TÜRBESİ

9 Kasım 2015 Pazartesi

HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 09, 2015 0
 HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİHÜMA SULTAN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için  (1449) yılında yaptırılmış olduğu üç satırlık arapça kitabesinden anlaşılmaktadır "ak türbe "veya "Hatuniye Türbesi"olarakta bilinmektedir Türbe içerisnde kubbede mihrapta ve duvarlarda 19.yüzyıla ait kalem işi bezemeler yer almaktadır Türbede mermer bir setin üzerinde yer alan Hüma Hatuna ait bir sanduka dışında kime ait olduğu bilinmeyen bir sanduka daha bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

MAUSOLEUM OF HUMA SULTAN /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİIts there-line epitaph board written in arabic states that the construction of this mausoleum was ordared by Murad II.and build in 853 A.H (1449) by his son Mehmed the conqueror for his mother Huma Hatun ıt is also known as "ak Turbe" ("the white mausoleum") or "hatunuye Türbesi ("hatunuye mausoleum") in the inside of this mausoleum there are hand-drawn ornaments from the 19th centruy these cover its dome its mihrap and its walls respectively besides the sarcophagus of Huma Hatun which is placed on a marble platform there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the  UNESCO world haritage list in 2014HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

25 Ekim 2015 Pazar

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Ekim 25, 2015 0
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'SİŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla inşa ettirilmiştir yapının mimarı Alaaddin bina emini Bedreddin Mahmut bey katipleri'de Ali Yusuf Muhiddin ve Mehmet efendidir kapı boşluğu basık kemerli mermer çerçeveli olup kündekarı tekniğindeki (çivi veya başka bir baglayacı kullanılmadan birbirine geçmeli ahşap parçalardan oluşan ) kapısı özenli işçiliğe sahiptir Türbenin kubbesinde ve kubbe eteğinde kalem işi bezemeler yer almaktadır türbede altı adet mermer mezar bulunmaktadır mezarlar tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır Türbede Şehzade Ahmet annesi Bülbül Hatun kardeşi Şahinşah Şahinşah'ın oğlu Mehmet ve Yavuzun kardeşi Şehzade Korkut gömülüdürler diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014. yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.


MAUSOLEUM OF PRINCE AHMET
This mausoleum was built for shahzade (prince) Ahmet the son of bayezıd II.according to an edict
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİgiven by Yavuz Sultan Selim in 919-1513 the architect of this structure is Alaaddin the building's guart is Bedreddin Mahmut bey and its clerks are Ali Yusuf Muhiddin and Mehmet Efendi respectively the door opening has a marble door case with a drop arch the door itself is made with "kundekari"technique (without using any nails or other connecting materials only using interconnecting timber pieces) with fine workmanship there are hand-drawn ornaments on the mausoleum's dome and on the dome's skirt respectively ınside this mausoloum there are six marble tombs these tombs are sutuated on a marble platform built on a brick-built floor Shahzade (pırince) Ahmet Bulbul Hatun his mother Shehinshah his younger brother Mehmed the son of Shehinshah and Korkut the brother of Yavuz are buried in this mausoleum there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown ıt is presumed that also the tomb of Shahzadah (pırince) Korkud the younger brother of Yavuz might be situated here although the other sarcophagi are different in appearence it is believed that these are the sarcophagi of sofu Sultan the daughter of Shahzadah (prince) Ahmed.the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa metropolitan municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

16 Mayıs 2015 Cumartesi

ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ

Mayıs 16, 2015 0
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ
Bursa sevdam14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan sandukaların kimlere ait olduğu bilinmemektedir daha çok üç hanım kızlar türbesi olarak anılmakta olan yapı halk arasında yılanlı türbe olarak ta bilinmektedir kare plan üzerine yapılan türbenin kubbesi kurşun kaplıdır türbe içinde dört adet sanduka bulunmaktadır türbe bahçesinde çok sayıda tarihi eski mezar taşları vardır

THE THERE YOUNG LADIES MOUSOLEUM
ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİThis mousoleum is presumed to be a structure of the 14th centruy the names of its sponsor and of those persons who are buried in the four sarcophagi inside are unknown mostly known as üç hanım kızlar mausoleum it is also known as yılanlı mauseloum among the people this mousoleum is built with a square plan and covered with e lead plated dome ınside the mausoleum there are four sarcophagi in its garden howoverthere are numerous old tompstones.


ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ

ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ2 Mayıs 2015 Cumartesi

HAMZA BEY BUILDING COMPLEX

Mayıs 02, 2015 0
HAMZA BEY BUILDING COMPLEX
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİKülliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı HAMZA bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir cami medrese imaret ve beş türbeden oluşan külliyeden günümüze cami ile üç türbe ulaşmıştır.Hamza bey camii Fatih sultan Mehmet döneminde (1451-1481)Bursa da inşa edilmiş Mescitlerin en büyüğü olup Hamza bey  külliyesinin ana yapısıdır mescit 1614 te kazasker Muallimzade Ahmet efendi tarafından Mimber İlavesiyle camiye Çevrilmiştir zaviyeli (tabhaneli) camiler gurubuna giren yapı son cemaat yeri mihrap önü mekanı asıl ibadet mekanı ve bu mekanın iki yanında yer alan Tabhenelerden Oluşmaktadır.Camii 2013 yılında restore edilmiştir HAMZA BEY TÜRBESİ Türbe Hamza bey camii avlusunun kuzey batı köşesindedir 15.yüzyıl da inşa edilmiştir Fatih Sultan Mehmet in 1462 yılında eflak a gönderdiği heyette yer alan Hamza bey Voyvoda vlad tapeş (kazıklı voyvoda ) tarafından heyetin diğer üyeleriyle birlikte Öldürülmüş daha sonra İstanbul a  getirilen naaşı Bursa ya defnedilmiştir Hamza beyin kinden başka on iki sandukanın yer aldığı türbenin içi Oldukça sade olup mihrabı Mukarnaslıdır Hamza bey in eşi ve kızları türbesi camii nin batı duvarına bitişik olan türbede bulunan Üç sandukanın Hamza beyin eşi ve kızına ait olduğu bilinmektedir Kara Mustafa paşa türbesi türbe Hamza beyin torunu ve II.Bayezid in damadı olan Kara Mustafa paşaya aittir iç mekanda beş adet sanduka bulunmaktadır.

HAMZA BEY
he is brother batezid paşa grand vizier of çelebi sultan mehmet .he served as grand vizier of sultan murad II.commissioned to conguer te islands by the navy forces during fatih period hamze bey is the commander who transported the navy over the ground to haliç as he defeat uzun hasan and recaptured koyunhisar he was commissioned as the presidend of anatolian flag officer to defead karamanoğlu ishak and he succeed he was commissioned as a delagate to walachia by fatih sultan mehmet wallachia prince vlad (known as vlad the impaler) impaled and killed him together with twenty thousand villager and his frieds (1461).funeral of him was brought to bursa and buried in the tomb
in the district with the same name

HAMZA BEY BUILDING COMPLEX
Hamza bey buıldıng complex includes a mosgue madrasah bath soup kitchen and tomb Madrasah soup kitchen and bath could not extent there are many unknown grave stones in the yard of the complex

HAMZA BEY MOSQUE
BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİthe buıldıng is constructed in 1477 by hamza bey the vizier of sultan Murat II.and Fatih it is one of the important example of the ''^''planed mosgue built as a small praying place durıng fatih sultan mehmet period the building is converted to amosgue by kazasker muallimzade ahmed efendi adding pulpit to the building ıt is the biggestmosgue built during fatih period in bursa entrance of the mosgue praying place and gust house for poor are covored by a doom final assembly place includes five sections all of which are covered with dooms

HAMZA BEY TOMB
ıt is located in the yard at the nortwest of hamza bey mosgue ıt is constructed in 15th except for the grave of hamza bey died in 1461 the tomb includes thirteen plaster covored sarcophaguses there of which are smaller the building with an octagon plan is covered with doom the entrance at the north side is bursa arcade

 HAMZA BEY FAMILY TOMB
BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİthe tomb adjacent to the hamza bey mosgue is constructed in 15th century the tomb includes the graves of wife and two daughters of hamza bey the building constructed on a sguare plan with 6.46x6.81 meters internal sizes is covered a doom there are zigzag brick ornaments at the north side of the tomb

 KARA MUSTAFA PASHA
vizier kara mustafa paşa is son of hamza bey and husband of hatice sultan daughter of sultan beyazıt II.he serviced as commander during fatih sultan mehmet and vizier during sultan beyazıt II.he was excuted in 1483 in sögüt as he took side in the sultan cem case he was buried close to hamza bey tomb in bursa ıt is suggested that kara mustafa hot spring is constructed by him

KARA MUSTAFA PASHA TOMB
the building is located at the north of hamza bey mosgue ıt is gathered from the 1291/1874 dated restoration epigraph on its door that the building restoredin 1855after collapsing in the earthguake and restored build on a 10x10 meter sguare plan the topside of the tomb is covred with an octagon pulley doom the middle of the doom which is accessed from turkish triangles is open except for the sarcophagus of kara mustafa the tomb contains four sarcophaguses


BURSA TARİHİ HAMZA BEY KÜLLİYESİ