BURSA TARİHÇESİ

 BURSA TARİHÇESİ Bilimin ışığında arkeolojik kaynaklar Bursa ili ve çevresinin 8500 yıl ile tarihlendirmektedir Orta Avrupa ve Balkan kültü...

 BURSA TARİHÇESİ
BURSA TARİHÇESİBilimin ışığında arkeolojik kaynaklar Bursa ili ve çevresinin 8500 yıl ile tarihlendirmektedir Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik düzene gelişmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir Bursa'da kuzey batı Anadolu'nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda Höyük bulunmaktadır Prehistorik dönemde İnsanların yaşadıkları köyler olan bu Höyüklerden yaklaşık 30 adedi tespit edilmiş durumdadır Orhangazi ılıpınar Höyük te Neolitik Çağa Yenişehir Menteşe höyükte Kalkolitik Çağa Nilüfer Akçalar aktopraklık Höyük te geçNeolitik erken kalkotik Çağa İnegöl Höyüklüğü ise erken Tunç çağı'na ait kalıntı ve buluntulara rastlanmıştır milattan önce 1200 yıllarında Anadolu'da hüküm süren Hitit Devleti'nin yıkılması ile meydana gelen otorite boşluğu nedeni ile Bursa bölgesi Balkanlar'dan Anadolu'ya giren Bityn ve Tynin gibi toplulukların istilasına uğramış bu akraba topluluklar daha Sonraları birleşerek bölgede Bithynia Krallığı kurmuşlardır Bithiyniyalılar o yıllarda İran üzerinden Anadolu'ya gelip Lydia Devleti'ni yıkan ve milattan önce 513 /512 yıllarında Bithynia bölgesini ele geçirip Byzantion (eski Istanbul)  kuşatan Perslerin hakimiyeti altında kalmıştır Güney sınırı bugünkü Mustafa Kemalpaşa ilçesi yakınlarından başlayan kuzeyde ise Marmara ve Karadeniz kıyılarına kadar uzayan bölgeye antik çağda Bithynia adı verilmiştir

BURSA TARİHÇESİBölgenin daha Güneyi ise Mysia antik bölgesi içerisinde kalmaktadır antik Çağın iki önemli 
bölgesinde toprakları bulunan Bursa ve çevresi sadece Kuzeyden değil Güney'den de istilalara uğramış bu istilalar sonucunda çok sayıda Koloni kentler kurulmuştur milattan önce 5 ve 3'ün yüzyıllar arasında Daha ziyade İon şehirlere tarafından kurulan bu kentler bölgede mevcut birçok antik Kentin ve günümüz modern Şehirlerinin temelini oluşturmuştur bu antik Kentlerin en önemlileri Nikaiae İznik Kios Gemlik Otraia Yenisehirde Apameia Mudanya Kremastis Karacabey Adriani Orhaneli Miletepolis Musatfa Kemalpasa ve Apollania Gölyazi dir Milattan önce 545 ve 333 yılları arasında Pers hakimiyeti altına giren bölge Milattan önce 333 den sonra persleri yenerek Anadolu'yu ele geçiren III.Alexander Büyük İskender hakimiyeti ile tanışmış ve onun kısa süren yaşamı sonrası oluşan Helenistik dönem krallıkları arasında 1.Nikomedes milattan önce 279 -250 zamanında Bihynia Krallığı na bağlanmıştır bugünkü Bursa Şehrinin temelini oluşturan Antik Prusia Kenti ise Bithynia Krallarından I.Prusias M.Ö.228-185 tarafından kurulmuş adını bu Kraldan almıştır Tarihte Prusia ad Olympum olarak anılan Şehir Olympum takısı ile Olympos (Uludağ) eteğinde kurulmuş Prusiasın Kentini ifade etmektedir bu şekilde Kral Purisiasın adını taşıyan diğer Kentler olan Prusias ad Mare (Gemlik) Prusias ad Hypum (Düzce) Kentlerinden ayırt edilmiştir Bithynia Krallığı IV.Nikomedes M.Ö.74 in Vasiyeti ile Roma Devletine bağlanmış bu Tarihten sonra Roma nın Asya daki eyaletlerinden biri olmuştur M.S II.Yüzyıldan itibaren Bursa Çevresi Hıristiyanlar için çok önemli bir bölge olmuş bugünkü Uludağ'ın değişik bölgelerinde M.S.5.Yüzyıl'dan itibaren sayıları 50 yi geçen Kilise ve Manastır kurulmuştur Tarihte Olympos Oros Ton Kalegeron adı verilen içinde barındırdığı Kilise Manastırlardan dolayı Keşiş Dağı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Ruhban Dağı son olarak 1925 yılında Uludağ adını almıştır

