SULEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ ".

SULEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ

 SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ                                                      
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİSultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir Süleyman çelebi Bursa da zamanın önemli alimlerinden ilim öğrenmiştir sultan Yıldırım bayazıd  zamanında Divanı-hümayun imamı sonrada Bursa da onun inşa ettirdiği ulu caminin imamı olmuştur Türk dünyasının en tanınmış Mevlid inin yazarı olan Süleyman çelebi Vesiletu n -necat (kurtuluş yolu) adını verdiği bu meşhur eserini Bursa da 1409 da tamamlamıştır vefatından sonra yoğurtlu baba zaviyesi yakınlarında gömülen Süleyman çelebi nin mezarı 1945-1952 yılları arasında valilik yapan Haşim işcan tarafından açılan bir yarışma ile Bursa eski eserleri sevenler kurumunun da katkılarıyla yaptırılmıştır mermer sandukanın üstü Bursa kemeri ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan sekiz ayaklı Baldeken planlı bir açık türbe ile örtülmüştür tavan geometrik geçme motiflerle bezenmiştir.

 MAUSOLEUM OF SULEYMAN ÇELEBİ
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ


Mystic and suleiman çelebi who deceased in 1422 is the son of ahmed paşha a well-known Vizier during the reing of sultan Murad I.(1362-1389) and the grandson of sheikh mahmud Süleiman çelebi learned sciences from Bursa s importand savants of the period during the reing of Sultan yıldırım bayezıd he was the imam of Divanı-hümayun the high governmental body  and later became the imam of ulu camii the grand mosgue built by Sultan yıldırım bayezıd in Bursa Suleiman çelebi is the author of vasiletu n necat (way to salvation) which is a famous mewlid for the türkişh world he completed it in Bursa in 1409 the tomb of Süleiman çelebi who was buried near yoğurtlu father zaviye hermitage was build with the support of the Bursa ancient artwork lovers spciety after a contest organized by haşim İşcan governor of Bursa from 1945 to 1952 the arble sarcophagus is sheltered by an open mouseleum with a baldachin plan ıt has eight pedestals connected by Bursa and pointed arches ıts ceiling is decorated with geometrical marguetıy motifsBURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ
BURSA SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ


Yorum Gönderme

0 Yorumlar