Yayınlar

"PİRAN" DECLARATİON etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

VELED-İ HABIB CAMİİ

Resim
VELED-İ HABIB CAMİİ Fatih Sultam Mehmed döneminde (1451-1481)  Hasbib Oğlu Hacı Süca adlı zaat tarafından yaptırılan dikdörtgen planlı olan caminin girişinde son cemaat yeri bulunmaktadır 1801.yılında Hoca Mehmed Emin efendi (1718-1813) yanındaki konakla birlikte bir kütüphane ekleyerek camiyi nakşibendi tekkesine dönüştürmüştür.Bu dönemde Eminiyye Dergahı adını almıştır.Ancak dergah caminin bulunduğu yer olmayıp yanındaki binadır.Günümüzde cami yapısının bitişiğinde tekkenin kurucusu olan Şeyh Mehmed Emin efendinin türbesi bulunmaktadır.1925.yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla terk edilen cami.1969 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.Daha sonra 1990.lı yıllarda tamamen elden geçirilerek hem cami hemde yanındaki türbe ayağa kaldırılmıştır.Son olarak 2013.yılında restorasyonu yapılmıştır. VELED-I HABIB MOSQUE This mosque was built dıring the reign of Mehmed the conqueror (1451-1481) by a personality called Hadji Suca, son of Habib. This mosque is built with a rectangul

PİRAN DECLARATİON

Resim
"PİRAN" DEKLARASYONU "Kaleli Kentler uzun zaman icerisinde kalan nadide Miraslardır ve el üstünde tutulmalı bakımı yapılmalıdır ve korumalıdır Tarihin yeri doldurulamaz Zaman Taşları olarak Unutulmadan Yıkılmadan ebediyete aktarılmalıdırlar 24 Eylül 1998 Tarihinde Slovenya'nın Piran Şehrinde düzenlenen Kaleli Kentler birliği Sempozyumunda onaylanmıştır 9-11 Ekim 2009 Tarihinde 19.Uluslar arası Sempozyumu'na Osmangazi belediyesi olarak Ev sahipliği onuruna "PİRAN" DECLARATİON "Walled Towns are unique inheritances from times long past and should be freasured maintained and safeguarded from neglect and destruction and passed on into perpetuity as irreplaceable time stones of History apporeved at the 8th symposium of the Walled Towns friendship circle held in Piran Slovenia on 24th Septenber 1998 in celebration of Osmangazi Hosting the circle's 19th international symposium 9th to ith October 2009..

KARAÇELEBİZADE (SEDBAŞI) CAMİİ

Resim
  KARA ÇELEBİZADE SEDBAŞI CAMİ 1594 Yılında Rumeli Kadı Askeri Kara Çelebizade  Hüsamettin Efendi tarafından yaptırılmıştır    1654 yılında Oğlu Şeyhül İsalam  Karaçelebi zade  Abdülaziz efendi tarafından ve  1813 yılında büyük torunu Mutasrrıf  Aziz Ahmed Paşa tarafından  onarılmıştır 1854 büyük Bursa Depremi 1863  Sedbaşı yangını sonrasında  onarımlarında özgün Osmanlı mimari kimliğini  Minaresi dışında kaybetmiş  ve 1997 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışması ile özgün mimarisine kavuşmuştur..