Yayınlar

1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

DÜNYAYI TİTRETEN OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATI

Resim
Dünyayı titreten osmanlı askeri teşkilatı İşte dünyayı dize getiren, tüm orduları tir tir titreten şanlı Osmanlı Askeri teşkilatı Osmanlı Devleti’nin asırlarca ayakta kalması, yine mirasının da günümüze hükmediyor olması tesadüf değil. Geçmişin tecrübeleri üzerine kurduğu muazzam medeniyetin ardındaki, farklı halklara ve devletlere asırlarca hükmetmenin sırları zaman geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Osmanlı’nın zamana meydan okuyan devlet yapısındaki askeri teşkilat sırrını sizler için derledik.  KAPI KULU OCAĞI  Kapıkulu, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya,atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına ve bu sisteme verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu.Kapıkulu askerleri padişaha bağlı olup üç ayda bir “ulufe” denen maaşı alırlardıBu askerler özel olarak yetiştirilirlerdi. Piyade (yaya) ve Süvari (atlı) olmak üzere ikiye ayrılır Devşirme

The Janissaries - The Elite Soldiers of the Turkish Empire

Resim
Yeniçeriler - Türk İmparatorluğunun Seçkin Askerleri Yeniçeriler Osmanlı (Türk) İmparatorluğunun seçkin elit askerleri idiler Sadece Sultan'a sadık özel dövüş makinesi gibiydiler zaman içinde kendi kendilerini yok ettiler.Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesi ile, artan asker ihtiyacını karşılamamaktaydı. Bunun üzerine yine 1. Murat döneminde ve yine Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın çalışmalarıyla devşirme sistemine geçildi. Bu sisteme göre Balkanlar ve Anadolu'da yaşayan Hristiyan ailelerden Tercihen Balkanlar'da, Yunan, Arnavut ve Sırplar belli şartlara uyan ve yaşları 8-14 arasında değişen oğlanlar alınıyordu Avrupalılar tarafından kan vergisi olarak bilinen bu sistemin kendine has şartları vardı. Bu şartlar;Birbirine 40 evden daha yakın hanelerden çocuk alınmaması;Ailede birden fazla erkek evlat olması,Alınacak oğlanın bir kusurunun bulunmaması,Alınacak oğlanın yakışıklı olması. Ne çok uzun, ne çok kısa ne de herhangi bir sakatlığının bulunmaması,

HATİCE İSFENDİYAR MOSQUE

Resim
HATİCE İSFENDİYAR CAMİİ Cami,Çelebi Mehmed'in kızı Selçuk Hatun ile İsfendiyaroğlu İbrahim Beyin Kızı olan Hatice Hanım Sultan ve eşi Mahmud Çelebi tarafından inşaa ettirildiği bilinmektedir ancak sicil kaydındaki bir ibareden bundan önce Camiyi Emir Sultanın eşi ve Yıldırım Bayezıd'ın Kızı Hundi Hatun'un yaptırdığı anlaşılmaktadır Bursa'da ilk olarak şimdiki Orhan Camii ve Külliyesinin bulunduğu alanda kurulan At Pazarı bu Caminin inşa edildiği Mahalleye taşınmış ve bu bölgeye At Pazarı denilmişti bu yüzden yapı At Pazarı Camii olarak'ta bilinmektedir Cami asıl ibadet mekanı ve son Cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir yapı 1977 yılında kapsamlı onarım görmüştür. HATİCE İSFENDİYAR MOSQUE İt is known that this mosque was built by Hatice Hanım Sultan the daughter of Selçuk Hatun the daughter of Çelebi Mehmed and of İsfendiyaroğlu İbrahim Bey and by her husband Mahmut Çelebi but it is understood from a passage found in civil records that

1826 YILI YENİ CERİ AYAKLANMASI

Resim
1826 yılının 15 Haziran'ı. İstanbul'da gün ağarırken devrilen kazanların uğultusu yeri göğü inletiyordu.  Bölükbaşı Habib'in, Ermeydanı'ndan "Ayaktaşlar fütur getirmeyin" diye uğurladığı yeniçeriler Tahtakale, Asmaaltı ve Unkapanı'ndan geçerek Atmeydanı'na yöneldiler. O gece yeniçeri çeteleri Ağa Kapısı'nı ve çeşitli paşa konaklarını basıp yağmalamış; Sadrazam Mehmet Selim Paşa ve yeniçeri ağası bu baskınlardan zor kurtulmuştu. Ama etrafa sadrazamın, yeniçeri ağasının ve ileri gelenlerin katledildiği söylentisini yayarak halkı isyana katmaya çalışıyorlardı. Bâbıâli'nin de basıldığını haber alan sadrazam erkenden Yalı Köşkü'ne geldi. Ağa Hüseyin Paşa ve Mehmet İzzet Paşa'yı çağırttı. Ayaklanma giderek yayıldı. Bazı Bektaşi babaları da teberleriyle (baltalarıyla) ayaklanmacılara destek verdi. Çok sevdiği kuzeni III. Selim'in ölümünden yeniçerileri sorumlu tutan II. Mahmut, Divan toplantısından sonra kararını açıkladı: Sancak-ı Şerif