GIRCIK/CIKCIK HAMAM (PUBLIC BATH) ".

GIRCIK/CIKCIK HAMAM (PUBLIC BATH)

GIRCIK/CIKCIK HAMAMI
GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSAI,Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak yaptırılmıştır Mimari ve inşa tekniği açısından Hüdavendigar camii ile benzerliği sebebiyle camii nin İnşa tarihi olan 1365-1366 yılları civarında yapıldığı varsayılmaktadır Hamam tuvalet ve Herkesin kullanabileceği bir Gusülhane olarak kullanılmak üzere yapılmıştır özellikle I,Murad camii nin medrese olarak kullanılan üst katında eğitim gören talebelerin kullanmaları amacıyla yaptırıldığı düşünülmektedir ücretsiz olması nedeniyle gir çık hamamı olarak adlandırılan Tarihi yapının adı günümüzde cık cık Hamamı olarak bilinmektedir daha sonra ise bekarlara Hizmet verdiği için bekarlar Hamamı da denilmiştir cık cık hamamı kubbeyle örtülü bir ana Mekan bu mekana bağlı beş tuvalet ve iki gusülhane den oluşmuştur Güney deki gusül Hanelerin birinde sürekli sıcak su akmaktadır son olarak Bursa Büyük şehir Belediyesi tarafından 2012 yılında restore edilerek özgün işlevi yeniden kazandırılmıştır 2014 yılında UNOSCO Dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

GIRÇIK/CIKCIK HAMAM PUBLIC BATH
GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSAThis hamam was build by Murad I,(the sovereing) as a part of Hüdavendigar külliye due to İts conformity in architecture and construction tecnigue with Hüdavendigar mosgue it is presumed to be built around1365-1366 the date of construction of the same mosgue this hamam was built in order to be used as toilets and public bathing cubicle ıt is also believed that is was built for the special purpose of being used by the scholars taught on the first floor of Murad I.Mosgue used as a madrasah since this hamam use was free the histrocial girçik hamam structure today stiil is known as cık cık hamam later on however it was called also the bekarlar hamam since unmarried people came here cık cık hamam consists o a main hall five vaulted toilets belonging to this hall and two bathing cubicles located in the scructires south there is continiously flowing hot water.The most recent work was the restoration made by Bursa Metropolitan Municipality İn 2012, whereby the building retrieved its orginal functlon Located in the site wich was inscrebed on the UNESCO World Heritage List in 2014.


GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA


GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA

GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA

GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA

GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA

GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA

GIRCIK/CIKCIK HAMAMI BURSA

Yorum Gönderme

0 Yorumlar