BUHARA KALENDERHANESİ

BUHARA KALENDERHANESİ

KALANDERHANE
KALANDERHANE16. Yüzyılda Buharalı Şeyhler olduğu düşünülen Bahaeddin Efendi ile Abdüssamed Efendi
tarafından kurulmuştur Bu sebeple "Buhara Kalenderhanesi" olarakta bilinmektedir Nakşi bendi tarikatına bağlı olan bu tekkeye halk arasında "Gar-ı aşıkan" ve "Özbekler Tekkesi"de denilmiştir 1925 yılında kapatılan kalenderhane Buharadan gelen bazı müsafirlerin kaldığı bunlar arasında Özbekler'inde bulunduğu bu yüzden bu isimler ile anıldığı anlaşılmaktadır Haziresinde 1570 yılında vefat eden Şeyh Süleyman Efendi ile tekkenin Şeyhlerinden Said Can Seyyid Can be Aşür Ahmed Şah Efendiler gömülüdürler Kubbe ile örtülü ana mekanın önünde tonozlu bir giriş bölümü bulunmaktadır ana mekenın üstü kubbe ile örtülüdür Bursa Mescitlerinde sıkça görünen kalkan duvarlı cephe bu yapıda"da görülmektedir yapı 1977 yılında restore edilmiştir

THE HOUSE OF THE KALANDERI
KALANDERHANEThis structure was founded durıng the 16th century by Bahaeddin efendi and Abdussamed Efendi believed to have been sheikhs from Buhara for this reason it is also known as Buhara Kalenderhanesi this Tekke or small dervish lodge being bounded to religious nakşhibendi order was called by the people also Gar-ı Ashikan and özbekler tekkesi or the Uzbeks tekke some of the guests who cabe here from Bukhara were accommodated in this journeymen's house which was closed in 1925 as there were also Uzbeks among these guests it is understood that it is also called with their  name sheikh Suleyman Efendi who died in 1570 and other sheikhs of this tekke such as Said Can Efendi Seyyid Can Efendi and ashur Ahmed Shah Efendi are buried in its graveyard there is a vaulted etrance section which is built in front of the domed main hall the main hall is covared with a dome a frontage built with  gable wall an element frequently seen with Bursa masjids is also seen with this structure this structure was renovated in 1977
KALANDERHANE

BUHARA KALENDERHANESİ NASIL GİDİLİR YOL TARİFİ AL
HOW TO GO TO STEAM KALENDERHAN ROAD RECIPE

Yorum Gönderme

0 Yorumlar