Yayınlar

ERTUĞRUL BEY etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

SUFFERING STORIES OF UNKNOWN ROADS

Resim
BİLİNMEZLİK DOLU YOLLARIN ÇİLELİ ÖYKÜLERİ Göç kavramı İnsanlık tarihi ile yaşattır tarih öncesi kabilelerin beslenip barınabilmeleri için  kendilerine uygun iklim ve doğa şartları arayıp sürekli yer değiştirmeleri gerekmiştir Yani insan bir bakıma var olduğundan bu yana her zaman Göçebe olmuştur uygarlıkların gelişimiyle değişiklik gösteren göçler toplumsal şekillenişi en önemli etkeni haline gelmiştir özellikle Sanayi Devrimi'nin yaşandığı 18 yüzyılda kırsaldan kente yapılan göçler yaşanan basit bir yer değiştirme hareketinin ötesinde nüfus olgusunu sosyal bilimlerin temel konusu haline getirerek nüfus bilimi (demografi) ortaya çıkarmıştır göçün kitaplardaki başlığı ekonomik toplumsal siyasi sebeplerle birey veya toplulukların bir yerden başka bir yere gitme işi taşınma hicret muhacerettir ancak göçün Özünde insanların kuşaklar boyunca doğdukları büyüdükleri yaşadıkları kısaca hayata kök saldıkları toprakları bırakarak yeni bir yurt edinebilmek adına çıktıkları acı ve hüzün dolu

ERTUĞRUL BEY

Resim
ERTUĞRUL BEY Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin Babası Yıldırım Bayezıd han tarafından Anadolu Beylikleri arasında birliği sağlamakla görevlendirilmiştir kendisinin komutanlık yaptığı Osmanlı Ordusu ile Sivas ta egemen olan Kadı Burhanettin'in Çorum civarındaki kırkdilim mevkiinde yapmış oldukları savaşta 1398'de ölmüştür cenazesi daha sonra Bursa'ya getirilmiştir Söylenceye göre :Yıldırım Bayezıd bizzat kendisinin katıldığı Rumeli Seferinden dönerken Askerleri ile birlikte mola verdiği alanda Kaval sesini işitir ve o yöne doğru gider Kaval sesi koyunlarını otlatan bir çobana aittir çobanı sessizce dinler ve oldukca hüzünlenir çoban Yıldırım Bayezıd'ı farkedince Kaval çalmayı keser ve ayağa kalkar Yıldırım Bayezıd ise biraz sitemkar birazda hüzünle çobana "çal çoban çal sen ne çorum gibi bir şehrini ne de Ertuğrul gibi bir oğlunu kaybettin.."der ve çobana b