Yayınlar

BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

VELED-İ HABIB CAMİİ

Resim
VELED-İ HABIB CAMİİ Fatih Sultam Mehmed döneminde (1451-1481)  Hasbib Oğlu Hacı Süca adlı zaat tarafından yaptırılan dikdörtgen planlı olan caminin girişinde son cemaat yeri bulunmaktadır 1801.yılında Hoca Mehmed Emin efendi (1718-1813) yanındaki konakla birlikte bir kütüphane ekleyerek camiyi nakşibendi tekkesine dönüştürmüştür.Bu dönemde Eminiyye Dergahı adını almıştır.Ancak dergah caminin bulunduğu yer olmayıp yanındaki binadır.Günümüzde cami yapısının bitişiğinde tekkenin kurucusu olan Şeyh Mehmed Emin efendinin türbesi bulunmaktadır.1925.yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla terk edilen cami.1969 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.Daha sonra 1990.lı yıllarda tamamen elden geçirilerek hem cami hemde yanındaki türbe ayağa kaldırılmıştır.Son olarak 2013.yılında restorasyonu yapılmıştır. VELED-I HABIB MOSQUE This mosque was built dıring the reign of Mehmed the conqueror (1451-1481) by a personality called Hadji Suca, son of Habib. This mosque is built with a rectangul

İNCİRLİ PUBLIC BATH

Resim
İNCİRLİ HAMAMI Molla Fenarı'nin torunlarından Kazasker Alaaddin Ali Efendi tarafından 1448 yılında inşa ettirilmiş İncirli Hamamı olarak bilinmektedir Yapı "tek" Hamam olarak inşa edilmiştir ılıklık girişi ılıklık ve eyvanları sıcaklıktaki göbek taşının Çevresindeki eyvan ve Halvetlerinin 60 derecelik açılarla elde edilmiş olması farklı plan Şemasının belirgin bir özelliğidir Hamam 2013 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından restore edilerek Kültür Merkezi olarak işlevlendirilmiş tir İNCİRLİ PUBLIC BATH This Hamam or public bath was built in 1448 by Alaaddin  Ali Efendi a hing judiclary offical and one of the grandsons of Molla Fenari it is also known as "incirli hamam" this structure is built as a single hamam the fact that the entrance to the warm room section (tepidarium) the warm room itself and its iwans as well as the iwans and the washing celis around the "göbek taşhi" or tummy store in the hot room section (caldarium) are built

BRİEF HİSTORY OF BURSA

Resim
BRİEF HİSTORY OF BURSA  Certain findings from castle part in downtown area point to 2500-2700 BC on the other hand according to recent findings in Akçalar Aktopraklık excavation showed that oldest traces of civilization within Bursa provincial area date back to 8500 BC Bursa region had been under various colonies and countries ruling until Bithynia state was establishedin 4th century BC according to famous historian herodatus the only city around Bursa was cius (gemlik) which was established in 12th century BC Apemea (Mudanya) is thought to have been established in 10th century BC while Apollania (Gölyazı) whic is on an island in lake Uluabat is thought to have been established before 6th century BC after going under lydian ruling during Krezus/Kroisos (561-546 BC) area  Bursa went under Persian ruling entire region was heavily damaget during these wars meanwhile greek immigrants arrived in the ragion and settled on marmara sea coast chalcedon republic established in kadıköy İstanbul

