Yayınlar

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

MAUSOLEUM OF PRINCE AHMET

Resim
ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ MURADİYE KÜLLİYE'Sİ Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla inşa ettirilmiştir yapının mimarı Alaaddin bina emini Bedreddin Mahmut bey katipleri'de Ali Yusuf Muhiddin ve Mehmet efendidir kapı boşluğu basık kemerli mermer çerçeveli olup kündekarı tekniğindeki (çivi veya başka bir baglayacı kullanılmadan birbirine geçmeli ahşap parçalardan oluşan ) kapısı özenli işçiliğe sahiptir Türbenin kubbesinde ve kubbe eteğinde kalem işi bezemeler yer almaktadır türbede altı adet mermer mezar bulunmaktadır mezarlar tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır Türbede Şehzade Ahmet annesi Bülbül Hatun kardeşi Şahinşah Şahinşah'ın oğlu Mehmet ve Yavuzun kardeşi Şehzade Korkut gömülüdürler diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014. yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dün