İSA BEY CAMİ - BURSA SEVDAM

2 Mayıs 2015 Cumartesi

İSA BEY CAMİ

İSA BEY
bURSA SEVDAMDevlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden bayazıd paşanın oğludur Bursa da bir medrese imaret ve mescit yaptırmıştır cami ve medresenin bulunduğu yer eskiden isa bey mahallesi olarak anılmıştır günümüze sadece mescit gelebilmiştir

İMERET-İ İSA BEY
İsa bey tarafından 1436 yılında yaptırılmıştır kare planlıdır asıl ibadet mekanı sekizgen bir kasnak üzerinde büyük bir kubbe ile örtülüdür kubbeye geçiş Türk üçgeni kuşağı ile sağlanmıştır mihrabı Bursa nın cami ve mescitleri içinde mihrap yönü en doğru olanıdır son cemaat yeri yol yapımı sırasında yıkılmış yalnızca minare tarafındaki yan duvarı kalmıştır

İSA BEY
İsa bey (Mr.isa) was a statesman and the son of Bayezid Pasha who was one of the Viziers of Çelebi Mehmet(15th century).He has built one madrasah (Ottoman school), a soup kitchen for the poor, and a mesjid (small mosque). The district of the mosqueand madrasah was known as "İsa Bey" neighbourhood in the past. Only the mesjid remained today.

IMARET-I ISA BEY MESJID 
It was constructed by İsa Bey in 1436. It has a square plan. The main praying ball is coverede by a huge dome based on an octagon frame. Turkish Triangle' belt is used for transition to Dome. It has the most accurately directed mihrab (the niche in the mosque directed towards Mecca) among other mosques and mesjids of Bursa. The "last community section", the praying area for later comers, was demolished due to road contruction; only the wall on the side of the minaret has remained.

Bursa sevdam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Makale ve Site Hakkında Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşırsanız Seviniriz..
We would appreciate it if you share your thoughts about the article and the site with us ..