II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLiYE'Sİ

II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLiYE'Sİ

II.MURAD TÜRBESİ / ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLiYE'Sİ
ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİTürbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II.Murad adına yaptırılmıştır yapı II.Murad'ın vasiyetine uygun olarak kare plan üzerine yağmur yağması için üstü açık ve hafızların Kur'an okuması için etrafı galerili olarak inşa edilmiştir Sultanın naaşı sanduka içine konulmadan doğrudan toprağa gömülmüş ve türbeye kendisinden başka kimse defnedilmemiştir özellikle makarnasla bezeli saçağı ve ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan kapı kanatları sanat eseri olarak nitelenmektedir Sutunların hem kaideleri hem başlıkları bizans dönemine ait yapı elamanlarıdır Türbenin Doğu duvarına bitişik pencereden kapıya dönüştürülmüş bir açıklıktan girilen Sultan Aladdin türbesi bulunmaktadır kare planlı türbede II.Murad'ın oğulları Şehzade Alaaddin ve Şehzade Ahmed ile kızları Hatice Sultan ve Şehzade Hatuna ait mezarlar bulunmaktadır Sultan Alaaddin babasından önce ölmesine rağmen Türbesinin babasının Türbesinden sonra yapıldığı bilinmektedir 19.yüzyılın sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16 yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden ihya edilmiştir2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutularak Türbe 2014 yılında UNOSCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MOUSELOUM OF MURAD II./MOUSOLEUM OF PRINCE ALAADDIN
ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİThis mauseloum was built in 1481 by Mehmed the conqueror for his father Murad II. according to the last will of Murad II, this structure was built with a square plan, non-covered in order to let the rain in, and with a surrounding gallery for the disciples to memorize the Qur'an. Without using a sarcophagus, the Sultan's body was directly buried in the soil, and there is no one else buried in tihs mausoleum but him. Especially its door wing, whic are some of the most beautiful examples of fine woodwork and their eaves decorated with stalactite work, are characterized as artwork The columns' both pedestals and capitals are structural elements of the byzantine era.bonded to the mauseleum's east wall there is the mauseloum of Sultan Alaaddin ıt is accessed throung an oponing provided by a window which was rebuilt as a door inside this mausoleum built with a square plan there are the tombs of Şehzade Alaaddın Shehzade Ahmed (sons of Murad II.) and hatice Sultan and Şehzade Hatun (daughters of Murad) although Sultan Alaaddin died earlier it is known that his mausoleum was built after the one of his father the 16th century ornaments were plastered in the late 19th century and covered by baraque decoration elements during the 2013 restoration this platering was rasped and the hand-drawn ornaments dating back to the 16th century below it appeared and thus were resurrected the mousoleum which was thoroughly restored by Bursa metropolitan municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

ŞEHZADE ALAADDİN TÜRBESİ

II.MURAF TÜRBESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GET THE MORAF II TOMB GET DIRECTIONS

Yorum Gönderme

0 Yorumlar