Yayınlar

CEM SULTAN TÜRBESİ etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM

Resim
YEŞİL TÜRBE THE GREEN MAUSOLEUM Yeşil Külliyesinin en tanınmış yapısı olan Türbe 1421 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından Hacı İvaz Paşaya yaptırılmış Türbe "Yeşil"adını literatüre "Üretilmesi İmkansız Seramik"olarak gecen Mavi Yeşil Turkuaz renkli İznik Çinilerinden almıştır duvarla Beş bölüme ayrılmış bir kriptaya (Mezar Odası) sahip olan Türbe Sekizgen gövdelidir dıştan cephelerinde ve pencere alınlıklarında Mavi Beyaz Çiniler ile Hadis-i Şerifler yer almaktadır Çivi kullanılmadan birbirine geçme yöntemi ile (Kündekari) oluşturulmuş Ahşap kapısında Külliyedeki Ahşap işlerin Ustası olarak "Amel-i Hacı Ali Bin Ahmed-i Tebrizi" ibaresi vardır ayrıca diğer Ustaları Nakkaş Ali Bin İlyas Ali ve Mehmed El Mecnun dur Türbede Dokuz Adet Sanduka bulunur Çelebi Mehmed'in Sandukası ve Mihrap kabartma Sarı Lacivert ve Beyaz Çinilerle kaplıdır diğer Sandukalar Çelebi Mehmed'in Şehzadeleri Mustafa,Mahmud,Yusuf Çelebiler ile Kızları Selçuk Sitti Ayşe Hafs

OKÇU BABA TURBESİ

Resim
OKÇU BABA TURBESİ Türbenin 14. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir Türbede Bursa'nın Fethinde önemli hizmetleri bulunan Nusret veya Nasrettin adli bir Paşanın Kabrinin olduğu bilindiğinden "Nusret Paşa veya Okçu Baba Türbesi olarak da anılmaktadır Nusret Paşanın Okçulukta ve ok imalatında Usta bir zat olduğu için Okçu Baba olarak anıldığı bilinmektedir Kare planlı ve Tek Kubbeli bir yapıdır içerisinde Okçu Baba'ya ait bir sanduka bulunmaktadır Türbe 1633.ve 1644. yıllarında onarım görmüştür Bursa'ya bir çok faydası olan bu değerli zat Osmanlı döneminde Orhangazi Hazretlerinin yanında bulunmuş o dönemde yapılan Savaşlarda Yeni Çeri askerlerine Ok yapımında yardımcı olan önemli bir ustaymış söylentilere göre Okçu Baba bir gün Okunu ve Yayını alıp Uludağın en yüksek yerine çıkmış Yayını gerip okunu fırlatmış ve bu ok Bursa'da nereye düşerse benim mezarımı oraya yapınız demiş şimdi Türbesinin bulunduğu Kırk Merdivenlerin biraz yukarısında Tophaneye yakın bir yerde

MAUSOLEUM OF PRINCE CEM

Resim
C EM SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYE'Sİ Türbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında Niğde yakınlarında vefat etmiş önce Konya'ya sonrada Bursa'ya getirilerek amcası Alaaddin Bey'in Türbesine gömülmüştür 1479 yılında ise kendisi için yaptırılan bu Türbeye nakledilmiştir daha sonra Napoli'de vefat ederek cenazesi 1499.da Bursa'ya getirilen Cem Sultan (Fatih Sultan Mehmed'in oğlu) da buraya gömülmüştür bu yüzden Türbenin adı günümüzde Cem Sultan Türbesi olarak anılmaktadır iç mekan duvarları İznik çinileriyle kaplı olup oldukça yoğun kalem işi süslemeler göze çarpmaktadır 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16.yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden özgünlüğünü kazanmıştır duvarlar firuze ve lacivert altıgen çinilerle kaplı olup çinilerin çevreleri ve ortaları altın yaldızlı rumi motifleriyle süslenmiştir içindeki dört adet mermer

BURSA MURADİYE MEDRESESİ

Resim
BURSA MURADİYE MEDRESESİ Muradiye Medresesi Muradiye külliyesine ait Medrese  Sultan II Murat tarafından XV.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır revaklı bir avlu etrafında içlerinde birer ocak ve pencere bulunan 14 oda sıralanmaktadır plan itibarıyla Bursa daki yıldırım ve İznik teki Süleyman paşa medreselerini anımsatan yapı tuğla işçiliğinin en güzel örneklerindendir,günümüzde kanser araştırma merkezi olarak kullanılmaktadır .                                                                                                     MURADİYE MADRASAH Muradiye Madrasah the madrasah that  is incorporated in the muradiye complex was buıld by Sultan Murad II in the second half of XV. century there are 14 rooms each of which has a fıreplace and a window aligned around a courd yard with a porch the building resembling the yıldırım madrasah  in bursa and süleyman paşa madrasah in iznik (nicea) is one of the prime examples of brick working today the building serves as cancer research centre