BURSA TARİHÇESİHıristiyanlar için önemli bir İnanç merkezi olan İznik'de 325 yılında I.Konsül 787 de VII.Konsül
toplanmıştır Türkler Bursa bölgesine ilk olarak 1080 yılında gelmiştir 1087-1097 yılları arasında Selçuklular tarafında ele geçirilen İznik bu Yıllar arasında Anadolu Selçuklu Devletinin Başkenti olmuştur 1299 Yılında Söğütte kurulan Osmanlı Beyliği toprakları arasında İnegöl Bilecik Yenişehir ve İznik civarını katar Osmanlıların bölgedeki etkisi 1302 yılından itibaren görülmeye başlamıştır 1308 yılında yüksek Surlarla Çevrili Bursa'yı kuşatan Osmangazi'nin kuşatması Fethe kadar devam etmiştir 1324 yılında kuşatma sırasında yaşamını yitiren Osmangazi'nin yerine kuşatmaya Orhangazi devam eder Bursa Yıllarca süren kuşatma sonrasında yardım alamayınca 06 Nisan 1326 yılında Orhangazi'ye teslim oldu Orhan Gazi Bursa'yı Başkent yaparak Babası Osmangazi'nin Mezarını Hisar Semtinde Saint Elia Manastırının bulunduğu yerde yapılan Gümüş Kümbetli Türbeye defneder bu dönemde Osmanlılar Surla Çevrili Hisar içine yerleşirler Osmanlı Devletinin ilk Parası Osmangazi döneminde basılmıştır Bursa 700 Yıl sürecek Dünyaya yön veren Cihan İmparatorluğunun ilk Baş Kenti olmuştur 1327 yılında Orhangazi tarafından hisar içinde Bey Sarayı adı verilen Sarayı Hisar dışında Orhan Camii İmaret ve Hamam yaptırmıştır.

Orhan Gazi'nin 1362 yılında vefatı üzerinde Birinci Murat Hüdavendigar başa geçmiş ve Bursa'da birçok imar faaliyeti gerçekleştirmiştir bu dönemde Çekirge'de kendi adıyla anılan Cami medrese İmaret hamam ile Hisar içindeki Şahadet camiyi yaptırmıştır 1. Murat Şehzadeliği döneminde 1361 yılında Edirne'i Feth ettikten sonra devam eden savaşlar Dolayısıyla çoğunlukla Edirne'de kaldı fakat Başkent Bursa'dan taşınmaz 1389 yılında Kosova'da Haçlı Seferinde karşı kazanılan büyük zaferden sonra savaş alanını gezerken sırf asker tarafından hançerlenerek şehit edildi iç organları şehit edildiği yerde Kosova'da inşa edilen bir türbeye gömülmüş naaşı Çekirge bulunan türbesine defnedilmiştir

BURSA TARİHÇESİ1. Murat'ın yerine Osmanlı tahtına Yıldırım Beyazıt 1389-1402 geçmiştir Yıldırım döneminde Ulu Cami Yıldırım semtinde Cami medrese Han hamam Darüşşifa ve bir de zaviye inşa edilmiştir Yıldırım Beyazıt 1402 yılında Ankara Savaşı'nda yenilince Timur Batı Anadolu'yu almış orduları Bursa'ya gelerek şehri tahrip etmişlerdir Timurun çekilmesinden sonra Beyazıt'ın oğulları arasında çıkan taht kavgaları sırasında Kahramanoğlu Mehmet Bey tarafından şehir kuşatılmış ancak ele geçirilmiştir 1403 yılında Yıldırım Beyazıt'ın ölümü ile kardeşler arasında 10 yıl süren taht kavgaları sonucunda Çelebi Sultan Mehmet 1400-1421-1413 yıllarında Osmanlı devletinin başına geçmiştir Çelebi Mehmet Fetret döneminin olumsuz etkilerini silmiş Devleti yeniden İnşa ederek babası Yıldırım Beyazıt döneminde kurulan Deniz kuvvetlerini güçlendirerek 1416 yılında ilk defa Venedik'lilerle savaşmıştır diplomatik ilişkileri geliştirerek Avrupa'ya ilk Osmanlı elçileri gönderildi Bursa'yı imara başlamış ve Haci İvaz Paşa'ya yeşil külliyeyi inşa etmiştir İkinci Murat 1421-1451 tahta geçince Bursa'nın imar çalışmalarına devam etmiş ve Muradiye külliyesini yaptırmıştır İkinci Murat devrinde padişahlar Edirne'de oturmaya başlamışlardır 1448 yılında ikinci Kosova savaşında dedesi Murat Hüdavendigarın şehit olduğu topraklarda tam bir zafer kazanarak devletin sınırlarını genişletmiştir.

