Kasım 2015 - BURSA SEVDAM

15 Kasım 2015 Pazar

OSMANLI MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

Kasım 15, 2015 0
OSMANLI MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARIBursa sevdamOsmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o
mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının bir başlığı varsa bu mezar bir erkeğe aittir erkeklerin mezar taşlarında bulunan başlıklar mezar sahibinin meslek ve meşrebine göre yapılmaktadır bu mezar taşı başlıkları kendi içlerinde en süslü şekilde sarıklı, kavuklu, başlıklı. ve fesli, olarak dörde ayrılmaktadır Osmanlı mezarlıklarında yatan kişinin mesleği ve meşrebi mezar taşının üzerindeki işaretlerden anlamak mümkündür mesala bir denizcinin mezar taşında çapa gemi yelken bezi;bir katibinkinde ise hokka ve kalem görülmektedir hanımların mezar taşları ise Çiceklerle süslüdür hanımların günlük hayatta hotoz taktıkları için hotoz başlıklı mezar taşları da görmek mümkündür bu hotozun altın kolye olarak hanımların alınlarına yahut boyunlarına taktıkları altın sıralı kolye ve alınlıklar mezar taşlarına işlenmiştir
                                               
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI


MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

                                                                         
                     

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI


                                       

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI


                                                           
MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI                                                   
14 Kasım 2015 Cumartesi

MURADİYE TÜRBESİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI

Kasım 14, 2015 0
MURADİYE TÜRBESİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİMURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ ALANI
15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı
Muradiye açık hava Müzesi'nde  Farsça Arapça Osmanlıca yazılmış mezar taşları bulunmaktadır taşların üzerinde yer alan Osmanlı hat sanatının Şahaserleri sayılabilecek sülüs muhakkak ta'lik ve az sayıda'da olsa rik'a yazı çeşitleri yazı sanatının tüm güzelliklerini sunmaktadır Askeriye,ilmiye ve sivil olmak üzere geniş halk kitlesine mensup kişilere ait olan bu mezar taşlarında adına hazırlanan kişinin kısa bir hayat hikayesini mesleğini ve toplum içindeki yerini anlamakta mümkündür Bursa ve çevresindeki çeşitli bölgelerden toplanarak buraya getirilen mezar taşlarının arasında alimler Askerler yüksek rütbeli devlet memurları ve sade vatandaşların taşları yanında Mevlit Yazarı Süleyman Çelebi ve Hacivat Karagöz gölge oyununu ilk icra eden Şeyh Küsteri gibi şahsiyetler de bulunmaktadır Muradiye açık hava müze'sinde mezarları oluşturan sandukalar Şahideler ve pehlerle birlikte çok miktarda sarık ve kavuk da yer almaktadır bunlardan başka çeşme Mektep ve dergah gibi yapıların bina kitabeleri de sergilenmektedir.

MURADİYE TOMBSTONES OPEN AIR EXHIBITION AREA
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİThere are hundreds of tombstones dated to various times from mid 15th century to early 20th century in Muradiye open air museum including tombstones with inscriptions written in persian Arabic and Ottoman many writing tecniques of Ottoman calligraphy in cluding sülüs muhakkak ta'lik and rik'a styles demonsrate all riches of the art of writing from these tombstones we can read the short biography profession and position in society of the person the tombstone belongs to who could be someone from different backgrounds military science or civilian these tombstones gathered from Bursa and around include tombstones of scholars soldires senior government officers and ragular citizens some notable tombstones include those of mevlid's author Süleiman Çelebi and first ever performer of Hacivat Karagöz shadow play Sheikh Küşteri along with sarcophagi headstones footstones and side stones Muradiye open air Museum also features many turbans and quilted turbans too in addition to these inscription panels from some other building like schools and lodges are also on exhibit
MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ

MURADİYE KÜLLİYE'Sİ AÇIK HAVA SERGİ


13 Kasım 2015 Cuma

SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 13, 2015 0
SARAYLILAR TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİYapıldığı zaman ve yaptıranı ile ilgili bilgi bulunmamakla birlikte Mimari üslubundan 15.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir Türbe Saraylı kadınlar oldukları düşünülen Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir (diğeri ebe Hatun Türbesi) üzeri premidal külah ile örtülü olan Türbe Muradiye Külliyesi içinde bu şekilde örtülmüş tek yapıdır Türbe içinde iki sanduka bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

