OSMANLI DEVLET ARMASI

OSMANLI DEVLET ARMASI

OSMANLI DEVLET ARMASINDAKİ GİZLİ SIRLAR
OSMANLI DEVLET ARMASIOsmanlı devlet arması 19.yy avrupa avrupa birleşik krallık geleneğinden esinlenerek Osmanlı İmparatorluğu için hazırlanmıştır daha önce padişahların tuğra ları devlet nişanı olarak geciyordu Osmanlı nişanının son şekli 17 nisan 1882 de II.Sultan Abdül Hamit tarafından yürürlülüğe konmuştur daha önce babasının yaptırdığı bu devlet armasına yeni eklemeler yaparak yürürlülüğe koymuştur ve bu armada otuz sembol bulunur sırasıyla bu şekildedir 1.Tuğranınetrafında güneş motifi padişahın güneşe benzetilmesidir.2.padişah II.abdül Hamit tuğrası.3.Sorguçlu kavuk Osmangazi yi ve tahtını temsil eder.4.Yeşil hilafet ve islam ordusunu sembolize eder.5.Süngülü tüfek Osmanlı ordusunun asli silahını temsil eder.6.çift taraflı teber (teber iki yüzlü ay şeklinde savaşta yakın muharebe de kullanılan bir çeşitsilahıdır)7.Toplu tabanca.8.Terazi şeşper ve asaya asılıdır Osmanlı adalet ve hukukunu temsil eder.9.üstte kur anı kerim altta kanunnameler anayasayı temsil eder.10.Nişanı ali imtiyaz (onur ve onurlandırıcı madalya 11.nişanı Osman i.(hizmetinde büyük başarı elde etmiş olanlara verilen madalya).12.asa ve şeşper.(şeşper savaş araçlarında altı dilimli tapuz).13.çapa Osmanlı donanmasını ve denizciligi sembolize eder.14.bereket boynuzu.15.nişanı İftihar.(iftihar madalyası).16.yay.17.nişanı mecidi.(üstün muaffakiyet madalyası).18.borazan.19. Şefkat nişanı.20.Top gülleleri.21.kılıç.22.top.23.el muhafazalı merasim kılıcı.24.mızrak.25.çift teber (savaş silahı).26. tek taraflı teber.27.bayrak.28.Osmanlı sancağı.29.mızrak.30.kalkan ortasına stebil edilmiş on iki yıldız



Yorum Gönderme

0 Yorumlar