BURSA TARİHÇESİ1453'te İstanbul'un fethi ile Saltanat Merkezi İstanbul'a taşınmıştır siyasi ve kültürel önemini
kaybeden Bursa medreseleri tekkeleri alimleri bilim ve İslam aleminin çarşıları ile ticaretin şair ve sanatçıları ile sanatın Merkezi olmuştur Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa Başkent Edirne ve İstanbul'a taşındıktan sonra da manevi başkent olarak etkisini sürdürmüştür 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet'in vefatı ile küçük oğlu Cem Sultan 1459-1495 ve ikinci Beyazıt'ın arasında başlayan taht kavgasında Cem sultan Bursa'da padişahlığını ilan ederek Hutbe okutmuş para bastırmış ve fetva verdirmiştir Cem Sultan'ın 18 gün süren saltanatı II.Bayazıt tarafından dağıtılmıştır Cem Sultan ailesi ile Halep üzerinden Hicaza Hac döneminde hacca gitmiştir 1482 de Rodos lu  şövalyelerinin daveti ile Rodos şövalyeleri ile anlaşan Cem Sultan 1495 yılında Roma'da vefat etmiş naaşı Bursa'da Muradiye türbelerinde  bulunan kardeşi Şehzade Mustafa'nın yanına gömülmüştür Bursa'da Osmanlı'yı Kuran ve imparatorluğa hazırlayan 6 padişahın Türbesi bulunmaktadır Başkentin İstanbul'a taşınması ile Bursa Dede toprağı olarak Şehzadelerin ve annelerinin ebedi istirahatgahı olmuştur Kurtuluş Savaşı yıllarında 8 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilen Bursa iki yıl onların işgalinde kalmıştır Bursa'nın işgali tüm ülkede büyük üzüntü yaratmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kürsünün üzerine Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna kadar kalmak üzere siyah bir örtü
BURSA TARİHÇESİörtülmüştür Mehmet Akif Ersoy Bursa'nın işgal altında olmasından duyduğu üzüntü ile Bülbül şiirini yazmıştır. tarihinde büyük mücadeleler sonucunda işgalden kurtulan Bursa bağımsızlık yolunda atılmış en önemli adım olan Mudanya bırakışması 11 ekim 1922'de tarihinde Mudanya'da imzalanmıştır Mudanya Mütarekesi zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık yolunda atılan önemli adımlarından olmuştur Cumhuriyet döneminde Kendini yeniden yapılandırılmış mübadeleler ile büyük bir nüfus hareketliliği  yaşanmıştır Osmanlı döneminde tarım ve Ticaret Merkezi olma özelliğini Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan sanayi kuruluşları ile geliştirmiş 1935 yılında Bursa Merinos fabrikası Atatürk tarafından açılmıştır Atatürk 17 Ekim 1922'de ilk kez Bursa'ya gelmiş Cumhuriyet ile birlikte yapılan yeniliklerin toplumdaki etkilerini araştırmak ve ekonomik alanda yeni atılımlar gerçekleştirmek amacıyla Bursa'yı 18 defa ziyaret etmiştir günümüzde doğal güzellikleri ile yetinmeyip Sanayi ve teknolojisini dünyanın ülkeleri ile eşit düzeye yükselten Sanayi ve Ticaret Merkezi 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin 4 büyük kenti Bursa dünyaca ünlü İpeği Havlusu Tekstili İznik Çinisi Roma Bizans ve Osmanlı döneminin eşsiz eserleri Kültür turizm potansiyeli ile Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biridir Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti ilk parası ilk standardı (kanunname-i ihtisab-i Bursa 1502) ilk ipek fabrikası ile sanayi kültür ve tarih alanlarında ilklerin şehridir Bursa tarihte yaşları 300-250 arasında değişen Anıt ağaçları şifalı suları Kaplıcaları ile Yeşil Bursa olarak ün salan Bursa günümüzde olduğu gibi Geçmişte de birçok Gezgin ve tarihcinin ilgisini çekmiştir Hz Süleyman'ın işte Cennet Burası dediği Bursa gezginlerin övgü ile anlattığı Evliya Çelebi'nin 5 kez ziyaret ettiği ve kendi ifadesiyle Velhasıl Bursa sudan ibarettir Emir Sultan erguvanı Süleyman Çelebi Mevlidi Çelebi Mehmet'in Yeşil Türbesi Cezayirli Emre Abdulkadiri kucaklayan ve kendisinin Özlem'le andığı ruhaniyetli Şehirdir Bursa Mahallelerine Semtlerine Sultanlarının adını veren   SULTANLAR SEHRİDİR BURSA

