Yayınlar

IMARET-I ISA BEY MESJID etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

HACI SEVİNÇ MESCİDİ HADJI SEVİNÇ MASJID

Resim
HACI SEVİNÇ MESCİDİ Fatih Sultan Mehmet döneminde (salt.1451-1481) Başçı Hacı Sevinç adlı bir Tüccar tarafından yaptırılmıştır kare planlı olan Caminin girişinde üç bölümlü bir cemaat yeri vardır asıl ibadet mekanı basık bir kubbe ile örtülüdür yapıldığı tarihte bir süre tekke olarak kullanılan mescidin mineresi bulunmamaktadır batısında Helvacı Acele bacı'nın mezarı bulunmaktadır HADJI SEVİNÇ MASJID This Mesjid was built during the reing of Mehmet the conqueror (sultanate between 1451 and 1481) by a merchant called bashci hadji sevinç at the entrance of this mosque which is built with a squre plan there is a portico for lotecomers consisting of there sections the structure's main prayer hall is covered with a drop dome this mesjid which initially had been used as a "tekke" or small dervish lodge for a while has no minaret the tomb of helvadji acele badji is situated at the structure's west.

İSA BEY CAMİ

Resim
İSA BEY Devlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden bayazıd paşanın oğludur Bursa da bir medrese imaret ve mescit yaptırmıştır cami ve medresenin bulunduğu yer eskiden isa bey mahallesi olarak anılmıştır günümüze sadece mescit gelebilmiştir İMERET-İ İSA BEY İsa bey tarafından 1436 yılında yaptırılmıştır kare planlıdır asıl ibadet mekanı sekizgen bir kasnak üzerinde büyük bir kubbe ile örtülüdür kubbeye geçiş Türk üçgeni kuşağı ile sağlanmıştır mihrabı Bursa nın cami ve mescitleri içinde mihrap yönü en doğru olanıdır son cemaat yeri yol yapımı sırasında yıkılmış yalnızca minare tarafındaki yan duvarı kalmıştır İSA BEY İsa bey (Mr.isa) was a statesman and the son of Bayezid Pasha who was one of the Viziers of Çelebi Mehmet(15th century).He has built one madrasah (Ottoman school), a soup kitchen for the poor, and a mesjid (small mosque). The district of the mosqueand madrasah was known as "İsa Bey" neighbourhood in the past. Only the mesjid remained