Yayınlar

DEMİRTASPASA PUBLIC BATH etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

ÇAKIRAĞA PUBLIC BATH

Resim
CAKIRAĞA HAMAMI SultanII.Murad döneminde 1421-1451 Bursa Subaşı'sı olan Çakırağa tarafından yaptırılmıştır Bursa subaşı'lığından sonra Fatih Sultan Mehmed döneminde de Subaşılık yapmış olan Çakır ağa bu Hamamı İstanbul Silivri'deki İmaret ve Zaviyesine gelir olarak vakfetmiştir Hamam Kadınlar ve Erkekler kısmı olarak inşa edilmiş orta büyüklükte bir Çifte hamamdır Kadınlar ve Erkekler kısımları Soğukluk (Soyunmalık) Ilıklık Sıcaklık Halvet Su deposu ve Külhan (Ocak) bölümünden oluşmaktadır Hamam 1677 ve 1962 Yıllarında onarım görmüş olup günümüzde özgün işlevini devam ettirmektedir ÇAKIRAĞA PUBLIC BATH During the reign of Sultan II.Murad (1421-1451) was built by Cakir aga, who was the Bursa Subasi. After the Bursa subasi, Cakir aga, who also served as a Subasi during the reign of Fatih Sultan Mehmed, has dedicated this Bath as income to the Imaret and Zaviya in Istanbul Silivri. It is a medium sized double bath built as Women's and Men's parts Coldness (Peelin

HÜSNÜ GÜZEL HAMAMI THERMAL BATH

Resim
HÜSNÜ GÜZEL KAPLICASI Kaplıcanın yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1511 1582 yılları arasında Kadı sicillerinde Günümüzde kullanılan hüsnügüzel kaplıcası yakınlarında Akça hamam adında bir Hamamdan bahsedilmekte oldu bahsi geçen hamamın ise Hüsnü Güzel kaplıcası olabileceği belirtilmektedir Çekirge kaplıcası ve servinaz kaplıcası ile aynı Yapı arasında yer alan hüsnügüzel kaplıcası bursa manzarasına sahip tarihi çınarlar değerli at kestaneleri ve çam ağaçları ile bulunan bir bahçe içinde yer almaktadır kaplıca dikdörtgen planlı bir soğukluk sekizgen bir sıcaklık ile buraya bağlı bir yıkanma hücresi bulunmaktadır kaplıcanın suyu Zeyni nine kaynağından gelmekte olup Çelikli sular grubundandır su kaynaktan çıktığı noktada yaklaşık 46 derecedir HUSNU GUZEL THERMAL BATH Although there's not exact information existing concerning the date of construction of the thermal bath the judicial records of 1511-1582 State a hamam called akçe hamam was metioned to be s

(DEMİRTASPASA) PUBLİC BATH

Resim
DEMİRTASPASA HAMAMI 14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından Kara Mustafa paşa adına yaptırılmıştır doğu batı doğrultusunda inşa edilmiş bir tek hamamdır dikdörtgen planlıdır ılıklığa oradan da büyük bir kemerle sıcaklığa geçilmektedir 16 yüzyılda harabe durumda olan hamamın bütün mermer taşları 1552 yılında sadrazam Rüstem pasa ya satılarak yeni kaplıcanın inşasında kullanılmıştır yapının son onarımı 2010 yılında özgün mimari yapısına uygun bir şekilde restore edilerek günümüzde aynı şekilde hamam olarak bursa halkına hizmet etmektedir TİMURTAŞ PAŞA (DEMİRTASPASA PUBLIC BATH) this hamam or publıc bath was buılt in the late 14 th centruy by oruç bey the son of demirtash (kara timurtash) pasha for the latter this hamam is a single hamam built in east-western direction it is built with a rectangular plan from the cool room (frigidarium) the bather passes to the warm room section (tepidarium) and from there to the hot room section (caldarium)

ÖRDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ (ÖRDEKLİ HAMAMI)

Resim
Ö RDEKLİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ   (ÖRDEKLİ HAMAMI) Osmalı imparatorluğu nun kurulduğu şehrimizde tarihi eserler ortaya  çıktıkça kente olan ilgi her Sultan Yıldırım Beyazid döneminde (1389-1402) yapımına başlanan Ördekli Hamamı Timurun 1402 de Bursayı işgal etmesi nedeniyle tamamlanamamıştır. Çelebi sultan Mehmet devrinde bitirilen hamama oğlu Murat beyin adı verilmiştir. Hamam bölgede daha önce I. Murat tarafından yaptırılan Nalıncılar Hamamından sonra yaptırıldığından zamanla yeni hamam ismini almış hamamların çoğalması ile de eski hamam olarak anılmaya başlamıştır.Ördekli isminin ise zaman içerisinde hamamda bulunan havuz ve kurnalardaki figürlerden ötürü verildiği kaynaklarda yer almaktadır.Osmanlı mimarisinde çifte hamamlar grubu içerisinde bulunan Ördekli hamamı Osmanlı tarafından Bursa da yaptırılan en büyük hamam olma özelliğini taşımaktadır.Hamamda külhandan gelen dumamın tabanda dolaştırılarak duvarlara geçirilmesi ile şekillenen bir ısıtma sistemi uygulanmıştır.Ayrıca ısıtıl