SEYYİD USUL DERĞAHI ".

SEYYİD USUL DERĞAHI

BURSA SEYYİD USUL DERĞAHI SEYYİD USUL DERĞAHI  SEYYİD USUL DERVISH LODGE  Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı günümüzde Kültür merkezi olarak kullanılmaktadır Peri Peyker Cafer Çelebi tarafından derğahın yan tarafına 1555 yılında Medrese binası inşa edilmiş derğah bir süre Medrese olarak hizmet vermiştir 1836'da Şeyh Mehmed Emin zuhuri efendi Derğahın boş kalan arsanın üzerine bir semahane ile birkaç odadan oluşan derğahı yeniden yaptırmıştır 1889'da görevi devralan Şeyh Abdi efendi derğahın bazı odalarını yaptırdığı gibi 1901 tarihinde de Semahaneyi onartmıştır Derğahın yönetimi 1925 yılında ise Mehmed Şemseddin Efendinin kardeşi Ali Haydar Efendiye verilmiştir ancak bu görev kısa sürmüş ve 1925 yılında yürürlüğe giren bir kanunla tüm tekke ve Zaviyelerle beraber Seyyid Usul Derğahı'ndaki resmi hizmetler sona ermiştir 2008 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından esaslı bir onarım geçirmesinin ardından Seyyid Usul Kültür merkezi olarak hizmete acılmıştır yapının haziresinde Derğahta görec yapan şahıslara ait Osmanlı döneminin en eski ve en özgün mezar taşları bulunmakta olup başta Derğahın kurucusu Seyyid Usul (vefatı 1489) mezar taşı olmak üzere tüm mezar taşları restorasyon calışmaları sırasında düzenlenmiştir.


SEYYİD USUL DERVISH LODGE SEYYİD USUL DERĞAHI 
BURSA SEYYİD USUL DERĞAHI This Dervish lodge was buılt in Bursa in the 15th century by Seyyid Usul who came from buhara together with other Dervishes such as Emir Sultan Seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede and Baba Zakir today it is used as a cultural centre in 1555 the madrasah building was addet to the dervish lodge by Peri Peyker Cafer Celebi and for a white it rendered sercive as a madrasah in 1836 Sheikh Mehmed Emin Zuhuri efendi rebuiltthid lodge which consisted of a sema hall and some rooms on its original place his successor as from 1889 onwards SheikhAbdi efendi built some rooms of this dervish lodge and renovated the sema hall in 1901 in 1925 howover the leadership of the dervish lodge was given to as Ali Haydar efendi brother of Mehmed Sehemsseddin efendi but this  time in duty was only short and due to a law which came into force in 1925 the official services rendered at Seyyid Usul dercish lodge were ended together with all other dervish lodges and hermitages after a fudamental renovation madein 2008 by Osmangazi Municipality this structure was opened to the graveyard of this structure there are the oldest and most authentic tombstones of the Ottoman era  set for those persons having performed duty in this dervish lodge the tombstone of Seyyid Usul (died 1489) founder of this derğah as well as the other tombstones were rearrenged during the restoration work performed.


BURSA SEYYİD USUL DERĞAHI

BURSA SEYYİD USUL DERĞAHI

BURSA SEYYİD USUL DERĞAHI

BURSA SEYYİD USUL DERĞAHI

Yorum Gönderme

0 Yorumlar