PİRAN DEKLARASYONU

PİRAN DEKLARASYONU

PİRAN" DEKLARASYONU"PİRAN" DEKLARASYONU
"Kaleli Kentler uzun zaman icerisinde kalan nadide Miraslardır ve el üstünde tutulmalı bakımı yapılmalıdır ve korumalıdır Tarihin yeri doldurulamaz Zaman Taşları olarak Unutulmadan Yıkılmadan ebediyete aktarılmalıdırlar 24 Eylül 1998 Tarihinde Slovenya'nın Piran Şehrinde
düzenlenen Kaleli Kentler birliği Sempozyumunda onaylanmıştır 9-11 Ekim 2009 Tarihinde 19.Uluslar arası Sempozyumu'na Osmangazi belediyesi olarak Ev sahipliği onuruna

"PİRAN" DECLARATİON
"Walled Towns are unique inheritances from times long past and should be freasured maintained and safeguarded from neglect and destruction and passed on into perpetuity as irreplaceable time stones of History apporeved at the 8th symposium of the Walled Towns friendship circle held in Piran Slovenia on 24th Septenber 1998 in celebration of Osmangazi Hosting the circle's 19th international symposium 9th to ith October 2009..


PİRAN" DEKLARASYONU

PİRAN" DEKLARASYONU

PİRAN" DEKLARASYONUYorum Gönderme

0 Yorumlar