BURSA TARİHÇESİ

BURSA TARİHÇESİ

BURSA TARİHÇESİ

COMMENTS

BLOGGER: 13
 1. Bursa'nın görkemli tarihi elbette çok önemli. Ayrıntılarıyla çok güzel anlatılmış. Ayrıca, işgal altında kaldığı iki yıl da az değil. O yıllarda işgal kuvvetlerine karşı milis kuvvetlerimiz mutlaka bir şeyler yapmıştır. Bu yaşananlardan bildikleriniz varsa paylaşmanız iyi olur. Kolay gelsin, esen kalın...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlerliyen zamanda milli mücadele dönemlerinden makaleler yapmayı düşünüyorum ..güzel yorumunuz ve sayfa ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim Rabia hanım .

   Sil
 2. Bursa çok güzel bir yer. Osmanlı tarihinin doğuşuna Başkentlik etmiş bence kutsal bir şehir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir Türk olarak ecdadın doğup yeşerdiği toprakları onlardan kalan manevi eserleri gezip görmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşım...sayfa ziyaretiniz için teşekkür ederim..

   Sil
 3. Abi yorum yapayım diye geldim ancak Advertica reklamları çok can sıkıcı bilgin olsun. Soldan alttan yazıyı kapatacak şekilde fırlıyorlar. Bence kaldırsan daha iyi sanki.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. çok teşekkür ederim sorunu belirttiğin için dikkate aldım ve slıder reklamı kaldırdım sayfa ziyaretin için ayrıca teşekkür ederim..

   Sil
  2. Ayrıca webpush sağlayıcını da değiştir abi. Onay verdiğime pişman oldum çünkü senin bloguna ait değil bildiğin virüs gibi reklam gönderiyor dakika başı.

   Sil
  3. Uyarilarını dikkate aldım İŞLEM tamam

   Sil
 4. Bursa denince Osmanlının başlangıç yılları ilk akla gelen ama 8500 yıl öncesi deyince ne kadar çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlıyorsunuz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. coğrafi konumumuz gerçekten bir çok kavim ve medeniyetlere yerleşke olmuş her kavim ve medeniyetin ayak izlerine yaşadığımız topraklarda görmek mümkün ..teşekkür ederim ..

   Sil
 5. Selamlar blogunuzu takipteyim sizde blogumu takip edip son yazıma yorum yazarsanız çok ama çok mutlu olurum :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sitenizi ziyaret ettim ve takibe aldım arkadaşım güzel anlaşılabilir bir bir site olmuş tebrikler...sayfa ziyaretiniz ve değerli yorumunuz için teşekkürler

   Sil
Makale ve Site Hakkında Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşırsanız Seviniriz..
We would appreciate it if you share your thoughts about the article and the site with us ..