SARAYLILAR MAUSOLEUM /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
SARAYLILAR TÜRBESİAlthough there is no information neither on the date of construction of this mausoleum nor on its
sponsor due to its architectural style it is estimated to have been built in the 15th century it is attributed to the women who are from the palece  Akile and Belkıs the elder sisters of Mahidevran Hatun this structure is also called "cariyeler" mausoleum this open sided mausoleum is one of two structures situated within the Muradiye Mausoleum (the other one is the "ebe (Midwife) hatun"Mausoleum) this mausoleum is covered with a pyramidal spire it is the only structure within Muradiye Külliye complex having such type of covering inside this mausoleum there are two sarcophagi the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

SARAYLILAR TÜRBESİ

10 Kasım 2015 Salı

GULŞAH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 10, 2015 0
 GULŞAH HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİTürbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah Hatun'a aittir Türbenin 1487 yılında vefat eden Gülşah Hatun'un daha sağlığında iken yaptırdığı bilinmektedir Türbede yer alan iki mermer mezardan girişte olanın Gülşah Hatun'a aiat olduğu bilinmektedir diğer sanduka'nın kime ait olduğu bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

MAUSOLEUM OF GULŞAH HATUN /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİThis mausoleum is the mausoleum of Gulşah Hatun the wife of Mehmed the conqueror and the mother Shehzade Mustafa ıt is known that it was build when Gulşah Hatun who died in 1487.was still alive there are two marble tombs it is known that the tomb right at the entrance is the one of Gulşah Hatun the other sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown yhe mausoleum which was thoroughly restoret by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

9 Kasım 2015 Pazartesi

HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ

Kasım 09, 2015 0
 HUMA SULTAN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİHÜMA SULTAN TÜRBESİ /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için  (1449) yılında yaptırılmış olduğu üç satırlık arapça kitabesinden anlaşılmaktadır "ak türbe "veya "Hatuniye Türbesi"olarakta bilinmektedir Türbe içerisnde kubbede mihrapta ve duvarlarda 19.yüzyıla ait kalem işi bezemeler yer almaktadır Türbede mermer bir setin üzerinde yer alan Hüma Hatuna ait bir sanduka dışında kime ait olduğu bilinmeyen bir sanduka daha bulunmaktadır 2013-2014 yılları arasında Bursa büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014 yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

MAUSOLEUM OF HUMA SULTAN /MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
HÜMA HATUN TÜRBESİIts there-line epitaph board written in arabic states that the construction of this mausoleum was ordared by Murad II.and build in 853 A.H (1449) by his son Mehmed the conqueror for his mother Huma Hatun ıt is also known as "ak Turbe" ("the white mausoleum") or "hatunuye Türbesi ("hatunuye mausoleum") in the inside of this mausoleum there are hand-drawn ornaments from the 19th centruy these cover its dome its mihrap and its walls respectively besides the sarcophagus of Huma Hatun which is placed on a marble platform there is another sarcophagus in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the  UNESCO world haritage list in 2014HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

HÜMA HATUN TÜRBESİ

8 Kasım 2015 Pazar

MUKRIME HATUN TÜRBESİ

Kasım 08, 2015 0
 MUKRIME HATUN TÜRBESİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİTürbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in Annesi Mükrime Hatun'a
atfedilmiştir yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır ancak Mükrime Hatunun 1517.yılında vefat ettiği göz önüne alındığında Türbenin 16.yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir Türbenin duvarları çeşitli dönemlerde yapılmış zengin kalem işi bezemelerle süslenmiştir Türbenin Mükrime Hatun'a ait mezarların dışındaki mezarların kimlere ait oldukları bilinmemektedir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak kabul edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF MUKRIME HATUN/MURADİYE KÜLLİYE'Sİ
MÜKRİME HATUN TÜRBESİThis mausoleum is attributed to Mukrıme Hatun the wife of Shehzade shehinsah son of bayezıd
II.and mother of Shehzade Mehmed there is no construction-related epitaph board on this structure howover considering the fact that Mukrıme Hatun died in 1557. the date of construction of this mausoleum is estimated to be early 16th centruy ıts walls are decorated with rich hand-drawn ornaments from different epochs besides the tomb of Mukrime Hatun there are tombs in this mausoleum whose identity is unknown the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipality between 2013 and 2014 is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014
MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