PANORAMA 1326 BURSA CONQUEST MUSEUM

Resim
BURSA 3D PANORAMA 1326 MÜZESİ Köklü tarihimizi ve kültürümüzü canlandıran ve kalıcı bir bellek yaratan müze çalışması ''Bursa'nın fethi günü'' dünyanın en büyük 3 boyutlu Panorama müzesi oldu.hanlar bölgesinin doğu kapısı olarak bilinen müze, Kayhan ve Okçular Çarşıları'nın yanı sıra kapalıçarşı ırgandı köprüsü ve çevre pazarı sayesinde bölgenin ticari hacmine büyük katkı sağlıyor.panoramik müze, 42 metrelik kubbe üzerindeki fetih gününü dairesel bir döngü halinde tasvir ediyor.müzede ayrıca ilk Osmanlı sultanlarını ve hükümdarlık döneminde Bursa'nın sosyal yaşamını gösteren 16 resim yer alıyor.panoramik müze sergi salonları, projeksiyon, toplantı odaları, kütüphane, forum alanı, hediyelik eşya dükkanı, kafeterya ve idari ofisleri içeriyor.Yeni planlama sayesinde turist otobüsleri şehir trafiğine girmeden ve trafik sıkışıklığı yaratmadan kolaylıkla park edilebilir olup ziyaretçilerin özel araçlarına da imkan sağlanmıştır. 4.500.m2 ve 8.388.m2 alana ve inşaa

BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES

Resim
BURSA IS THE CITY OF HISTORY AND EMPIRES  contains numerous traces of Bithynia Rome Seljuk Byzantium and Ottoman Empires Complexes (külliye) it is Home to Complexes Constructed by 5 Sultans Following Osman Ghazi preserving early examples of Ottoman architecture Shopping with Historical Bazaar and inns Zone on Unosco Cultural Haritage list shaped since the reing of Sultan Ghazi Spirituality Bursa is Home to hundreds of hitorical Mosques and Tombs Textiles it is on Historical Silk Road and it was the textile industry  centre of Ottoman and early republic eras Culture folk dancing theatre pupbet and shadow thatre cinema music litarature and photography activities are organized each year ındustry and commerce it has the 4th biggest industrial volume in Turkey Nature there's a very rich flora within the surrounding mountains plateaus caves lakes healing water springs rivers and waterfalls known as green Bursa Thermal waters it is home to many 5 star hotels and spas Mountain and sea Burs

BURSA IMMIGRATION HISTORY MUSEUM

Resim
BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ Günümüzde Kentsel kimlik ve bir arada yaşama Kültürü medeniyetlerin gelişerek Dünyaya açılma sürecinde dahada önem kazanmıştır bu bağlamda Bursa Türkiye ve Dünyada özel bir yere sahiptir yaklaşık 150 yıldır gerçekleşen yoğun Demografik hareketlilik sonucu bu Şehir bir göçmen Kenti olarak anılmaktadır Bursa'nın Tarih Öncesi çağlarından günümüze kadarki 8,500 yıllık Göç Tarihine ışık tutacak olan Bursa Göç Tarihi Müzesi kimi zaman doğal bir gereklilikle meydana gelen kimi zaman Savaşların sonucunda ortaya çıkan kimi zamanda baskıların ardından gerçekleşen nüfus hareketliliğini anlatmaktadır Göçmenlerin günlük eşyalarından Tarihi fotoğraflarına Yol hikayelerinden Bursa'nın inşasındaki katkılarına Osmanlı Devletinin Göç ve Göçmenlere yaklaşımlarından günümüz Türkiye'sine kattıkları değerlere kadar bir çok olgunun yer aldığı Müzede Balkan Kırım ve Kafkasya'dan Bursa'ya Göçenlerin çileli yolculuklarının canlandırmaları'da yer almaktadır BURS

BURSA MURADİYE MEDRESESİ

Resim
BURSA MURADİYE MEDRESESİ Muradiye Medresesi Muradiye külliyesine ait Medrese  Sultan II Murat tarafından XV.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır revaklı bir avlu etrafında içlerinde birer ocak ve pencere bulunan 14 oda sıralanmaktadır plan itibarıyla Bursa daki yıldırım ve İznik teki Süleyman paşa medreselerini anımsatan yapı tuğla işçiliğinin en güzel örneklerindendir,günümüzde kanser araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır .                                                                                                     MURADİYE MADRASAH Muradiye Madrasah the madrasah that  is incorporated in the muradiye complex was buıld by Sultan Murad II in the second half of XV. century there are 14 rooms each of which has a fıreplace and a window aligned around a courd yard with a porch the building resembling the yıldırım madrasah  in bursa and süleyman paşa madrasah in iznik (nicea) is one of the prime examples of brick working today the building serves as cancer research centre