Ad

"DARÜL KURRA" KUR'AN SCHOOL,6,"PİRAN" DECLARATİON,5,1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI,8,36 Osmanlı Sultanı,5,93 HARBİ VE BALKAN GÖÇMENLERİ,5,ACEM REIS CAMİİ,7,AÇIK NAMAZGAH (OPEN-AIR PRAYER PLACE,4,AHMET DAI CAMİİ,3,AHMET DAI MOSQUE,4,AK HUN İMPARATORLUĞU VE AKŞUVAR,5,AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU,4,BALIBEY HANI,23,BATI HUN İMPARATORLUĞU VE PANU HAN,6,BEŞİKCİLER MOSQUE,7,BİLİNMEZLİK DOLU YOLLAR,9,BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR,5,BRİEF HİSTORY OF BURSA,10,BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ,20,BURSA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,4,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi,1,Bursa Fatih sultan Mehmet Osmanlı karşı duran türbesi...,3,BURSA GÖÇ TARİH MÜZESİ,2,BURSA GÖÇ TARİHİ,14,BURSA GÖÇ TARİHi MÜZESİ.,1,BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES,8,BURSA KALESİ SALTANAT KAPISI,2,BURSA KALESİ YER KAPI,1,BURSA KILIÇ KALKAN OYUNU,16,BURSA MEHTERAN TAKIMI,11,BURSA OSMANGAZİ Yİ ANMA VE FETİH ŞENLİĞİ,8,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,2,Bursa osmanlı tarihi camii.,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,2,BURSA TARİHÇESİ,9,BURSA ULU CAMİ,17,BURSA'DA BİZANS VE ROMA DÖNEMİ,2,BURSA'DA GEZİLECEK YERLER,1,BURSA'DA İLK AYAK İZLERİ,2,BURSA'NIN KISA TARİHCESİ,1,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU,3,BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU METEHAN,5,CAKIRAĞA HAMAMI,12,CANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI,12,CEKİRGE SULTANS THERMAL BATH,2,CEM SULTAN TÜRBESİ,21,ÇEKİRGE SULTAN HAMAMI,3,ÇEKİRGE SULTAN KAPLICASI,5,DAYE OĞLU HAMAMI,4,DAYE OĞLU PUBLIC BATH,2,DAYEOĞLU HAMAMI,1,DEMİRTASPASA PUBLIC BATH,5,DEMİRTAŞ PASA HAMAMI,4,DEVLET.HATUN.TÜRBE,7,DEVLET.HATUN.TÜRBE.OSMANLI.SELCUKLU.PADİŞAH.SULTAN.EMPİRE.SARAY.OSMANGAZİ.ORHANGAZİ.,2,DEVLET.HATUN.TÜRBESİ,1,EBE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ,12,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN,1,EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN),6,EMİRSULTAN HAMAMI,7,ERTUĞRUL BEY,1,ERTUĞRUL BEY CAMİİ,14,ERTUĞRUL GAZİ,4,ESKİ İPEK HANI,6,ESKİ KAPLICA,3,ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ,2,ESTABLİSHMENT LEGEND OF BURSA,3,FATİH SULTANS MEHMED,2,FİDAN HAN,6,GATE,1,GEYVE HAN,8,GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH,4,GÖKDERE MEDRESE,9,GREEN MOSQUE,2,GÜLRUH HATUN TÜRBESİ,13,GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ,3,HACI SEVİNÇ MESCİDİ,3,HACIVAT VE KARAGÖZ ANITI,2,HAMZA BEY KÜLLİYESİ,4,HANİFE İSFENDİYAR CAMİİ,6,HARAÇÇI OĞLU MEDRESE,5,HAYVANAT BAHÇESİ.TARİHİ YERLER TARİHİ YAPILAR.MEDRESE.CAMİİ,1,HELVACI ACELE BACI KABRİ,2,HOCA TABİP (AYNALI CAMİİ,4,HOCA TABİP AYNALI CAMİİ,2,HUMA SULTAN TÜRBESİ,2,HÜSNÜ GÜZEL HAMAM.ÇAKIRHAMAM.DEMİRTAŞPAŞA HAMAMI.İNCİRLİ HAMAMI,1,HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI,3,II MURAT BATH Madrasah kültür Medrese küllüye halvet,1,II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ,14,IMARET-I ISA BEY MESJID,1,İBN-İ SİNA,3,İBNİ-BEZZAZ CAMİİ,9,İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI,5,İNCİRLİ HAMAMI,1,İNCİRLİ.HAMAM.BATH.MÜZE.MOUSOLEUM.MOSQUE.CAMİ.HAN.TÜRBE,4,İNCİRLİ.HAMAMI,1,İNEBEY MEDRESESİ,6,İSA BEY CAMİİ,2,İVAZ PAŞHA CAMİİ,5,KADI (PERŞEMBE) HAMAMI,3,KAPAN HANI,6,Kaplıca bath hamam hüsnü güzel,2,KARA KADI CAMİİ,7,KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI,3,KARABAŞ-I VELİ DERGAHI,5,KARAGÖZ ANITI,2,KARAGÖZ MÜZESİ,7,KARASEYH