BURSA SEVDAM : VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ
VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Haziran 2016 Çarşamba

VELED-I YANIÇ CAMİİ

Haziran 01, 2016 0
VELED-I YANIÇ CAMİİ
VELED-İ YANİÇ
Bursa sevdamAsıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad
Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezıd döneminde (14.yüzyıl) Bursa'da devlet işlerinde bulunmuştur Ankara savaşına'da katılmış Osmanlı devletinin ilk dönem komutanlarında'dır 1450 yıllarında vefat etmiştir kendi adıyla anılan Cami'inin avlusunda gömülüdür

VELED-İ YANİÇ CAMİİ
Cami 1440.yılında Mahmud Çelebi yaptırılmıştır kare planlı mescidin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür minare Camii dışında giriş kapısının tam karşısında bulunmakta olup bir çeşmenin üzerine dört ayakla oturtulmuş beş basamakla çıkılan kubbe biçimindedir

VELED-İ YANİÇ ÇEŞMESİ
İç içe geçmiş iki sivri kemerin ortasında yer alan alınlığında 1331.(1931) tarihli onarım kitabesi vardır çeşmenin üzerinde tuğladan dört ayak üzerine oturan cami minaresi yer alır.
Bursa sevdam

VELED-İ YANIÇ
Veled-i Yanıç was a sufi whose real name was Mahmut his father was hadji Hayruddin the son of yanıç he worked under state service during the reings of murad hüdavendigar the first and Yıldırım bayezıd he was one of the commanders of the ottoman stete he olso combated in the Ankara war he died in 1450s. he is burıed in the courdyard of the mosque which is known with his name

VELED-İ YANIÇ MOSQUE
The mosque was buıld in 1440 by Mahmud Çelebi the square planned mesjid is covared with an octagon-shaped dome the minared is buıld like a tower which can be climbed by five stairs and is placed over the fountain outside of the mosque right across the entrance with the support of five legs

VELED-İ YANIÇ FOUNTAIN 
There is a lagend concerning the raparation of the fountaın in 1331.(1913) placed on the pediment in the middle of the overlapped tapering arcs the mosques minaret rises on four birick legs over the fountaın.
Bursa sevdam

Bursa sevdam

Bursa sevdam


6 Haziran 2015 Cumartesi

VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ

Haziran 06, 2015 0
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden Hoca Hasan ın yanında yetişmiş bir alimolan Veli Şemseddin tarafından yaptırılmıştır.Camiyi daha sonra burada imamlık yapan yahnikapan sülalesinin atası İbrahim efendi tamir ettirmiştir.Bu sebeple cami uzun süre yahnikapan adıyla anılmıştır dikdörtgen planlı olan cami nin girişinde son cemaat yeri olup buradan asıl ibadet mekanına geçilmektedir.Caminin güneyinde bulunan haziresinde camiyi yaptıran ve 1471.yılında yaşamını yitiren Veli Şemseddin başta olmak üzere ünlü müderrislerden Mehmed Gazali efendi (vefatı 1799) ve Yahni Kapanzadelerden Ahmed Hasip efendinin (vefatı1833) mezarı bulunmaktadır caminin onarımını yaptıran Yahni Kapan sülalesinin atası İbrahim efendi (vefatı1632) ise pınar başı mezarlığında gömülüdür

VELİ ŞEMSEDDİN MOSQUE
VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİThis mosque was built in the second half of the 15th century by veli şemseddin a wise man who was educated by hodja hasan one of the officially ordained successors of emir sultan later this mosque was repaired by ibrahim efendi ancestor of the yahni kapan house who worked here as an imam therefore this mosque was also called yahnikapan for a long period at the entrance of this mosque which isbuilt with a rectangular plan there is a portico for latecomers from here the visitor accesses the main prayer hall the graveyard is situated at the mosques south here there is first of all the tomb of veli şemseddin the sponsor of this mosque who died in 1471. as well of mehmed gazali efendi (died 1799) and ahmed hasip efendi (died 1833) as well as of the children of yahni kapan all of them famous madrasahteachers ibrahim efendi the ancestor of the yahni kapan house (died 1632) however who sponsored the mosques renovation is buried in pınarbaşı graveyard.

VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ


VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ

3 Haziran 2015 Çarşamba

VEZIRI/ ÜÇ KURNALI CAMİİ

Haziran 03, 2015 0
VEZIRI/ ÜÇ KURNALI CAMİİ
VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ 
VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ II. Murad dönemi (1421-1451) vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından, 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Caminin batısındaki mezarlığın ucunda üç kurnası bulunan tarihi bir çeşme yer almaktadır. Bu yüzden yapı '' Üç Kurnalı'' ya da '' Üç Kurnalar'' adıyla anılmıştır. Dikdörtgen planlı camii asıl ibadet mekanı ve kuzeyindeki son cemaat yerinden oluşmaktadır.

VEZIRI/ ÜÇ KURNALI MOSQUE 
This mosque was built by Uzeyr Efendi, one of the viziers during the reign of Murad II (1421-1451), in the second half of 15Th century. At one end of the graveyard situated at the mosque!s west, there is a historical drinking fountain with theree marble basins, or ''kurna''. Therefore, this strucure is also called '' Üç Kurnalı'' or ''Üç Kurnalar''. This mosque is built with a rectangular plan. It consists of a main prayer hall and portico for latecomers at north.

VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ


VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ


2 Haziran 2015 Salı

VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

Haziran 02, 2015 0
VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ
VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİVELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ
Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd (1481-1521) döneminde görev yapmış olan veziri oğlu Mehmed efendi tarafından yaptırılmıştır.cami asıl ibadet mekanı ve son cemaat yerinin üzeri ahap çatı ile örtülmüştür.bir çok kez onarımdan geçen cami son olarak 1952de onarılarak ibadete açılmıştır.caminin doğusunda bir kaç mezardan oluşan küçük bir haziresi vardır.

VELEDİ-İ VEZİRİ MOSQUE
According to its wagf records this mosque was built by Mehmed efendi son of veziri who rendered service during the rign of Sultan Beyazıd II (1481-1512). With is main prayer hall and its portico for latecomers, it is built with a rectangular ground plan. This mosque was renovated many times. After the last renovation made in 1952, it was opened for worshipping. At the mosque's east, there is a small graveyard consisting of some graves.


VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ

VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