MOSQUE,2,KEFEN SÜZEN CAMİİ,3,MAHKEME HAMAMI,1,MAUSOLEUM OF HATICE SULTAN,1,MAUSOLEUM OF MURAD I.THE SOVEREING,3,MAUSOLEUM OF OSMANGAZİ,9,MECNUNDEDE CAMİİ,3,MEYHANELI/CHICKEN MARKET PUBLIC BATH,1,MURAD I,2,MURADİYE (II. MURAD) CAMİİ,3,MURADİYE BATH,2,Muradiye Çandarlı Han türbe Sultan TanPınar II.Murat Şehzade,1,MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,3,MURADİYE KÜLLİYESİ,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 1,5,MURADİYE'YE CAN VERENLER 2,7,MÜKRİME HATUN TÜRBESİ,4,NAKKAŞ (MINIATURIST),2,NAMAZGAH CAMİİ,4,OKÇU BABA TURBESİ,2,ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI),4,ORHAN GAZİ TÜRBESİ,12,ORUÇ BEY TÜRBESİ,5,OSMANGAZİ TÜRBESİ.,1,OSMANLI BURSA DARPHANESİ,7,Osmanlı devlet arması,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ,1,OSMANLI EVİ MÜZESİ THE OTTOMAN HOUSE MUSEUM,6,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,OYLAT KAPLICA,1,PIRINÇ (RICE) KHANİRİNÇ HANI,1,SALTANAT KAPISI,3,SARAYLILAR TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ,5,SATI FAKİH CAMİİ,1,SELÇUK HATUN CAMİİ,5,SEYYİD USUL DERĞAHI,1,SITTI HATUN CAMİİ,3,SITTI HATUN SIBYAN MEKTEBİ,3,sultan Çandarlı Bursa Hisar Mollafenari semerkant kadızade,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ,5,ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ,5,ŞEHABETTİN PAŞA CAMİİ,2,ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ,2,ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ,4,ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ,5,ŞEKER HOCA CAMİİ,1,ŞEKER HOCA CAMİİ VE TÜRBESİ,3,ŞİRİN HATUN TÜRBESİ,2,TAHTAKALE KAPISI,4,tarihi ırgandı köprüsü..,2,TELEFERİK BURSA NIN DEYİŞEN YÜZÜ,1,THE BURSA CITADEL ITS RAMPARTS AND GATES,1,THE HOUSE OF THE KALANDERI,3,THE SOVEREIGN MOSQUE,2,TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ,2,TOPHANE PARKI SAAT KULESİ,1,TUZ HAN,2,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,TÜRK ISLAM TARİH MÜZESİ,6,UFTADE MOSQUE ÜFTADE CAMİİ,3,UMUR BEY CAMİİ,3,UMUR BEY TÜRBESİ,3,UMURBEY HAMAMI,5,Unesco bursa,1,ÜÇ HANIM KIZLAR TÜRBESİ,3,ÜFTÂDE HAZRETLERİ,2,VELED-İ YANİÇ CAMİİ,3,VELEDİ-İ VEZİRİ CAMİİ,4,VELİ ŞEMSEDDİN CAMİİ,1,VEZİRİ ÜÇ KURNALI CAMİİ,2,YERKAPI Bursa Hisar,1,YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH,1,YEŞİL CAMİİ,5,YEŞİL HAMAMI,4,YEŞİL İMARETİ,2,YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM,6,YIGIT KOHNE CAMİİ,2,YIGIT KOHNE MOSQUE,2,Yıldırım Bayazıd Darüşşifası,2,YILDIRIM BAYEZID II. MURAD,1,YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ,2,YILDIRIM BAYEZİT MAUSELOUM,3,YILDIRIM MEDRESESİ,3,ZİNDAN KAPI ZİNDAN (DUNGEON) GATE,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : BURSA TARİHÇESİ
BURSA TARİHÇESİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQxdmvQDL2umoUI53tXh2CqU7N7wo0guavWWxHs02bfMZ1NC5vj9CWjXCfSrA2f4EBohZrmukdsxEx9gRsVTUV4F0NYQg18kO0IYQeeGomFtcOYFzqa38qnxqXhxBXSp0l4WSKKMddqutY/w400-h225/20200213_155421.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQxdmvQDL2umoUI53tXh2CqU7N7wo0guavWWxHs02bfMZ1NC5vj9CWjXCfSrA2f4EBohZrmukdsxEx9gRsVTUV4F0NYQg18kO0IYQeeGomFtcOYFzqa38qnxqXhxBXSp0l4WSKKMddqutY/s72-w400-c-h225/20200213_155421.jpg
BURSA SEVDAM
https://www.bursasevdam.com/2021/12/bursa-tarihcesi.html
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/
https://www.bursasevdam.com/2021/12/bursa-tarihcesi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Reply Cancel reply Delete By Home SAYFALAR POSTS HEPSİNİ GÖR SİZİN İÇİN ÖNERİLEN LABEL/ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content